Certificats digitals del Registre Civil

16 juny 2011 por Joan Planas

Som un país massa lent. Entre que es pensa i es porta a la pràctica, tot dura massa si és per afavorir al ciutadà.

El juny de l’any 2007, rel les crítiques del Síndic de Greuges sobre el Registre civil, comentàvem una Ordre del Ministeri de Justícia destinada a impulsar la informatització d’aquest servei (el síndic, enlloc d’anar a la rel del problema, carregava els neulers en més horari).

El registre civil és un òrgan administratiu públic quina finalitat és deixar constància bàsicament entre d’altres, els fets o actes relatiu a l’estat civil de les persones naturals, inscriu els naixements, la filiació, el nom i els cognoms de les persones, les emancipacions, les incapacitacions; les defuncions reals o presumptes; els antecedents penals; la pàtria potestat, les guardes i els matrimonis.

Doncs bé, aquest mes de juny el Ministeri de Justícia ha començat a emetre, telemàticament, els primers certificats digitals de naixement i matrimoni, a través de la pàgina web Seu electrònica. La idea “lluminosa” és agilitzar l’expedició dels dos milions de certificats sol·licitats anualment al Registre Civil.

Sembla mentida que tardin quatre anys a portar –i encara només parcialment- aquest projecte a la pràctica. Informatitzar un servei com a aquest, amb els mecanismes actuals, hauria d’haver estat més àgil. La total informatització i digitalització del servei és prou justificat amb l’estalvi en hores que es fan perdre al ciutadà, així com també les condicions d’estrès a què està sotmès el propi personal que desenvolupa el servei –no conec les dades, però estic segur que treballar al Registre civil, malgrat la bona voluntat que hi posa el personal, ha de ser un dels pitjors treballs d’atenció al públic de tota l’administració de justícia.

Així, encara que restringit a partides de naixement i matrimoni, el titular de les dades registrals inscrites que acrediti aquesta titularitat (mitjançant el DNI electrònic, entre d’altres) podrà obtenir un document imprimible i plenament vàlid i eficaç durant les 24 hores dels 365 dies de l’any.

Està pendent encara de confirmar, però a més de sol·licitar certificats de naixement (des de 1950) i de matrimoni, també es preveu que des de la mateixa seu virtual es puguin emetre els certificats de defunció, últimes voluntats i d’altres que s’utilitzen en el tràfic jurídic habitual.

Tinguem en compte que aquest servei fa temps que funciona en un servei encara més complex, però privatitzat, com és el dels serveis dels Registres de la Propietat.

Potser ens hauriem de plantejar en privatitzar els propis Registre Civils?