El Certificat Energètic més obligatori

16 maig 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

En quinze dies, concretament l’1 de juny de 2013, ja serà obligatori disposar del certificat energètic, al que ens hem referit en dues ocasions anteriors.

El certificat energètic, es un document que inclou informació sobre les característiques i l’eficiència energètica de l’immoble i recull informació sobre les propietats tèrmiques de l’envolupant de l’edifici i de les seves instal·lacions, calculant el consum d’energia en calefacció, climatització, producció d’aigua calenta i electricitat, si escau.

Com ja varem comentar, a partir d’aquest 1 de juny, en la venda i lloguer serà imprescindible disposar del certificat, però una esmena al Senat sembla voler reblar el clau, imposant multes que poden arribar als 6000 €, per la indisposició del certificat i la comercialització en venda o lloguer, d’edificacions que no disposin del certificat. No és un tema tancat, però en pocs dies tindrem la resposta definitiva.

La Cambra de la Propietat ja disposa dels tècnics amb la titularitat acadèmica i professional que els habilita per a la realització de projectes d’edificació o projectes d’instal·lacions tèrmiques, i posa el servei a disposició dels propietaris, amb un tracte especial per als que són socis de l’entitat.

Hem de tenir present que tenen ja l’obligació de disposar del certificat a partir d’aquella data, els edificis de nova construcció, les modificacions, reformes o rehabilitacions d’edificis existents, amb una superfície útil superior a 1.000 m2, on es renovi més del 25% del total dels seus tancaments; els edificis o unitats d’edificis existents que es venguin o es lloguin a un nou arrendatari; i, els edificis o unitats d’edificis ocupats per una autoritat pública amb una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

La llei actualment imposa, com no podia ser d’altra forma, l’obligació de disposar del certificat al propietari de l’edifici complet, habitatge o local destinat a ús independent o de titularitat jurídica diferent que serà el responsable d’encarregar i conservar el certificat d’eficiència energètica.

La informació i l’etiqueta d’eficiència energètica ha de ser incorporada a tota oferta, promoció o publicitat dirigida a la venda o lloguer de l’edifici, i quan l’edifici existent sigui objecte de contracte de compravenda o arrendament total o parcial, el certificat s’ha de posar a  disposició de l’adquirent o arrendatari.