Arres i pagues i senyals

3 abril 2009 por Joan Planas

logo-diari-terrassa11Article publicat el 6/3/2008

 

Quan el sector immobiliari tenia alegries, les adquisicions dels habitatges i places d’aparcament pràcticament eren totes o la immensa majoria sobre plànol, és a dir, sense que existís cap tipus d’habitatge o plaça.

En els moments més alegres, els compradors sobre plànols donaven arres i pagues i senyals, que els permetien adquirir o no l’habitatge o plaça, així com també incloent la possibilitat de cedir a tercers els seus drets a canvi de cobrar el diferencial entre el preu inicial i el preu ja apujat (el que coneixem com el passi immobiliari). Moltes vegades, el mateix venedor estava d’acord amb retornar la quantitat inicial entregada al comprador que es repensava, perque savia que podria vendre més car a un nou comprador.

Doncs bé, avui les coses ja no són així, però en canvi, en aquests moments correspon complir amb operacions projectades i signades els anys 2004 o 2005. Molts compradors que llavors amb alegria van pensar en comprar un, dos o tres productes (o més), ara no poden fer front a les obligacions de pagament que assumirien. Els promotors-venedors, que viuen dies magres, no estan en condicions de tornar-se a quedar el que creien ja venut (estan soportant les hipoteques i tenen ganes de treure-se-les de sobre), i estan immersos en un procès de venda negativa (no només no es ven, sinò que no s’ingressa el que hom creia venut).

Davant aquesta situació, perduda ja l’alegria per a ambdues parts, és important per a cadascuna d’elles reflexionar sobre com perjudicar-se menys. Així, al  comprador al que s’ha obligat el promotor a entregar l’habitatge o la plaça en una data determinada i aquesta data ja s’ha exhaurit, li interessa si ja no vol adquirir, notificar urgentment al promotor-venedor, a l’objecte de manifestar-li que no havent-se complert l’obligació d’entregar, s’interessa deixar sense efecte la compra i que li retornin el que va entregar doblat (o com s’hagués pactat). Pel que fa al promotor-venedor, li interessa entregar i notificar dins del termini –o abans que li notifiquin de contrari- que ja l’habitatge o la plaça són acabats, amb tota la documentació corresponent i citant al comprador per a l’atorgament de la corresponent escriptura pública.

No són pocs aquests dies els que, com a promotors o com a compradors, poden respectivament o bé evitar la venda negativa o alliberar-se d’una obligació de comprar que ara s’els pot fer massa feixuga o impossible, simplement actuant d’aquesta manera.

Respecte de les persones que un dia determinat, com a propietaris de sòl, van vendre a permuta la seva casa (ara potser ja derruïda) i el promotor ara no vol edificar, la problemàtica és diversa i més complexa i ens n’ocuparem en una propera ocasió.

Si l’assessorament sempre és interessant, en moments difícils adquireix una importància cabdal per tal o de no perjudicar-se o minimitzar pèrdues i danys.