Comunitats de Propietaris ruinoses

27 maig 2010 por Joan Planas

És notícia que l’edifici que forma una Comunitat de propietaris al carrer Gran Via 25 de Logronyo, s’ha declarat en ruïna.

Rel d’una explosió de gas (en la que van morir una parella i els seus dos fills i a banda hi va haver 9 ferits), els veïns han estat notificats per l’Ajuntament que els tècnics han declarat la ruïna imminent de l’edifici i per tant la necessitat de la seva demolició.

És realment una desgràcia.

Però les assegurances agafen en aquests moments tràgics total preeminència, per saber quines indemnitzacions es cobraran. S’ha de dir que  moltes vegades són contractades sense massa cura per part de les Comunitats (optant moltes vegades per la més baixa sense tenir present els riscos coberts en cas de sinistre i per quins imports, o sense actualitzacions suficients de les indemnitzacions).

Però a banda la ruïna té un efecte jurídic important per a la Comunitat.

Així ho preveu el Codi civil de Catalunya quan estableix que el règim de propietat horitzontal s’extingeix forçosament en els supòsits de destrucció de l’edifici o declaració de ruïna, entre d’altres, llevat que s’hagi previst al seu dia  (al constituir la comunitat el promotor de l’edifici), que en aquests cassos de destrucció i de declaració de ruïna, el règim no s’extingeixi i que caldrà rehabilitat o reconstruir l’edifici a càrrec dels propietaris, que han de contribuir a les despeses d’acord amb llur quota general.

L’extinció de la Comunitat implica –si no es rehabilita o reconstrueix- que els diferents propietaris dels departaments passen a ser copropietaris del solar sobre el que s’aixecava l’edifici, amb una sèrie de conseqüències jurídiques que no és el moment d’entrar a avaluar.

Afortunadament no són molts els cassos que es donen.

Com a curiositat, val la pena saber que històricament, en algunes ocasions (parlem dels anys 60, 70 i encara als 80), el promotor que es queda algun departament per a ell mateix o alguna societat, en alguns cassos ha fet constar una quota misèrrima (la qual cosa implicarà que la seva participació en el solar també serà misèrrima). En d’altres, molt pocs però encara en queda algun, el promotor no va fer ni constar el departament com a tal (no constant ni tan sols quota ni departament –però sí existint a la realitat),  i han de saber els propietaris que poden reclamar com a seu el “departament inexistent”, ja que en no haver-se individualitzat és un element comú de l’immoble i per tant a la Comunitat (òbviament en cas de destrucció, aquest “propietari fantasma” tampoc tindria dret a cap participació sobre el solar).

Sí cal aprendre de la desgraciada situació de Logronyo, que els propietaris i les Comunitats han de vetllar per les assegurances que contracten, no anant a inclinar-se per la més barata, sinó considerant cobertures de sinistres i imports de les indemnitzacions previstes, evitant els sempre desgraciats supòsits d’infravaloració que acaben perjudicant la pròpia Comunitat o al propietari.http://david-cunningham.net/cjp-275419/ A new study showed when women drank an 8 oz glass of soy milk, estradiol went up 380%. Another possibility is that adenomyosis arises from tissues in the uterine wall itself that may have been deposited there during development of the uterus. Another possibility is that adenomyosis arises from tissues in the uterine wall itself that may have been deposited there during development of the uterus. http://impera.com.tr/img/icons/tabs/piterbilt.php?fgz=279702 Ultrasound uses sound waves to create a picture of the uterus. newwesterntyre.in/uja-278911/ ETHpoundETHsup2NtildendashETHsup1NtildesbquoETHcedil ETH?ETHsup3ETHraquoNtilde?ETHacute | ETHmdashETHdegETHsup2ETHdegETHfrac12NtildesbquoETHdegETHparaETHcedilNtildesbquoETHcedil ETHYumlETHfrac34NtildecircNtildefnofETHordm ETHrsaquoETHdegNtilde?ETHordmETHdegETHsup2ETHfrac34 ETHiquestNtildeeuroETHfrac34Ntilde?ETHcedilETHfrac14ETHfrac34 ETHfrac12ETHdeg youtube! ETHYumlNtildeeuroETHfrac34ETHiquestETHfrac34ETHfrac12ETHfrac34ETHsup2ETHdegETHfrac12ETHdeg ETHfrac14ETHfrac34ETHsup2ETHdeg (ETHfrac14ETHcedil ETHsup2Ntilde?NtildesbquoETHdegETHfrac12ETHfrac34ETHsup2ETHcedilETHraquoETHcedil NtildesbquoETHdegETHordmETHmicro ETHmiddotETHfrac12ETHdegNtildeDaggerETHmicroETHfrac12ETHfrac12Ntilde? ETHiquestETHdegNtildeeuroETHdegETHfrac14ETHmicroNtildesbquoNtildeeuroETHdeg): ETHpoundETHordmNtildeeuroETHdegNtildemdashETHfrac12Ntilde?NtildeOEligETHordmETHdeg ETHcopyETHfrac34ETHplusmn ETHmiddotETHfrac14NtildendashETHfrac12ETHcedilNtildesbquoETHcedil ETHfrac12ETHdegETHraquoETHdegNtildecircNtildesbquoNtildefnofETHsup2ETHdegETHfrac12ETHfrac12Ntilde? ETHfrac14ETHfrac34ETHsup2ETHcedil, Ntilde?ETHordmETHfrac34NtildeeuroETHcedilNtilde?NtildesbquoETHdegETHsup1NtildesbquoETHmicroNtilde?Ntilde? ETHiquestETHfrac34Ntilde?ETHcedilETHraquoETHdegETHfrac12ETHfrac12Ntilde?ETHfrac14ETHcedil ETHsup2 ETHfrac12ETHcedilETHparaETHfrac12NtildeOEligETHfrac34ETHfrac14Ntildefnof ETHordmETHfrac34ETHraquoETHfrac34ETHfrac12NtildesbquoETHcedilNtildesbquoNtildefnofETHraquoNtildendash Ntilde?NtildesbquoETHfrac34NtildeeuroNtildendashETHfrac12ETHordmETHcedil. viagra for sale toronto Myomectomy. http://durangorents.com/lzd-278850/ Acircnbspcurr opin obstet gynecol. , m. viagra used yahoo http://mooresglassworks.co.za/wjn-276115/ It will also stop bleeding so an anemic woman can gain back strength before surgery. What... Most women are able to carry their babies to term, but some of them end up delivering prematurely because there is not enough room in the uterus. http://1966whs.com/blp-279284/ using viagra for recreational purposes News by date: october 07 october 06 october 05 october 04 october 03 october 02 october 01 september 30 september 29 september 28 all news: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 news by topics: movies pokemon insurance nissan navara ieee projects app news videos: ios app news and videos android app news and videos windows phone app news and videos news by country: us uk canada india australia login pricing service register archive news exclusive news premier news video news topic news daily news category news country news news rss feed news on mobile app news videos site map partners best iphone apps best android apps love it so much free wallpapers software downloads business headlines education headlines tech news express thefreesite. Nbspthe jing yue quan shu ( jing-yue's complete writings), quotwomen's regulation: blood conglomerationsquot chapter states: nbsp static blood which is retained and stagnates eventually becomes concretions. http://rickyportera.com/chenile/precalculus.php?yrw=275863 Br j obstet gynaecol 1998105(2):235-40.