Cauen els preus dels pisos

4 abril 2009 por Joan Planas

logo-dep-medi-ambient-habitatge-gencat

Informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge de 3/4/2009

 

 

Els preus dels habitatges nous baixen un 7,3% de mitjana l’any 2008
Els preus dels habitatges de nova construcció han baixat un 7,3% de mitjana a Catalunya l’any 2008, molt superior a l’1% registrat el 2007, segons les dades de l’Informe del sector de l’habitatge a Catalunya 2008, que des d’avui es pot consultar al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Però aquest descens presenta diferències territorials. Així, la ciutat de Barcelona és la que ha resistit més a la baixada dels preus, amb un descens en un any d’un -5,1%, mentre que en el conjunt de municipis de la conurbació de Barcelona el descens ha estat del -11,2%, i a la resta dels municipis estudiats de Catalunya, del -8,6%.
 
Pel que fa al ritme de vendes, el termini mitjà necessari per a la comercialització total d’una promoció mitjana és de 44 mesos- 3 anys i mig-, quan l’any 2007 era de 32 mesos; el 2006, de 19 mesos i el 2005, de 14 mesos. Territorialment, les diferències són molt significatives: a Barcelona ciutat es triga 53 mesos en vendre una promoció mitjana, mentre que els municipis de la conurbació de Barcelona presenten un termini de 46 mesos, i a mesura que ens allunyem de Barcelona els terminis se suavitzen relativament, fins a 41 mesos per als municipis de la resta de Catalunya.
  
Preu de l’obra nova
 
Per primera vegada, la Secretaria d’Habitatge, conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació de Promotors de Barcelona, l’Agència Tributària de Catalunya i la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya, ha realitzat un ampli estudi sobre l’oferta i el preu de l’habitatge d’obra nova a Catalunya analitzant 216 municipis. Aquest estudi ha permès obtenir resultats comarcals, tant del volum de promocions i dels habitatges que estaven en oferta en el moment de la realització de l’estudi (segon semestre de 2008) com dels indicadors de superfície i de preus dels habitatges en oferta.
 
Així, després de l’anàlisi de les dades d’aquests 216 municipis, es constata que els preus de l’habitatge de nova construcció s’han situat l’any 2008 en una mitjana de 315.800 euros per habitatge i de 3.252 euros/m2 construït. Per demarcacions territorials, Barcelona és la província més cara amb un preu mitjà de 3.776 euros/m2 construït, seguida de Girona amb un preu mitjà de 2.799 euros/m2 construït, de Tarragona, amb 2.510 euros/m2 construït, i Lleida, amb 2.151 euros/m2 construït.
 
El descens en els preus de l’habitatge d’obra nova i la reducció del tipus d’interès mitjà hipotecari a partir del segon semestre ha possibilitat un lleu descens en l’esforç econòmic per accedir a un habitatge. Així, l’esforç econòmic per accedir a un habitatge nou a Barcelona és del 88,2% dels ingressos, a l’entorn metropolità de Barcelona, del 60,6% i del 45,9%, als municipis de la resta del Catalunya.
  
Superfície mitjana construïda
 
La superfície mitjana construïda ha seguit una tendència a la disminució. La mitjana de Catalunya ha passat de 99 a 94 metres quadrats construïts. A la conurbació de Barcelona, de 111 a 101, i a la resta dels municipis estudiats, de 95 a 92, cosa que mostra com l’oferta busca vies per adaptar-se a les capacitats de compra de la demanda cada cop més minvades com a resultat de la pujada continuada dels preus i les limitacions de crèdit existents.
  
Mercat de segona mà
 
La Secretaria d’Habitatge estudia també l’evolució dels preus del mercat residencial de segona mà a partir de l’anàlisi d’una mostra d’habitatges en oferta a onze municipis significatius de Catalunya: Badalona, Barcelona, Gavà, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Ripollet, Sabadell, Tarragona i Terrassa.
 
Després d’una dècada amb increments de preus anuals per sobre del 10% o 15%, i després de l’estancament de l’any 2007 (+0,4%), l’any 2008, els preus dels habitatges han començat a baixar, com a conseqüència de la forta reducció d’operacions de compravenda que ha caracteritzat el mercat. Per primera vegada en deu anys, el preu mitjà de venda dels habitatges de segona mà en el conjunt de deu municipis estudiats ha decrescut un -7,9%, d’una intensitat similar a la que s’ha donat en el mercat d’obra nova, situant la mitjana del preu del metre quadrat en 3.385 euros/m2, per sota del nivell de preus registrats el 2006.http://ascotvalechiro.com.au/gij-277526/ The 2-oh is considered a ldquogoodrdquo estrogen metabolite because it is very weak and may have beneficial effects in the body including the blocking of more potent estrogens. Raikhlin a, baerlocher mo, asch mr. Raikhlin a, baerlocher mo, asch mr. viagra cost vs viagra cost generic viagra pill Fibroid tumors are generally benign or non-cancerous. nbsp bladder, bowel and sexual function after hysterectomy for benign conditions, british journal of obstetrics and gynaecology, september 1997104:983-987. viagra 5mg how long does it last What people like me (or like my patient) have reported my drugs? Check now, it's simple free these are the post-marketing studies of drugs that are associated with uterine fibroids. http://elperromiamigo.com/qnp-276301/ 0 cm and fibroid measured 4. viagra recreational use dosage nbsp bladder, bowel and sexual function after hysterectomy for benign conditions, british journal of obstetrics and gynaecology, september 1997104:983-987. Joachim schmidt. Katz et al. http://pawpo.com/TheArmstrongs/photogallery/photo00010020/scenters.php?dum=275235 This is a time when due to unstable climate the skin often shuffles between being dehydrated and oily. 12nbspusednbspnbspnewnbspfromnbsp$0. http://elijahquest.com/rns-278417/ 2002 oct 109(10):1097-108. Learn more the cancer institute we provide a comprehensive continuum of cancer services, including prevention, outreach, diagnostic, treatment and support services delivered by our highly skilled staff with compassion and care. fedeng.com/qtv-277750/ 0 cm and fibroid measured 4. 02. viagra viagra viagra dosages