El certificat energètic obligatori

17 gener 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Aquest mes de gener de 2013 s’aprovarà l’obligatorietat d’obtenir un nou document que és l’anomena’t “Certificat Energètic” i les conseqüències d’incomplir la llei seran greus.

Es tracta d’una exigència que arriba des d’Europa i que s’esperava que fos aprovada abans de l’1 de gener d’aquest any. Amb tot, ara el Ministeri d’Indústria assegura que per aquest mes de gener, el projecte de Reial Decret estarà aprovat (s’ha de tenir present que si no hi ha una moratòria específica donada per Europa,  i no es compleix aquest termini, Espanya probablement serà sancionada per Europa).

La certificació energètica és el document en el que consta i es determina la eficiència energètica d’un habitatge, assignant-li una etiqueta que recolza el certificat (cada habitatge tindrà una etiqueta similar a les que ja s’utilitzen en el cas dels electrodomèstics i que indica la seva eficiència pel que fa al consum d’energia). Aquesta etiqueta ja s’utilitza per a les cases de nova construcció i classifica cada immoble amb un codi de color que degrada del verd al vermell –passant pel groc- segons l’escala (va de la categoria “A” –considerada la més eficient i que es de color verd fort, a la “G” que és de color vermell i que és la menys eficient).

Sembla que a partir del mes d’abril entraria en vigor l’obligació d’obtenir el certificat energètic.

Per a què l’obligatorietat sigui efectiva, tal com es va fer al seu moment amb les cèdules d’habitabilitat, a partir del mes d’abril de 2013, per llogar o vendre un habitatge serà obligatori disposar del certificat.

Només queden exclosos els edificis i monuments protegits, els utilitzats com a llocs de culte o els edificis d’habitatges que siguin objecte d’un contracte d’arrendament per temps inferior a quatre mesos a l’any, entre d’altres.

Com pot comprendre el lector, s’afegeix doncs un nou requisit als que ja tenim fins ara (cèdula d’habitabilitat, certificat d’inspecció tècnica d’edificis i ara el certificat energètic), tots ells importants i necessaris, però que suposen anar complint cada vegada més obligacions de tipus administratiu, per a les que no s’habiliten ajuts (cert que no estan les finances públiques per demanar ajuts, però també és cert que les finances privades són minses i malmeses).

En seguirem parlant quan surti la norma.