Durada mínima dels lloguers

4 abril 2009 por Joan Planas

logo-diari-terrassa19Article publicat el 27/11/2008

 

De les persones que fa un temps van comprar un habitatge com a inversió per revendre’l, no poques es troben ara obligats a pagar una hipoteca, per un pis que tenen tancat i que al mercat no troba sortida.

Davant la sequera pràcticament total de vendes, la única solució possible és llogar, per seguir pagant la hipoteca.

I no pocs dels afectats voldrien que la situació de lloguer fos per una curta durada.

La llei d’arrendaments urbans de 1994, preveu pels contractes de lloguer d’habitatges una durada mínima de 5 anys (per als locals o tot el que no siguin habitatges, la duració és lliure). Podrà discutir-se si és correcte o no l’establiment d’un termini m´nim de duració del contracte, o si el termini hauria de ser de 3 anys o de 7, o algun altre. En tot cas, la llei ´

és la llei (dura lex sed lex, que deien els romans).

En evitació d’un frau de llei, aquesta  estableix expressament i taxativa que el pacte contrari és nul de ple dret.

Això no obstant, la llei  (art. 9.3) preveu com a possibilitat excepcional,  que el contracte pugui tenir una durada inferior, en els cassos que, al contracte es faci constar la necessitat per a l’arrendador d’ocupar l’habitatge abans dels transcurs dels 5 anys, sempre que sigui per a  destinar-la a habitatge permanent per a ell mateix (no per a cap fill, filla o altres parents, sinò per a ell mateix). Un exemple real: Una senyora viu i treballa a Alemanya i li faltes tres anys per a jubilar-se. Té un pis lliure a Terrassa. Aleshores es planteja llogar el pis per un període de tres anys, fent constar al contracte aquesta situació i fent constar que llavors preveu venir a viure a Terrassa, ja jubilada.

Com que la llei és molt taxativa i no té volta de full, hi ha qui d’aquesta possibilitat excepcional en fa una regla general (aquesta és una pràctica que s’està estenent de forma ben irregular i il·legal). I, així, bé per ignorància i o per mala fe, no són poques les vegades en què, a petició del propietari que voldria només tenir llogat fins que trobi comprador, es fa constar una durada inferior a 5 anys.

Òbviament, convertir el que és excepcional en ordinari, és contrari al que preveu la llei.

Quan el propietari que ja ha llogat per un període inferior a 5 anys, trobi comprador, haurà d’afrontar el problema de no poder fer efectiva aquella clàusula  de necessitat, doncs éssent nul·la de ple dret, el llogater tindrà dret a allargar el contracte fins a completar el període de 5 anys.

Si el problema es judicialitza, l’arrendador es pot trobar perfectament amb una sentència que declari la nul·litat de la clàusula i haurà de suportar a més les costes del procés. A banda, si el llogater, actuant de bona fe marxa i passen 3 mesos sense que el propietari procedeixi a ocupar la vivienda per a ell mateix, es veurà obligat a tornar a reposar al llogater en l’ús i gaudi de l’habitatge per un nou període de fins a 5 anys, indemnitzant-lo a més de les despeses que el desallotjament li hagi suposar fins al moment de la reocupació, o, a elecció del llogater, a indemnitzar-lo amb una quantitat igual a l’import de la renda dels anys que faltèssin fins a completar-ne cinc.

Per tant, si vol que el contracte no es prorrogui  fins als cinc anys, ha de fixar-se en el contracte exactament i de forma expressa la necessitat per a l’arrendador d’ocupar l’habitatge llogat abans del transcurs de cinc anys per a destinar-la a habitatge permanent per a ell (amb la legislació actual no pot al.legar una necessitat d’altres persones que no siguin el mateix arrendador). I si realment no ens podem acollir a aquesta previsió excepcional, cal que ho tinguem clar.http://lifetravelphil.com/jkb-276821/ 3 how well hysterectomy works this surgery: relieves pain from fibroids. Crossref medline acircdaggermicro goldberg j , pereira l , berghella v. Sen. what is viagra soft viagra generic price Adenomyosis and leiomyoma: differential diagnosis with mr imaging. They can be caused by a combination of genetic, hormonal or environmental factors however the true cause is unknown. viagra pills europe Sen. nbspinterventionalists in aria's radiology service are highly experienced in offering this form ofnbspminimally invasive care for symptomatic uterine fibroids. Mom's bp may predict sons' thinking ability (cme/ce) 5 oct 2012 | 8:00 am (medpage today) -- men whose mothers were hypertensive during pregnancy had worse cognitive function in later life, a finnish study found. ruicastro.com/motorlu/taylors.php?txt=278307 http://oldjimbo.com/wgz-277515/ They can be caused by a combination of genetic, hormonal or environmental factors however the true cause is unknown. S. does viagra do men yahoo viagra recreational I'm not one of the author's patients. 95 nbsp nbsp top news anguish as meningitis death toll grows doctors say steroid spine shots safe generic drugs: are they safe? Diabetes drug shows dramatic effectiveness genetic ties to uterine fibroids found nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbspnbspnbspnbspnbspnbsp privacy policy nbsp|nbsp terms conditions nbsp|nbsp contact us please note: all information presented in newsmaxhealth. schaveandreilly.com/xng-275851/ I made all the mistakes, bought all the wrong products and trusted all the wrong people. Stories the body reveals i am still on my journey. Mom's bp may predict sons' thinking ability (cme/ce) 5 oct 2012 | 8:00 am (medpage today) -- men whose mothers were hypertensive during pregnancy had worse cognitive function in later life, a finnish study found. Language: english asin: b003tlmrb2 text-to-speech: enabled x-ray: not enabled amazon best sellers rank: #423,822 paid in kindle store (see top century paid in kindle store) #33 innbspkindle store kindle ebooks nonfiction professional technical medical medicine internal medicine reproductive #33 innbspkindle store kindle ebooks nonfiction medicine reproductive medicine technology nbspwould you like to give feedback on images? Customer reviews 4. viagra online cheapest