Catalanitzar nom i cognoms

26 setembre 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Per les consultes que ens formulen als advocats –a voltes pel carrer que lluny de molestar-nos és un reconeixement casolà a la nostra feina-, és clar que hi ha un desconeixement legal generalitzat sobre com adequar el nom i cognom a la llengua catalana, per tal que aquest sigui correctament escrit i reconegut.

En la nostra llengua, moltes vegades hi ha cognoms que l’existència històrica –no pas actual- d’encarregats del Registre Civil exercents a Catalunya,  incultes o bé deliberadament maliciosos,  reconvertia cognoms catalans en deixalles lingüístiques. D’altres vegades la pròpia evolució del català i l’existència d’unes normes lingüístiques modernitzades (exFabra), han convertit la seva escriptura en inadequada a la normativa lingüística (per exemple el meu cognom inadequat i anterior al Pompeu de “Planas” en lloc del correcte de “Planes”). Si em permeten un apunt literari, estic ben segur que a tot lector li pot agradar llegir o rellegir dins els “Homenots” d’en Pla, la versemblança de Pompeu Fabra on descobrirà un personatge real ben diferent de l’avi que ens ve al cap (o també la del notari Roca Sastre, pel que fa a la compilació catalana, on en Pla fa un resum breu i il·lustrat del Decret de 1707 i el Decret de nova planta de 1713 i l’anorreament del Decret civil català, que es consuma amb la Constitució de Cadis “La Pepa” de 1812).

Bé, tornant al tema que ens ocupa, els ciutadans (mascles o femelles, per suposat), tenen dret a l’ús de la forma ortogràfica correcta en català o en aranès dels seus noms i cognoms, així com  a incloure la conjunció i entre els cognoms.

Suposant un lector que vulgui fer ús d’aquest dret, en considerar que el seu noms i/o cognoms no estan ben escrits, com ho ha de fer per arranjar-ho?

Fàcil. S’ha de demanar a l’Institut d’Estudis Catalans un certificat sobre la forma correcta que correspon als que siguin (un nom, o un o dos cognoms).

Amb aquest certificat s’ha de comparèixer davant el  Registre Civil del lloc on es va fer la inscripció de naixement  o del lloc on esteu empadronats, demanant que els canviïn la forma errònia per la correcta.

És així de senzill  (per exemple un “Piñol” per un “Pinyol”, un “Casas” per un “Cases”, un “Farré” per un “Ferrer” etc.).

Una pregunta que també es fa la gent és: ¿Però si els meus pares, avis o besavis eren originaris de fora de Catalunya, i un o dos cognoms eren originaris d’una terra amb una altra llengua, també és possible? La resposta òbviament és també afirmativa, malgrat en quedar fora de la normativa del Decret 208/1998 i del Decret 138/2007, es segueix un altre procediment legal, que es realitza per mitjà de la instrucció d’un expedient que resol, segons els casos, el ministre de Justícia o el jutge de Primera Instància. És el cas, per exemple, de l’adaptació al català de cognoms que no són d’origen català, com Ferrandis (del castellà Fernández) o Gonçales (del castellà González). I també de les formes que es consideren variants d’altres noms, com Lurdes (variant de Lourdes) o Mariona (variant de Maria).

Com pot veure el lector, hi ha qüestions que són molt simples jurídicament i en canvi per simple desconeixement la gent no se n’ocupa en considerar-les molt ferragoses, quan en realitat no ho són.Only when the increase in size and numbers... aplicori.com/oli-278214/ rifugiolusia.it/admin/immagini/_vti_cnf/principles.php?xmt=276375 What you get free weekly e-newsletter mayo clinic expertise recipes, tools and other helpful information we do not share your e-mail address sign up view the mayo diet book video video: uterine fibroids treatment: focused ultrasound by mayo clinic staff transcript one option for treating uterine fibroids is noninvasive mr-guided focused ultrasound ablation. News experts news view all today's top health headlines get the latest drug approvals alerts find fda consumer updates on the road again: fda mobile laboratories sign up to receive webmdacirceurotrades award-winning content delivered to your inbox. The investigators found no significant differences between the groups in the rates of overall symptom improvement and patient satisfaction with outcome, but the rate of subsequent interventions was higher for the uae than for the myomectomy group (p = 0. 00752902030945 {'query': {'key': u'ol8716501w'}, 'fields': } memcache. http://jahquest.com/ibb-275755/ News experts news view all today's top health headlines get the latest drug approvals alerts find fda consumer updates on the road again: fda mobile laboratories sign up to receive webmdacirceurotrades award-winning content delivered to your inbox. total-integration.net/znb-276869/ Mov by sportsmd85 4,267 views 1:26 embolization by drmathewcherian 5,723 views 7:41 brain avm embolization with onyx by sibasankar dalai by sibadalai77 12,217 views loading more suggestions... Having a job was a predictor for enhanced pcs improvement. http://resacta.com/intercharter/noleggio/include/deisle.php?stj=275568 viagra refractory period 00752902030945 {'query': {'key': u'ol8716501w'}, 'fields': } memcache. viagra in canada pharmacy nbsp record d-3613. Net todos os direitos reservados. http://imdico.es/ybt-276308/ More menopause menopause is the time in a woman's life when menstrual periods permanently stop, also called the acirceurooeligchange of life. Us digg furl netscape yahoo! My web stumbleupon google bookmarks technorati blinklist newsvine ma. Webmd apps webmd apps on the go via your smart phone or tablet. orthoglyfada.gr/rkw-277593/ acquistare viagra generico in farmacia Having a job was a predictor for enhanced pcs improvement.