Canvis a les retencions dels lloguers

16 juliol 2015 por Joan Planas

Amb la seriositat i planificació que ens tenen acostumats, amb efectes a partir del 12 de juliol de 2015, es canvien les retencions a compte de l’IRPF de tot un seguit de qüestions.

Un dels que més afecten als propietaris com a tals, és el que afecta al canvi del tupius de retenció corresponent al lloguer del que no són habitatges; és a dir, afecta als lloguers del que són naus industrials, locals comercials, oficines, despatxos, etc.

El canvi passa per rebaixar la retenció que fins ara havia de realitzar el llogater al propietari (arrendador), que passa del 20 per cent al 19’5 per cent (i amb efectes a 1 de gener de 2016, si el Govern central no canvia de criteri, ja està establert que la retenció passi a ser del 19%).

És aquest un tema recurrent, amb el que al ciutadà se li dona la imatge que s’han abaixart els impostos, quan la realitat és que segueixen igual.

Òbviament, posats a fer, el ciutadà ha de preferir que se li retingui menys i així té més liquiditat,  més diners a la butxaca, però tot segueix igual.

Aquest canvi afecta també altres retencions.

Per exemple, en els rendiments derivats del capital mobiliari, com siguin interessos bancaris, dividends i altres, es passa igualment del 20 al 19’5%.

logo-diari-terrassa

En les activitats professionals, el tipus passa del 19 al 15%. En el cas d’activitats professionals noves, durant els primers  tres anys d’exercici el tipus de retenció passa del 9 al 7%.

Aquest és un tema important, tota vegada que els errors respecte de les retencions en els que es pugui incórrer ara, provocaran que l’any vinent, quan hagi de fer la declaració de la Renda corresponent al 2015, sorgeixin problemes.

Cal tenir també present, que el propietari no pot eximir al llogater de què li faci la retenció, ja que aquesta és una obligació que la llei imposa directament al llogater i per tant no pot ser objecte de pacte en contra.

Cal tenir-ho present i assessorar-se. Si es vol obtenir més informació, la trobarà a la web www.cambrapropietat.com.

Ja veurem, quan hagin passat les eleccions generals, si el Govern central, qui mani, canviarà o no el tipus de retenció, però a la vista que abans de setembre es volen tenir aprovats els pressupostos generals de l’Estat per a l’any vinent, no sembla que els que manen avui tingui molta confiança en repetir.