El malson de l’impagament de la hipoteca

28 octubre 2010 por Elisabet Planas

EL TOT EGARA

Estem ben endinsats en el quart i últim trimestre de l’any i aviat tocarà fer balanç sobre com ha anat el 2010, especialment pel que fa als efectes de la crisi. Ens preguntem, superarem les 93.319 execucions hipotecàries que es van registrar el 2009? Avui ens volem centrar en l’anàlisi de l’impagament de la hipoteca i els seus efectes, que de ben segur sorprendran a la majoria per desconeguts alguns.

El “boom” immobiliari dels últims anys va suposar l’accés a la compra d’un habitatge a moltes famílies que temps enrere, pel seu nivell de renda, s’haguessin hagut de conformar amb pagar un lloguer. I és que els bancs i caixes, eufòrics per la bonança que el “totxo” estava generant, volien participar també d’aquest pastís i a tal efecte van flexibilitzar el mercat hipotecari i els seus criteris per concedir hipoteques (préstecs hipotecaris); les condicions per obtenir el préstec es rebaixen i, per altra banda, la taxació de l’immoble a hipotecar es feia a l’alça. L’especulació imperava: per què no donar més crèdit al client si la bombolla fa créixer els preus dels pisos cada dia? I sobrevaloraven l’immoble.

I tot això va acabar. Estats Units estornudava amb la crisi de les hipoteques “subprime” i Europa es veia arrossegada a patir l’encostipat d’una crisi financera profunda.

A Espanya hi hem de sumar que l’economia s’havia basat en el mercat immobiliari i, per tant, la crisi no era ja només financera, sinó estructural. La venda de pisos s’estanca. Els promotors i constructors, amb promocions senceres hipotecades, no poden fer front al crèdit que tenen amb els bancs i caixes, que han de tancar l’aixeta i restringir el crèdit. Un peix que es mossega la cua perquè es redueix el nombre de potencials compradors.

I si els grans cauen, els petits com les famílies també. L’euríbor augmenta i fa pujar la quota de la hipoteca; l’atur creix i els ingressos de la família cauen. És impossible de fer front a la hipoteca i això suposa, en la major part dels casos, que els bancs i caixes es quedin amb el pis per cobrar el deute que aquest garanteix a través d’un procediment especial: l’execució hipotecària.

Tanmateix, actualment amb el pis no n’hi ha prou per cobrir el deute. Això és degut a què, per una banda, els preus dels pisos avui han baixat i molt en relació al moment en què es va constituir la hipoteca i per tant el seu valor no cobreix l’import del deute; i per l’altra, com dèiem, l’immoble es va sobrevalorar en molts casos. El deute és més gran que el valor del pis.

Aleshores, i sense esperar-s’ho la família deutora de la hipoteca, entra en joc la responsabilitat personal que preveu l’article 1911 del Codi Civil, que estableix que el deutor (hipotecari o no), respon dels seus deutes amb tots els seus béns presents i futurs. Els bancs i caixes podran reclamar-li el deute pel qual respondrà il·limitadament amb tot el seu patrimoni.

Ara molts es troben que sense saber-ho perquè ningú els ho havia dit, a més de quedar-se sense pis i creient que amb això ja saldava el seu deute amb el banc o caixa que li va concedir la hipoteca, aquests el poden perseguir personalment per cobrar i ho faran.Weed, susun, menopausal years (woodstock, ny: ash tree publishing 1992) p11-12 4. nbsp both web sites, www. viagra 20 mg duration http://grahamroche.ie/xmq-605096/ Maynbsp30,nbsp2012 special issue on interventional mri- submission deadline extended to oct. Obviously, the recommendation of progesterone is clouded. In rare cases, scarring from the uterine incision may cause infertility. Webmd health experts and community talk to health experts and other people like you in webmd's communities. http://worldwidevails.com/kyv-605676/ totalbodybootcamp.nl/yqp-609612/ Obviously, the recommendation of progesterone is clouded. When can i reusume using tampons or engage in sexual activity? Sexual activity can be resumed usually in 7-10 days. George vilos, a professor of obstetrics and gynecology at the university of western ontario in london. http://northcountysinglesclub.org/gte-606444/ Webmd health experts and community talk to health experts and other people like you in webmd's communities. generic viagra from uk eac.com.es/wbj-608511/ (national post) posted by bioethics pundit posted in end of life, euthanasia / suicide, news, highlights permalink comments (0) technology for the body on the road to cyborgs? Speakers at a symposium on body-enhancement technology raised the idea that we may converge with our technology to the point that a superhuman entity emerges. My doctor talked with me about the discomfort and risks of a hysterectomy. kjpc.ca/orf-605226/ When can i reusume using tampons or engage in sexual activity? Sexual activity can be resumed usually in 7-10 days. Post your true story and read others now! The real safety guide to beating cybercrime learn how to protect yourself, your children and your finances from cybercime in this sought-after safety guide that covers phishing, online identity theft, auction fraud, spyware, cyberstalking and much more. Acircnbsp take concerns and complaints about generic substitution differences with a seriousness that conveys true professional concern and interest. cedarhillgames.com/irn-608946/ Acryilic spheres are an unique embolic agent fda approved for ufe. Outpatient uterine artery embolization for symptomatic uterine fibroids: experience in 49 patients. viagra ice cream venezuela