És vàlida la clàusula sòl o sostre del meu préstec?

8 febrer 2013 por Elisabet Planas

Revista LLOCS – Febrer 2013 – Número 28

Les clàusules sòl i les clàusules sostre són aquelles que en un contracte de préstec amb pacte d’interessos variables, fixen uns límits a aquesta variabilitat del tipus d’interès tant per dalt com per baix. És a dir, que en la sòl, si el tipus d’interès baixa per sota del valor que s’ha establert a la clàusula, el client no se’n beneficia, sinó només el banc, estant obligat per aquesta clàusula el client a pagar els interessos que el tipus mínim previst a la clàusula sòl li marca.

Des d’associacions de defensa dels consumidors, així com per alguns tribunals que han dictat resolucions en aquest sentit, s’ha qüestionat la validesa d’aquest tipus de clàusules per considerar que són abusives i, per tant, nul·les de ple dret, que s’han de tenir per no posades al contracte que el consumidor va signar un bon dia amb el banc.

Segons la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, són clàusules abusives totes aquelles estipulacions no negociades individualment ni consentides expressament, contràries a la bona fe, que causin, en perjudici del consumidor i usuari, un desequilibri important dels drets i obligacions de les parts d’un contracte.

A priori, amb aquesta informació i amb la llei a la mà és lògic pensar que tota clàusula sòl i tota clàusula sostre és nul·la, oi? Però la realitat és una altra. Si bé la llei estableix clarament quan s’entén que una clàusula contractual és abusiva, no determina que tota clàusula sòl o sostre ho siguin, sinó que seran els jutjats i tribunals qui hauran d’apreciar aquesta condició.

I la qüestió no és pacífica, creguin-me. Els jutjats i tribunals no mantenen una posició unànime al respecte, i és per això que tant podem trobar sentències que declaren abusives i, per tant, nul·les aquest tipus de clàusules, com sentències que d’acord amb les circumstàncies del cas, consideren que no ho són. Així, hi ha sentències que avalen que l’existència de clàusula sòl sense clàusula sostre és abusiva, ja que el que provoca és que l’únic beneficiari de la variabilitat del tipus d’interès sigui el banc (si baixa el tipus d’interès per sota del sòl el client no se’n beneficia i en canvi si puja sense límit sempre hi guanya el banc en perjudici del client); així com que l’existència tant de clàusula sòl i clàusula sostre no sempre suposen l’equilibri de les parts en el contracte de préstec, si aquestes no són proporcionals l’una amb l’altra (suposem un sòl molt alt i un sostre altíssim), i per tant són abusives. Però també n’hi ha que consideren que no ho són, bé perquè falten els requisits per declarar-la nul·la, bé perquè entenen que la legalitat d’aquestes clàusules es deriva de la pròpia normativa europea, que preveu la seva existència.Surgery and procedures used to treat fibroids include the following treatment options, among others. Alternative and complementary therapies. http://thecastingfirm.org/ola-607216/ Cultured low fat dairy products like yogurt and kefir, are generally well tolerated. http://mascotcostumes.ie/img/icons/tabs/oceanfront.php?jac=609657 They are rare in women under 20 or in those who have gone through menopause. http://urbandistinction.co.uk/img/icons/tabs/sabors.php?rxp=609749 abefoto.com/qby-608878/ Although racial differences in socioeconomic status and access to health care, as well as racial differences in known risk factors for fibroids, may contribute to this finding, two recent studies suggest that these factors do not completely explain the discrepancy. 3 cm average customer review: be the first to review this item amazon bestsellers rank: 879,449 in books (see top one hundred in books) nbspwould you like to update product info or give feedback on images? More about the author rsaquo visit amazon's carla dionne page discover books, learn about writers, and more. nbsp the endangered medical record: ensuring its integrity in the age of informatics. viagra and blood pressure Although they are composed of the same smooth muscle fibers as the uterine wall (myometrium), they are many times denser than normal myometrium. Murphy aa, kettel lm, morales aj, roberts vj, yen ssc. waterleak-detector.co.uk/jkv-608922/ They may range in size, from the size of a pea to the size of a softball or small grapefruit. http://weffriddles.com/xkc-609152/ 2012 05:07:19 crmdeser/crmdeser -rw-r--r-- nbspnbspnbsp nbspnoritsu-qss-2211-technican-service-manual. Our psycho-neuro-endocrinologic system will settle down. viagra for daily use dose Prescription pain relievers may be needed. http://erhvervspsykolog.net/zxh-609054/ nbsp the endangered medical record: ensuring its integrity in the age of informatics. abuseandrelationships.org/dmb-609874/