Certificació energètica i cèdules barates!

28 novembre 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

El projecte de llei de pressupostos de la Generalitat preveu la implantació de noves taxes i també l’increment de moltes de les existents.

A l’actualitat un dels temes estrella en el sector és el de les certificacions energètiques.

La certificació energètica –com al seu moment la cèdula d’habitabilitat- són vistes moltes vegades com un “nou impost” en el sentit que “imposa” noves obligacions als propietaris, que per llogar, vendre o simplement comercialitzar-los (anunciar-los), ha de disposar d’aquests documents, com també ha de disposar de la documentació d’haver “passat” la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE).

Però no són documents absurds ni ximplets. Tots ells tenen una finalitat concreta i específica, que es posa en valor cada vegada que algú ven o lloga. Tothom té avui assumit –després de molts anys- que la cèdula d’habitabilitat és indispensable. Doncs així mateix, pel que fa als altres dos documents.

La certificació energètica, per exemple, que avui hi ha operadors que la obtenen sense ni visitar la finca i simplement guiant-se per la data de construcció, és un document del que ben aviat en dependran ajuts, en funció de la lletra que es tingui, però també el preu de venda o lloguer, i algun dia no podrà vendre’s ni llogar si no s’obté una lletra determinada.

Qualsevol comprador o llogater, preu per preu, preferirà comprar un habitatge o local de la lletra A que no de la G, doncs li dependrà molt la despesa en subministraments energètics (llum i gas). Així mateix, ¿qui prefereix comprar un edifici del que ignora com està l’estructura del total edifici, podent tenir la seguretat que està bé per disposar del document de la Inspecció Tècnica de l’Edifici?

A Anglaterra, per exemple, a partir de l’1/1/2014, no es pot comprar ni llogar cap edifici, no ja que no disposi de certificació energètica, sinó que és imprescindible que sobrepassi una qualificació determinada. Poques bromes. Si, com en el cas espanyol, hi ha qui tramita certificacions com a xurros, a preus absurds, ¿com al seu dia podrà millorar la classificació  pujant de lletra?

Bé, doncs a partir del 2014, la Generalitat a més de començar ja les inspeccions serioses de tota la documentació, tal i com es preveu a la llei de pressupostos, implantarà la taxa de les certificacions energètiques (20 € en habitatge, pis o local nous, afegint-se en els locals 0’20 €/m2; i 11 € en habitatge, pis o local existents, afegint-se en els locals 0’10 €/m2)

Pel que fa a les cèdules d’habitabilitat, s’apugen a 39 € en primera ocupació i 18 € en segona ocupació.

Per tant, si vol tramitar ara aquesta documentació, s’estalviarà un bon diferencial i ho pot fer, com no a la Cambra de la Propietat.