Coneixem el Lloguer (I)

1 agost 2011 por Elisabet Planas

Revista LLOCS

En els temps que corren, reneix al mercat immobiliari la figura del lloguer d’habitatges, com ho fa també la rehabilitació de finques. I és que accedir a un préstec hipotecari per adquirir un pis és, en el moment actual, gairebé un impossible (a excepció que el compris a una entitat bancària, que necessita treure’s de sobre els actius immobiliaris que té arran de les execucions hipotecàries per impagaments d’hipoteques concedides tant particulars, com a promotors).

Amb aquestes condicions, el lloguer o arrendament es fa fort i per molts, que era un desconegut, és important coneixe’n algunes característiques importants i sobre les quals, sovint, no hi ha entesa entre propietari i llogater. M’estic referint en aquest cas, a la duració de l’arrendament.

Els arrendaments d’habitatges es regeixen per la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans (la LAU); i concretament, els seus articles 9 i 10 s’ocupen de la duració de la relació arrendatícia.

L’article 9 estableix que la duració de l’arrendament serà lliurament pactada per les parts, però que si aquesta fos inferior a 5 anys, arribat el dia del venciment, el contracte es prorrogarà fins arribar als 5 anys. Aquesta pròrroga forçosa és obligatòria pel propietari, mentre que pel llogater és opcional i si vol marxar ho ha de manifestar al propietari amb 30 dies d’antel·lació mínima a la terminació del contracte. És a dir (amb un exemple ho veurem més clar) que si jo ara vull llogar un pis i pacto amb el propietari que ho faig per 2 anys, si arribat el dia en què aquest temps ja ha transcorregut, i jo vull seguir ocupant el pis, el propietari m’ho ha de respectar fins que passin aquests 5 anys de duració mínima; en canvi, si decideixo marxar, el propietari no em pot obligar a seguir al pis si jo l’he informat de la meva voluntat d’abandonar-lo respectant l’antel·lació mínima que em marca la Llei.

Aquest aspecte és important tant pel propietari, que ha de saber que si arrenda un habitatge de la seva titularitat ha de comptar que durant 5 anys no el podrà ni usar ni gaudir (amb algunes puntualitzacions més que veurem en la pròxima entrega de la revista); com pel llogater, que si havia pactat una duració inferior, sàpiga que té el dret de seguir ocupant l’immoble fins aquests 5 anys.