Comunitats, projectes i Justícia

14 març 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Si la setmana passada ens fèiem ressò de la morositat de la Banca front les Comunitats de propietaris d’arreu d’Espanya (on deuen, pel cap baix, entre 225 i 256  milions d’euros), cal fer una mirada cap a quina és la situació de projectes del Govern espanyol.

D’entrada cal dir que cada vegada s’endeguen més veus, per a una reforma de la llei que doti de força els crèdits de les Comunitats contra els morosos, per sobre dels hipotecaris i per a facilitar a les Comunitats cobrar els deutes, també quan els morosos són els bancs (ho comentàvem arran de la posada en funcionament per la Cambra de la Propietat de Terrassa d’un nou servei d’administració de comunitats).

Si observem els projectes “comentats” pel ministre de Justícia –Sr. Ruiz-Gallardón- des del seu accés al ministeri, podrem observar el que a Madrid anomenen l’”Scalèxtric jurídic de Gallardón” .

Fent recompte, que creiem interessant trobarem:  a) Va fer aprovar una llei de taxes judicials, quan havia promès que  no n’hi haurien en la primera instància i serien simbòliques als recursos i apel·lacions (per contra va aprovar una llei que impedeix l’accés a la Justícia per a molta gent, l’encareix extraordinàriament, ha posat a tothom contra la llei i a més s’oblida d’aprovar l’imprès amb el que es pugui pagar); b) Va despatxar-se davant la opinió pública per acabar amb la “migdiada” que al seu criteri suposa que els jutjats no obrin a les tardes i es facin vacances a l’agost (mai més se n’ha sabut res); c) Planteja que els notaris puguin casar i divorciar a la gent (de l’ocurrència no se n’ha sabut res més); d) Planteja cedir la gestió dels Registres de la propietat als Registradors (aquests es freguen les mans per la privatització que suposa dons aplicaran preus a tràmits fins ara gratuïts i el President del Govern espanyol –com a Registrador- potser alguna cosa ha de dir, o ja li va bé, però la proposta està parada). ; e) El Ministeri es proposa acabar amb els Jutges substituts (uns 1.200), amb la feliç idea que els demés s’ocupin de la feina dels vacants (com si no tinguessin prou feina); f) S’ha paralitzat l’Oficina Judicial que suposava una modernització de la Justícia; g) Ha plantejat una llei d’assistència jurídica amb un model divers a l’actual, sense comptar amb els col·legis  professionals (contra el que havia proposat); h) S’ha potenciat la concessió d’indults polèmics, que en casos com algun darrer, repugnen la ciutadania (sense motivació objectiva ni control per discrecionalitat); i així varis exemples més, d’explicació farragosa per tècnica.

Però mentrestant, el Govern espanyol i el Ministre de Justícia no poden ajudar a resoldre el problema de les Comunitat de propietaris i la morosa Banca.

Veure per creure (i entretant els ciutadans fent derrames per pagar els deutes de la Banca a les seves Comunitats).