Hereus discutits entre ells

3 abril 2009 por Joan Planas

logo-diari-terrassa5

Article publicat el 28/8/2008

 

És  ben sabut que no ha ha res que desuneixi més una família que una herència.

Els advocats estem acostumats a veure discussions entre hereus, quasi sempre ben inútils.

Les més de les vegades el problema sorgeix per part d’algun dels hereus (o hereves), que per simple ignorància i ganes de no assabentar-se del seus drets i dels de la resta d’hereus, s’entesta en no fer res, o preten gaudir ell sòl d’algun del bens de l’herència.

També n’hi ha que creuen que amb la inactivitat i l’amagar el cap sota l’ala,  es resoldran els problemes o que guanyaran drets a base de posar pals a les rodes a la resta d’hereus. A d’altres, el no fer res, els significa seguir gaudint d’una situació de privilegi (viure gratuitament en un habitatge que forma part de l’herència, o utilitzar un local que es en la mateixa situació, també sense pagar).

Quantes vegades, doncs, per un motiu o un altre,  en el supòsit més normal de defunció del pares, un del germans es nega a “fer papers”. La falta d’acceptació de l’herència, en dret en diem “herència jacent” (una herència que està dormint).

Però aquest no fer papers té conseqüències. D’entrada pot significar que passi el termini de sis mesos que dona la llei als catalans per a declarar i pagar l’herència (recordem que els catalans encara som dels que paguem per heretar i això no sembla que el Parlament actualment ho vulgui canviar, per bé que sí ens queixem del que ens fan pagar i que va fora). Si passa aquell termini, tots els hereus es trobaran amb problemes de recàrrecs, multes  i interessos, doncs el fet que un no vulgui fer res, no es una excusa vàlida.

Doncs bé, si dijous passat comentàvem novetats introduïdes pel nou llibre quart del Codi civil de Catalunya (CCC) (Llei  10/2008, de 10 de juliol –DOGC 17/7/2008) sobre drets de vius i vídues, avui podem comentar que una novetat que introdueix és la d’afavorir als hereus que  no volen deixar l’herència jacent.

La novetat, molt important, és que a l’acceptació d’algun dels cohereus, si n’hi ha d’altres que no s’han pronunciat encara, la llei fa que produeixi els efectes que  la situació de jacència (de dormir) s’extingeix. La llei atribueix a l’hereu o als hereus que acceptin l’herència, l’administració ordinària de l’herència, en espera que la resta també ho faci o es frustrin les crides.

Sí que és cert que aquesta facultat d’administració del bens hereditaris (entre quina facultat hi hauria per exemple la de desnonar algun hereu que sense pagar usa bens hereditaris), no permet als hereus que han acceptat l’herència a vendre els bens que la conformen. Però l’administració ordinària de l’herència no és en absolut una facultat despreciable.

Per acabar, cal que els hereus tinguin present que si uns accepten l’herència i procedeixen a fer la corresponent liquidació d’impostos, i d’altres no, una vegada acabat el termini de 6 mesos, tant la Generalitat com l’Ajuntament (si hi ha algun immoble) els requeriran per a pagar els impostos, i el requeriment implica conseqüències greus per als hereus que queden “destapats” i al descobert tributàriament.

