El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalitat de les taxes judicials

1 agost 2016 por Elisabet Planas

latorredelpalau

Després de gairebé tres anys i mig arriba la sentència del Tribunal Constitucional que estima el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel PSOE contra la Llei 10/2012, de 20 de novembre “por la que se regulan determinades tasas en el ámbito de la Adminsitración de Justícia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses”, la que imposava a tota persona que volia accedir a la justícia el pagament de taxes judicials d’importants quanties.

Sí senyors, durant la vigència d’aquesta llei, molts advocats (sobretot la BrigadaTwittera) ens hem fet pesats reclamant i escrivint sobre la necessària desaparició d’aquesta taxa injusta (mai millor dit) que deixava a molts sense poder recórrer a la justícia. Encara recordo quan en aquesta publicació (al Diari La Torre) algú m’acusava d’escriure sempre sobre el mateix, referint-se a les taxes judicials. Doncs bé, si vol pot tornar a fer-ho, però respecte a aquesta qüestió no podré sentir-més que orgullosa perquè la queixa, amb amplificador més o menys gran o sense, era necessària si el resultat era garantir un dret que tenim tots.

He parlat molt de les taxes, sí, perquè des de l’aprovació de la llei que les imposava a tots sense excepció (bé, sí, només als beneficiaris de justícia gratuïta, que faltaria més!) són moltes les crítiques que han plogut sobre aquesta norma i algunes les passes enrere fetes per evitar tants greuges. N’és un exemple, i crec que el recordaran doncs és més recent del que sembla, el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, el Capítol III del qual, article 11, que va ser l’encarregat de suprimir les taxes judicials per a les persones físiques.

I és que ara se suprimeixen també per a les persones jurídiques. El Tribunal Constitucional considera que les taxes judicials vulneren el dret a la tutela judicial efectiva que l’article 24 de la Constitució reconeix i garanteix a tot ciutadà, ja que entén que les quanties que s’acaben imposant al justiciable són massa elevades, impedint injustificadament l’accés a la Justícia en els seus diferents nivells perquè no s’adiu a la realitat econòmica de la majoria dels justiciables.

Podem estar força contents (fixin-se que no dic molt) d’aquesta resolució del Tribunal Constitucional, encara que hi hem de fer una gran crítica pel retard amb el qual arriba la resolució, que no permet recuperar les quantitats pagades per aquest concepte; és innegable el seu gust agredolç. Com també resulta sorprenent que per alguns casos el TC vagi tan depressa i en d’altres tan a poc a poc. És el preu de la “justícia” a la carta que dóna aquest pseudo-tribunal.viagra tadalafil lilly This is an option when fibroids are just underneath the uterine lining and there arenacirceurotradet many in the uterusacirceurotrade muscle wall. viagra for best results Floral decor for weddings in jamaica more exclusive google map's street view is coming to staten island from... Search by name or medical condition. multiservice-alu.com/lymphatic/monoluges.php?rhv=607570 The information provided herein should not be used during any medical emergency or for the diagnosis or treatment of any medical condition. Can anesthesia cause nerve damage? Propofol causes the burning sensation. Search by name or medical condition. http://centrohipicolagarrocha.com/xpn-606321/ You will feel tired but try to walk as much as possible. viagra drug interactions aspirin Can anesthesia cause nerve damage? Propofol causes the burning sensation. viagra affects young women Wird geladen... infiniterp.net/photoalbum/JFK2Warsaw/images/bucheimer.php?znv=606512 http://laremoreuteatre.com/rjx-606370/ Jsls. viagra versus viagra side effects Your privacy is protected and your medical records are confidential. Genetics 9 hours ago | not rated yet | 1 | genome-wide study identifies eight new susceptibility loci for atopic dermatitis japanese researchers at the riken center for genomic medicine (cgm) and their colleagues have identified 8 new loci associated with susceptibility to atopic dermatitis in the japanese population. nbspsix months after her treatment began, emily and her husband decided to try another insemination. azdon.net/anl-607333/