L’Impost de Successions que torna

6 febrer 2014 per Joan Planas

logo-diari-terrassa

A partir de l’1 de febrer de 2014, les herències corresponents a defuncions esdevingudes a partir d’aquesta data tornen a tributar.  La notícia era esperada, encara que no volguda per a moltes persones, i suposa que la Generalitat reimplanta l’impost, després de ser eliminat en l’anterior legislatura, d’acord amb la llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic de 27 de gener de 2014 (DOGC de 30/1/2014).

En el cas dels cònjuges, la reforma els deixa pràcticament exempts de tributació ja que segueixen gaudint de la bonificació del 99%; però, en canvi, suposarà que els fills, néts i ascendents deixin d’estar exempts al 99% com fins ara i el paguin de forma progressiva en funció de l’import de l’herència.

Els criteris de la reimplantació són que gaudeixin de millor tracte fiscal els familiars que són més propers al difunt o difunta, i  els que rebin una herència de valor econòmic més baix.  Així, com més llunyà sigui el parentiu familiar i més alta sigui la xifra que es percep d’herència, més gran serà la quantitat que s’haurà de pagar al fisc.

Per exemple, un fill o filla que percebi una herència de 200.000 euros pagarà només set euros. En el cas que la quantitat percebuda sigui de 250.000 euros més l’habitatge habitual d’uns 250.000 euros, pagarà uns 1.433 euros per impost de successions, enfront dels dotze euros que fins ara s’havien de pagar.

Això significa un tipus mitjà efectiu de tributació del 0,3%.

Per a una herència d’un milió d’euros (inclòs un habitatge habitual de mig milió), la quota serà de 9.702 euros (l’1%) enfront dels 118 euros actuals en el cas dels fills.

La norma, que tindrà un caràcter temporal, preveu que la tributació per a herències de fins a un milió com les descrites sigui molt baixa. El salt es produeix a partir d’aquesta quantitat.

Així, com a exemple, per a una herència de tres milions (la meitat de la qual correspon a l’habitatge habitual), els fills hereus pagarien 286.967 euros, davant els 5.770 actuals. Això significa que en aquest exemple es passaria d’un tipus mitjà efectiu de tributació del 0,2% al 9,6%.

Per tant, el que es reforma són les bonificacions, reduint-les en relació amb les existents. El tipus que es paga continua sent el mateix i oscil·la entre el 7% i el 32% en funció de la base liquidable.

Finalment, la desgravació per heretar l’habitatge habitual es manté en el 95% com fins ara.