Bones Festes i feliç 2018

20 desembre 2017 per Elisabet Planas

L’equip de PLANAS & PLANAS – Advocats us desitgem unes Bones Festes i un feliç 2018. Esperem que pugueu gaudir d’aquests dies al costat dels vostres i que el nou any us doni l’empenta per seguir endavant amb els vostres propòsits. Nosaltres continuarem al vostre servei.

felicitacio nadal despatx 2017Si em desestimen una pretensió principal però me n’estimen una de subsidiària, puc recórrer?

15 desembre 2017 per Elisabet Planas

La resposta a aquesta pregunta és que sí. El Tribunal Suprem ha declarat en diverses sentències, com la recent de 16/10/2017 sobre nul·litat d’una clàusula sòl per falta de transparència, que:

“si desestimada al demandante en primera instancia su pretensión principal y estimada alguan de las subsidiarias, lo que pretende es que en la segunda instancia se estima dicha pretensión principal (…) habrá de interponer recurso de apelación o, en su caso, formular impugnación subsiguiente al recurso del demandado” Sentència 977/2011, de 12 de gener de 2012.

Refereix la recent resolució del Suprem que això és així perquè quan l’actor a la demanda acumula una pretensió principal i una o més de subsidiàries pel cas que la principal no s’estimés, s’entén que quan se li desestima la pretensió principal, però en canvi se li estima la subsidiària, se li nega la tutela judicial que demanava, encara que parcialment. Consegüentment la sentència de primera instància que resol desestimar la seva pretensió principal però estimar la subsidiària li resulta desfavorable, pressupòsit que el legitima per interposar recurs d’apel·lació contra la sentència sol·licitant que s’estimi la seva pretensió principal.

També ha resolt en aquest sentit la Sentència 178/2017, de 25 de març.