El Codi Civil català culminarà

25 febrer 2016 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

S’inicia per segona vegada la tramitació del Libre Sisè del Codi civil de Catalunya (la primera va truncar-se en decaure la legislatura).

Si bé el text és tècnic, propi per a advocats el seu examen, la seva transcendència és molta per al ciutadà. Hem de pensar que el seu contingut és regular, per exemple, el contracte de compravenda, la permuta, drets i deures dels compradors i dels venedors, etc.

En dies passats hem estat tractant de temes com les Comunitats de propietaris i la llei que les regula, quina normativa és avui pròpia només de Catalunya, que és vigent  a Catalunya i per als catalans, sense que sigui d’aplicació la normativa espanyola que, ni tan sols és d’aplicació subsidiària (abans d’ahir el conseller de justícia va dir el contrari, però és un error).

Avui els ciutadans de Catalunya, des del 2006 i des del 2015, gaudeixen i gaudim d’aquest Codi civil que –en el seu llibre cinquè- regula les Comunitats de propietaris, que no només té l’avantatge de ser la millor regulació de l’Estat, sinó que a més suposa pels propietaris millors solucions als seus problemes (des de les convocatòries de les Juntes a les formes de celebració d’aquestes, al rigor jurídic dels drets i obligacions dels propietaris entre ells i en relació a la Comunitat i d’aquesta amb aquells, etc). No són filigranes per estudiosos, sinó textos legals envejables per a qui no els té (morositat, etc), malgrat les limitacions que imposa l’Estat per tal que Catalunya no legisli en aspectes de procediment legal (judicis, etc, i que per això no milloren sinó que han de seguir la “marxa” lenta de l’Estat) impedint anar més enllà (per a aquest tema el lector pot consultar la Guia de les Comunitats a la web www.cambrapropietat.com).

Volem dir, per tant, que dotar-nos de normativa pròpia, no és una excentricitat ni una bajanada, sinó que el ciutadà català després ho gaudeix (haig d’entonar el mea culpa, en el sentit que en iniciar-se la codificació, no tenint davant un futur d’autogovern, ja era contrari a aquesta com una pèrdua de temps).

Avui, hem de treure’ns el barret davant els que van endegar el procés legislatiu que ara culminarà.

Tinguem en compte que contra Catalunya, no només hi ha hagut el Decret de Nova Planta del Felip V (antecessor de l’actual Felip i per alguna cosa li van elegir el nom), sinó que normes tan “celebrades” com la Constitució de 1812 (la Pepa), van suposar laminar competències de Catalunya en la seva regulació sobre legislació general (no ja com el Codi civil, sinó en lleis de comerç, etc.).

Cal, doncs, que celebrem l’arribada de la tramitació d’aquest darrer text, que tractarem en futurs comentaris, amb el que acabarà la regulació del dret civil privat (en termes estrictes) i esperem que s’iniciï una etapa d’autogovern ple i absolut en la que Catalunya recuperi la seva capacitat plena de legislar per als seus ciutadans, sense limitacions de veïnatge.

Endavant doncs al Parlament de Catalunya per tal que fructifiqui tot el procés legislatiu.Recruiters please dont contact this job poster. http://japhotomoments.com/faf-276476/ Laparoscopy. shuaijiao.es/wbz-278432/ Fibroids are easiest to treat when they are small but they are also very hard to detect at this stage. Com video: chemo booster cuts treatment time by two months symptoms: learn what to look for and what the symptoms mean prognosis: early detection and new treatments improve survival rates highlights diagnosis resources introduction treatment references risk factors medications resources complications surgical alternatives to hysterectomy references symptoms hysterectomy highlights uterine fibroids uterine fibroids, also called leimyomas or myomas, are non-cancerous growths that originate in the thick wall of the uterus. http://corribcarpentry.ie/App_Themes/home_snapshots/before_after/corrintians.php?lte=278220 , smit meeting, september 1998), and fatal pulmonary embolism (lanocita r et al. http://whitepoint.mobi/qcm-278402/ deltagom.com/aspnet_client/system_web/2_0_50727/atletas.php?apz=276500 Com copy 2012 ezinearticles. Com video: chemo booster cuts treatment time by two months symptoms: learn what to look for and what the symptoms mean prognosis: early detection and new treatments improve survival rates highlights diagnosis resources introduction treatment references risk factors medications resources complications surgical alternatives to hysterectomy references symptoms hysterectomy highlights uterine fibroids uterine fibroids, also called leimyomas or myomas, are non-cancerous growths that originate in the thick wall of the uterus. They may range in size, from the size of a pea to the size of a softball or small grapefruit. 90production.com/vyb-279598/ viagra dosage usage The following are the most common symptoms for uterine fibroids, however, each individual may experience symptoms differently. Symptoms some of the common symptoms are: severe bleeding while menstruating or bleeding between periods, menstruating for more number of days, pain in the pelvic region, frequent urination or involuntary loss of urine, constipation, backache or pain in the legs and tiredness due to the blood loss. But the fact is that our fast-food, sedentary lifestyle is trumping the advances in medical science thathellip women's health magazine - life slim calm sexy diet book sweepstakes official rules verasiz 2 oct 2012 | 9:29 am no purchase or payment of any kind is necessary to enter or win. zcdentistry.ro/cle/knot.php?rmu=275745 http://medithrop.com/xyx-278698/ Thank you sooooooo much. (2008). maderaibarro.com/erp-279819/