Avalloguer reduït a 3 mesos

10 juliol 2014 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

A tots els contractes de lloguer celebrats a partir del 18 de juny de 2014, la cobertura de l’Avalloguer els queda a reduïda a tres mesos, en lloc dels sis que cobria fins ara, ja que s’ha aprovat el nou Decret pel Pla per al dret a l’habitatge (27/5/2014).

L’Avalloguer és una garantia gratuïta que ofereix la Generalitat, que cobreix només rendes impagades (no incorpora ni defensa jurídica –despeses d’advocat i procurador-, ni cobertures pel cas de vandalisme).  No té cost per al propietari ni per al llogater i és important que en tots els contractes que compleixin els requisits es signi (a la Cambra de la Propietat l’inclou a tots ells).

Fins ara la Generalitat garantia i pagava al propietari sis mesos de lloguer amb l’Avalloguer, i ara es redueix a tres mesos de lloguer (mensualitats no cobrades des de l’inici del procés judicial), sempre que aquest hagi instat i obtingut una sentència de desnonament per impagament o un acord extrajudicial en un procés judicial de desnonament per manca de pagament. El lloguer mensual de còmput és el dipositat com a fiança obligatòria. Un cop obtinguda la sentència o l’acord extrajudicial, el propietari disposa d’un termini màxim de 6 mesos per a sol·licitar el cobrament de l’Avalloguer, havent de presentar la documentació a l’Institut Català del Sòl (Incasòl), que en  farà efectiu el pagament.

 Els requisits per poder ser beneficiari de l’Avalloguer són: a) Que la renda mensual no superi els 1200 € a Terrassa, Rubí, Sant Cugat i Matadepera;  1000 € a Castellbisbal, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls; i, 800 € a Rellinars, Sant Llorenç Savall i Gallifa; b) No haver exigit  una fiança superior a dues mensualitats de renda, ni cap altra garantia addicional per a la signatura del contracte; i, c) Haver enregistrat el contracte i dipositat la fiança amb  el document de compromisos relatiu a l’Avalloguer (la Cambra és l’entitat gestora amb conveni vigent amb l’Institut on pot fer el dipòsit de la fiança i formalitzar la inscripció, cancel·lació i compensació de les fiances de lloguer).

Però l’Avalloguer és incompatible amb demanar al llogater apart de la fiança legal (2 mesos), més imports complementaris o  una major garantia tal com avals bancaris, avals personals o incrementant l’import de la fiança.

El compromís de pagament de la Generalitat es condiciona a l’existència de partida pressupostària (si no n’hi ha, no es cobra, per bé que s’ha de deixar clar que fins ara i des de l’any de la seva creació al 2008, sempre s’ha pagat). Però, només cobreix 3 mesos i si el procés judicial en dura més, no es cobraran, com tampoc inclou les despeses d’advocat i procurador o possibles danys a la finca provinents de “vandalisme”. Si l’arrendador vol cobrir tots els riscos, pot no ser suficient amb l’Avalloguer, tindrà que concertar una assegurança a l’efecte.

Pel que fa a assegurances per a pisos llogats, el propietari pot contractar les assegurances per impagament amb la corredoria d’assegurances de  la Cambra (Cambrassegur) que ofereix en la seva cobertura més bàsica el cobrament de fins a dotze mesos per impagament i les despeses d’advocat i procurador en cas de desnonament, a més de les provocades pels actes vandàlics que pugui ocasionar el llogater.

Aquestes assegurances, pensades específicament per a propietaris amb habitatges llogats, són el producte estrella de Cambrassegur, i la seva demanda és creixent a causa de la incertesa de la situació econòmica del moment.