Herència entre germans

5 gener 2012 por Joan Planas

És sabut per tothom que en les herències els fills succeeixen als pares i que si voluntàriament en testament no se’ls fa hereus, quasi sempre tenen dret a la llegítima (que a Catalunya és el dret que concedeix la llei a algunes persones,  a obtenir en la successió d’una altra, un valor patrimonial, i per tant és  una limitació per a les persones a disposar lliurement del seu patrimoni de cara a la seva defunció). Aquest dret, com hem comentat recentment, pot ser negat per exemple en els cassos de desafecció permanent dels legitimaris respecte del difunt o falta total de relació familiar (cassos que desgraciadament ja fa temps que són cada vegada més freqüents i més nombrosos).

El cas, que es consulta més vegades de les que sembla, és  que passa amb les herències entre germans.

Per motius sociològics varis, cada vegada són més les persones que no tenen vincles familiars amb els seus fills o que simplement no tenen fills.

Des del punt de vista de la voluntat, res impedeix que una persona faci hereu a un seu germà o germana mitjançant testament (si el difunt té fills o pares, aquests en principi seran legitimaris en l’herència del germà difunt i tindran dret a la llegítima (que es calcula a Catalunya en una quarta part, un 25%, de l’herència).

Però si no en disposa res en testament, els germans no són legitimaris, ja que la llei –avui Codi civil de Catalunya- no els hi reconeix aquest dret.

Altre supòsit i conclusió  és el que succeeix quan una persona mor sense testar i ni està casada ni té pares ni fills, doncs llavors sí que la  llei crida a heretar als germans en tant que integrant de l’anomenada línia col·lateral que és la cridada  a falta per tant de parents en línia directa (ascendent si es tracta dels pares; descendent si ho és dels fills).

Aclarit el tema, pel que fa al tractament fiscal, és a dir, pel que fa al pagament de l’impost de successions, la llei actualment vigent integra als germans dins l’anomenat Grup III, als quals permet reduir l’import de l’herència simplement per ser germans, en 50.000 € (és a dir, no del que s’ha de pagar, sinó sobre la base del que importa l’herència) o de 25.000 € (depenent de quines altres reduccions es demanin a l’hora de liquidar l’impost sobre successions).

Ara bé, en el cas que es tracti de la mateixa situació però els germans visquin junts en una situació convivencial d’ajuda mútua, de les que preveu la llei ( hi ha situació convivencial quan dues o més persones conviuen en un mateix habitatge habitual i comparteixen, sense contraprestació i amb voluntat de permanència i d’ajuda mútua, les despeses comunes o el treball domèstic, o ambdues coses, regint-se la relació de convivència d’ajuda mútua pels acords que hagin estipulat o, si no n’hi ha, pel que estableix la pròpia llei), aleshores el Grup a aplicar no és el III, sinó el II, i la reducció a aplicar ja no és de 50.000 ó 25.000 €, sinó de 150.000 i 75.000 €, respectivament.

Cal tenir-ho present, ja que a l’hora de pagar l’impost, aquest es fa molt greujós.Pregnancy after uae while uae has not been used as a fertility procedure, there have been many pregnancies after uterine artery embolization. art-smiledentalclinic.gr/img/glyph/_vti_cnf/bachmann.php?znw=277284 charlie sheen scary movie viagra 12nbspusednbspnbspnewnbspfromnbsp$0. Only when the increase in size and numbers... Embolization basically cures fibroids by starving them. over the counter equivalent of viagra Only when the increase in size and numbers... Total hysterectomy removes the uterus body and the cervix. thornix.com/mjy-277567/ http://residuecomics.com/yii-277403/ Danforth's obstetrics and gynecology. ideapadova.it/wormgear/dimision.php?ibu=278277 2012 2012:290542. You can become pregnant after myomectomy. viagra pill size Top what do you want to do? Request an appointment find a physician get directions join our communities find a job uab school of medicine related conditions and services adenomyosis adolescent and pediatric gynecology common benign gynecologic conditions dysmenorrhea gynecology overview gynecology videos nurse practitioners obstretrics and gynecology specialists robotic hysterectomy urogynecology incontinence overview urogynecology incontinence resources gynecologic cancer related multimedia urogynecology children pages gynecology obstetrics overview adolescent and pediatric gynecology common conditions adenomyosis dysmenorrhea uterine fibroids videos robotic hysterectomy specialists nurse practitioners meet the doctors surgical fact sheets procedural fact sheets classes women and infants center women and infants services top home conditions and services gynecology obstetrics common conditions uterine fibroids page toolbar text size decrease text size increase text size print this page e-mail this page global navigation contact us physicianhq uab school of medicine search: top conditions services conditions and services newsroom about us patient visitor guide your hospital stay careers search by job type search by location or entity why uab locations search for hospitals search for clinics search by city giving ways to give uab grateful patient and family program volunteer services for healthcare professionals how to make a referral patient support services physician resources top social media google+ facebook twitter linked in youtube uab carepages five hundred 22nd street south birmingham, al 35233 - (800) 822-8816 - the university of alabama at birmingham copy 2010 uab health system | all rights reserved. Total hysterectomy removes the uterus body and the cervix. http://autoescuelasunion.com/ije-279688/ http://kathestanton.com/nha-278325/ Alternatives to hysterectomy in the management of leiomyomas. Carmel mall, ste. goldenindiarestaurant.net/ejf-275280/