 Search for: recent posts chocolate broccoli fear not the genome blood thinners and the genetics behind drug response a milestone in the fight against mpns marks a moment to reflect hemochromatosis in women before and after menopause archives select month october 2012 september 2012 august 2012 july 2012 june 2012 may 2012 april 2012 march 2012 february 2012 january 2012 december 2011 november 2011 october 2011 september 2011 august 2011 july 2011 june 2011 may 2011 april 2011 march 2011 february 2011 january 2011 december 2010 november 2010 october 2010 september 2010 august 2010 july 2010 june 2010 may 2010 april 2010 march 2010 february 2010 january 2010 december 2009 november 2009 october 2009 september 2009 august 2009 july 2009 june 2009 may 2009 april 2009 march 2009 february 2009 january 2009 december 2008 november 2008 october 2008 september 2008 august 2008 july 2008 june 2008 may 2008 april 2008 march 2008 february 2008 january 2008 december 2007 november 2007 categories 23andme and you (71) 23andme customer stories (18) 23andme how to (22) 23andme research (109) ancestry (85) announcements (75) genetics hundred and one (62) health and traits (162) inside 23andme (56) news (310) our founders (17) recommended reading (12) snpwatch (188) blogroll 23andme building confidence. Hysterectomy with prophylactic (preventive) oophorectomy eliminates the risk of death from uterine or ovarian cancer (life long probability of death 1. http://eurosoundinc.com/hbj-606663/ http://abefoto.com/qby-605018/ K web site sponsored by. Blockeel , w. was ist der unterschied zwischen viagra and viagra M. If you would like to learn more about this, i was recently interviewed by hope waltman, at obgyn. http://angiovis.org/iyr-607857/ Blockeel , w. percolate2create.com/gazet/crater.php?kqe=606973 Women's health about our center bleeding bone health cancer contraception and family planning cosmetic procedures full size staff shot sexual assault response program/rape crisis center female support groups topics and series resource centers breast health domestic violence eating disorders endometrial conditions fibroid care uterine fibroids uterine fibroid embolization gastrointestinal disorders gynecology heart health and cardiovascular disease infections menopause care pelvic muscle function and continence pelvic pain menstrual-related conditions minimally invasive gynecologic surgery obesity, diet and exercise ovarian cysts pelvic function pregnancy and childbirth adolescent gynecology general and genitourinary gynecology sexual function anxiety sexually transmitted diseases depression thyroid conditions view by distinguished centers select center cancer care heart care orthopedics women's health view by featured programs select featured program emergency medicine radiation oncology surgery view by areas of interest select area of interest allergy anesthesiology arthritis bariatrics behavioral health breast health breast surgery cardiothoracic surgery cardiovascular disease/cardiology colorectal surgery community programs dermatology diabetes ear, nose throat emergency medicine endocrine surgery endocrinology eye care family practice gastrointestinal disease/gastroenterology general surgery gynecology women's health heart care hematology home health immunology infectious diseases internal medicine joint replacement kidney disease medical oncology medicine minimally invasive surgery nephrology neurology neurosurgery obesity occupational health oncology ophthalmology oral medicine otolaryngology orthopedic surgery pain management pathology physical medicine plastic/reconstructive surgery podiatry psychiatry pulmonary medicine radiation oncology radiology radiosurgery rehabilitation respiratory disease rheumatology robotic surgery sleep medicine sports medicine surgery surgical oncology thoracic surgery trauma urology vascular surgery weight loss wellness women's health helpful links find a doctor make an appointment locations directions special distinction accreditation for aria's health center seek health. Any time a doctor suggests the possibility of malignancy to justify hysterectomy, your best course of action is to find another doctor. http://ntl-pro.com/xaw-608552/ If you would like to learn more about this, i was recently interviewed by hope waltman, at obgyn. In either case, you'll discuss your symptoms and be given a standard manual exam to check the shape and size of your uterus. Since one risk factor for uterine fibroids is having a family history of fibroids, the results of this study will provide some answers on the heredity of the illness. This policy applies to admissions, employment, and access to and treatment in upmc programs and activities. over counter pills act like viagra sdimanagement.com/zqy-607777/ The reviewers extracted the data independently and odds ratios for dichotomous outcomes and weighted mean differences for continuous outcomes were estimated from the data of fourteen trials where gnrh analogue treatment was compared with no pre-treatment and six trials where gnrh analogue treatment was compared with placebo. All persons depicted are models unless otherwise noted. viagra dostava zagreb read more automated storage and retrieval viper vertical lift module acirceuroldquo vlm acirceuroldquo laserviper pick to light system increases order picking accuracy and productivity in high density asrs inventory management systems high density storage and inventory management for order picking and replenishment in automated material handling systems increases accuracy in parts distribution, order fulfillment picking operations... worthington-kirsch r. bhts-lim.com/chuna/powerpump.php?jmu=605742 Any time a doctor suggests the possibility of malignancy to justify hysterectomy, your best course of action is to find another doctor. One such option is uterine fibroid embolization (ufe), a non-surgical procedure performed by an interventional radiologist or ir.