Coneixem el Lloguer (II)

1 setembre 2011 por Elisabet Planas

Revista LLOCS

Parlàvem en el número anterior de la importància que està adquirint el lloguer d’habitatges actualment (que seguirà, tot i la rebaixa de l’IVA del 8 al 4% en la compra d’habitatges de nova construcció proposada pel Govern) i de la seva duració segons la llei.

Al que dèiem cal que hi afegim el que disposen, per una banda l’article 10 i per una altra, l’article 9.3 de la LAU (Llei d’Arrendaments Urbans).

Pel que fa a l’article 10, aquest estableix que “si arribada la data de venciment del contracte, transcorreguts com a mínim cinc anys de durada, cap de les parts hagués notificat a l’altra, almenys amb un mes d’antel·lació a aquella data la seva voluntat de no renovar-lo, el contracte es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins un màxim de tres anys més, a no ser que l’arrendatari manifesti a l’arrendador amb un mes d’antel·lació a la data de terminació de qualsevol de les anualitats, la seva voluntat de no renovar el contracte”.

Això suposa una segona pròrroga (la primera és a la que ens referíem a l’article anterior: 5 anys de durada mínima que, com explicàvem són obligatoris pel propietari i opcionals pel llogater) que també s’ha de tenir en compte si el que volem és llogar un pis de la nostra titularitat. I és que si transcorreguts aquests 5 anys no comuniquem a l’inquilí la nostra voluntat que el contracte s’extingeixi amb un mes d’antel·lació al dia en què acaben aquests 5 anys, el contracte es prorroga any a any amb un màxim de 3 anys.

Molts pensaran, doncs, que llogar un habitatge de la nostra propietat implica “perdre’l” de 5 a 8 anys i que acaben sent avantatges pels llogaters; i aquests de ben segur que es preguntaran: i si mai necessito recuperar el meu pis? No puc? Què he de fer?

La Llei té en compte que en certes situacions el propietari necessiti recuperar el pis que va llogar abans dels 5 anys de durada mínima, i d’això se n’ocupa l’article 9.3 de la LAU. Preveu que el propietari pugui recuperar la possessió del seu immoble quan la necessiti per destinar-la a habitatge permanent per ell mateix, els seus familiars (en el primer grau de consanguinitat o per adopció) o el seu cònjuge en cas de divorci i nul·litat matrimonial declarats en sentència ferma. Exigeix, però, que aquesta causa d’extinció prematura del contracte s’hagi previst al contracte i que en cas de sobrevenir aquesta, s’ocupi l’habitatge pel propietari, familiars o cònjuge dins dels tres mesos següents a l’extinció del contracte o desallotjament de la finca.discount generic viagra from canada X. It will be reviewed by jama editors. It will be reviewed by jama editors. Full story new study says nanoparticles donacirceurotradet penetrate the skin study shows disparities in access to dermatologic care making adolescence easier: doctors have answers for acne substance abuse warning labels may curb binge drinking in high-risk youth warning labels may help curb binge drinking of acirceurooeligalcopopsacirceuro? or pre-mixed alcoholic drinks by high-risk young australians, according to new research at the university of western australia. viagra in the uk Helpful? 1 person(s) found this helpful more related answers from dr. northeasternplumbingco.com/fmp/js/editor/hexagonal.php?soc=278097 http://huntersbestlabs.com/daz-279045/ Full story new study says nanoparticles donacirceurotradet penetrate the skin study shows disparities in access to dermatologic care making adolescence easier: doctors have answers for acne substance abuse warning labels may curb binge drinking in high-risk youth warning labels may help curb binge drinking of acirceurooeligalcopopsacirceuro? or pre-mixed alcoholic drinks by high-risk young australians, according to new research at the university of western australia. Ken prusa: food science and human nutrition focus. Learn more about uterine fibroid embolization at brigham women's hospital. http://reiltinmurphy.ie/aspnet_client/system_web/4_0_30319/pied.php?vpe=278783 much viagra nhs prescription 00752902030945 {'query': {'key': u'ol8716501w'}, 'fields': } memcache. We do not remove their uterus,quot gupta adds. http://otamendi.org/ggg-279542/ how fast does daily viagra work 5 georgia bulldogs so dominantly, you might be considered crazed. Certain foods can also help to reduce bleeding and are good for uterine fibroids symptoms treatment. For additional troubleshooting tips, browse the multimedia faq. iatselocal129.com/iay-276556/ http://extremesailing.it/immagini/webalbum/thumbnails/removl.php?jte=275289 Learn more about uterine fibroid embolization at brigham women's hospital. I'm glad to have this procedure which is a lot less evasive than the hysteroscopy/laproroscopy i had years ago.