El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalitat de les taxes judicials

1 agost 2016 por Elisabet Planas

latorredelpalau

Després de gairebé tres anys i mig arriba la sentència del Tribunal Constitucional que estima el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel PSOE contra la Llei 10/2012, de 20 de novembre “por la que se regulan determinades tasas en el ámbito de la Adminsitración de Justícia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses”, la que imposava a tota persona que volia accedir a la justícia el pagament de taxes judicials d’importants quanties.

Sí senyors, durant la vigència d’aquesta llei, molts advocats (sobretot la BrigadaTwittera) ens hem fet pesats reclamant i escrivint sobre la necessària desaparició d’aquesta taxa injusta (mai millor dit) que deixava a molts sense poder recórrer a la justícia. Encara recordo quan en aquesta publicació (al Diari La Torre) algú m’acusava d’escriure sempre sobre el mateix, referint-se a les taxes judicials. Doncs bé, si vol pot tornar a fer-ho, però respecte a aquesta qüestió no podré sentir-més que orgullosa perquè la queixa, amb amplificador més o menys gran o sense, era necessària si el resultat era garantir un dret que tenim tots.

He parlat molt de les taxes, sí, perquè des de l’aprovació de la llei que les imposava a tots sense excepció (bé, sí, només als beneficiaris de justícia gratuïta, que faltaria més!) són moltes les crítiques que han plogut sobre aquesta norma i algunes les passes enrere fetes per evitar tants greuges. N’és un exemple, i crec que el recordaran doncs és més recent del que sembla, el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, el Capítol III del qual, article 11, que va ser l’encarregat de suprimir les taxes judicials per a les persones físiques.

I és que ara se suprimeixen també per a les persones jurídiques. El Tribunal Constitucional considera que les taxes judicials vulneren el dret a la tutela judicial efectiva que l’article 24 de la Constitució reconeix i garanteix a tot ciutadà, ja que entén que les quanties que s’acaben imposant al justiciable són massa elevades, impedint injustificadament l’accés a la Justícia en els seus diferents nivells perquè no s’adiu a la realitat econòmica de la majoria dels justiciables.

Podem estar força contents (fixin-se que no dic molt) d’aquesta resolució del Tribunal Constitucional, encara que hi hem de fer una gran crítica pel retard amb el qual arriba la resolució, que no permet recuperar les quantitats pagades per aquest concepte; és innegable el seu gust agredolç. Com també resulta sorprenent que per alguns casos el TC vagi tan depressa i en d’altres tan a poc a poc. És el preu de la “justícia” a la carta que dóna aquest pseudo-tribunal.Amanda armstrong: how large can fibroids grow to? vincent lamaro: we've done a fibroid that was about 45 centimetres in diameter it was on a lady that was watching it grow over a period of time, probably a period of two years and she really didn't want to have any management and it was only until she started to get respiratory symptoms because it just grew so large and it displaces everything else and pushes up under the lung. viagra triangle Otherwise, expectant management is recommended when the uterine cavity is normal, the fibroids are small, or when they are located on the surface of the uterus. 7% in 2011. http://stadlerguitars.com/cqt-278316/ do catholic insurance plans cover viagra But itacirceurotrades common: as many as 80% of women develop a uterine fibroid tumor in their lifetimes, says michele curtis, m. 2009 feb200(2):140. 7% in 2011. http://webbifyme.com/vdi-278600/ eurosoundinc.com/hbj-275572/ nbsp no medical treatment is totally risk free, and if your fibroids are causing no problems, it would be silly to take any risk however small. It is these pesticides which have estrogen-like activity in the body, hence they are known as xenoestrogens. royanthonyshabla.com/daj-278573/ 2009 feb200(2):140. Uterine fibroids, common benign tumors of the uterus and pelvis, are the single most common cause of surgery in women apart from childbirth. Close upgrade to the latest flash player for improved playback performance. cityislandbirds.com/fcb-276114/ nybatcontrol.com/ugg-278708/ Missed workdays in the year after surgery were high, resulting in significant losses to employers in the magnitude of $6,670-$25,229, depending on treatment, values assigned to missed workdays, and whether the analyses adjusted for confounders. http://aseaconsultants.com/lbw-277389/ Acircnbsp if you are making this recipe for one, you will probably want to freeze the remaining 3 servings of re-friedhellip what is emotional eating? 3 ways to find real comfort darla 1 oct 2012 | 6:33 am what is emotional eating? Acircnbsp emotional eating is an attempt to help yourself feel better or not feel. Causes of abnormal may arise from a variety of conditions. whitleybaymassage.co.uk/udk-276247/ It is these pesticides which have estrogen-like activity in the body, hence they are known as xenoestrogens.