És obligatori constituir una Comunitat?

5 febrer 2015 por Joan Planas

logo-diari-terrassa25

Al costat de la necessitat de complimentar les noves obligacions fiscals de les Comunitats de propietaris, a presentar a Hisenda abans del 2 de març de 2015, s’ha despertat una pregunta, que ha estat present en forma de consulta fa temps per part de membres de Comunitats que es gestionen ells mateixos l’edific.

La pregunta: “És obligatori constituir una comunitat?”.

Durant anys moltes Comunitats han funcionat de forma casolana, però obviant qualsevol tràmit legal. Una simple informació deixa resolta la consulta.

Qualsevol Comunitat necessita ingressos dels propietaris que la composen (que resulten del pagament de les seves quotes o en alguns casos de llogar per antenes de telefonia o publicitat alguns dels seus elements) i fer pagaments als seus proveïdors. Per funcionar cal tenir un compte corrent a nom de la Comunitat (no a nom del President o un propietari, ja que aquest tindrà problemes amb hisenda).

Per obrir aquest compte, és necessari, entre d’altres coses, demanar a Hisenda que li assigni un NIF (número d’identificació fiscal), com també cal aquest NIF per tal que els proveïdors facin les seves factures (des de la neteja, a l’assegurança, al paleta, o qualsevol altre professional o empresa de serveis).

Per obtenir aquest NIF, s’ha de celebrar una Junta, convocada a l’efecte, l’acta de celebració de la qual ha de contenir, entre d’altres aspectes, el nomenament de càrrecs, sempre amb un President que serà el que representarà davant de tothom a la Comunitat i quina acta s’ha d’incloure dins un llibre amb fulls numerats. Aquest llibre ha de presentar-se per a la seva legalització i validesa davant el Registre de la Propietat corresponent (poden accedir a més informació i també contrastar els tràmits al web de la Cambra de la Propietat de Terrassa que és www.cambrapropietat.com).

Tinguem present que la constitució formal de la Comunitat és imprescindible. No val que hi hagi persones, que  amb la millor bona fe gestionin la Comunitat, ingressant els diners en el seu compte corrent i fent ells els pagaments a títol personal.

Si la Comunitat no ha fet els passos anteriors, els seus proveïdors no li poden subministrar serveis, perquè no tindran on facturar-los, ni els propietaris que formen part de la Comunitat podran justificar els pagaments que facin a la Comunitat, quan realment estan pagant a un dels seus membres que ho gestiona.

Per tant, no és només un problema d’Hisenda, com complimentar les obligacions fiscals com el model 347 de declaració amb terceres persones per imports superiors a 3.000 € (per exemple si la Comunitat ha pagat a pintors, paletes, ascensoristes, advocats o qualsevol altre professional més de 3.000 € a algun d’ells  en conjunt a l’any 2014), o el model 184 de declaració com a entitat en atribució de rendes, sinó que és un problema de relació de la Comunitat, tant de forma externa amb els seus proveïdors com també de forma interna amb els membres que la composen.

És cert que Hisenda, enguany ja exigirà el compliment de les obligacions anteriors, com també ho és que actuar al marge del que hem comentat és impropi i donarà problemes a la Comunitat, sí o sí.