Hisenda i Comunitats de Propietaris

12 juliol 2012 por Joan Planas

logo-diari-terrassa25

L’Agència Tributària ha endegat una campanya de requeriment d’informació a les Comunitats de Propietaris, en el marc de les actuacions que es desenvolupen per part de la dependència regional d’inspecció.

Les Comunitats de Propietaris han estat sotmeses en els darrers anys al compliment de cada vegada més normes, que si no són en mans de professionals rigorosos, els costen de complir, ja que el fet de la rotació en els càrrecs de president i secretari ho posa difícil.

Probablement aquest motiu ha ajudat a què la facturació i el cobrament de factures a Comunitats de propietaris sigui objecte d’especial atenció per part d’Hisenda.

No es tracta, pel que sembla, que Hisenda cerqui impostos impagats o no declarats per part de les Comunitats, però si a través de la visita d’un agent tributari a l’edifici comunitari, saber els serveis que poden haver contractat, les obres de conservació, reparació, millora o rehabilitació en general que puguin haver-se dut a terme i la intervenció d’industrials de tot tipus o professionals o proveïdors de la Comunitat, incloent la neteja de l’escala.

És clar que es tracta d’una campanya per tal d’aflorar economia submergida que aprofita aquella situació especial de les Comunitats per amagar-se.

Les Comunitats, una vegada visitades per l’agent tributari, tenen deu dies per tal de facilitar  la relació de propietaris dels pisos, indicant si els rebuts que els gira la Comunitat estan o no domiciliats en compte, en cas d’estar domiciliats, compte de domiciliació i titular.

També se les requereix per tal que aportin a Hisenda una relació de pagaments a tercers –identificats amb nom, raó social i DNI/NIF-  efectuats durant els 4 anys anteriors, per tots els conceptes: neteja i manteniment, porteria, vigilància, reparacions o obres, serveis de gestió administrativa, jardineria, etc.

I finalment també hauran d’aportar els pressupostos de la comunitat dels darrers quatre anys aprovats per la Junta de propietaris i la liquidació anual dels pressupostos.

És clar que la Comunitat, possiblement necessitarà més de 10 dies per tal de facilitar tota la documentació a l’Agència Tributària, però caldrà que el responsable de la Comunitat (bàsicament el President), ho tingui present per tal de demanar una ampliació del termini.

Cal tenir-ho ben present i esperem que la voluntat d’aflorar l’economia submergida sigui general en el conjunt de l’Estat i  no sigui una iniciativa només per a les Comunitats de propietaris de Catalunya.D. They occur in 20 percent to 80 percent of women between the ages of 30 and 50. equal-stream-solutions.com/tsa-609532/ kenskrew.org/zrs-609918/ Jpg alt text for main image:nbsp multitasking workout homepage slider thumb (102x65):nbsp alt text for thumbnail image:nbsp multitasking workout publish on date:nbsp wednesday, july 18, 2012hellip wl. Without a blood flow, the fibroid dies. ifisrl.com/administered/yeast.php?evv=605627 Medicine health / cancer mar 15, 2010 | not rated yet | 0 rock-a-bye baby: uterine fibroid embolization shows fertility rates comparable to myomectomy uterine fibroid embolization, a minimally invasive interventional radiology procedure that blocks blood supply to treat painful uterine fibroids, has a comparable fertility rate to myomectomy, the surgical removal of uterine... Understanding the risks of each treatment can help you make the best decision for your individual situation. Without a blood flow, the fibroid dies. Fibrocystic dis... viagra cheap online canada Patients with extremely large fibroids should probably consider hysterectomy to be a better option. But figueroa noticed a difference just a week after her treatment, quotthe first night and second night i think i slept through the night. http://kimabit.com/chg-607125/ toolzone.com/gpv-609813/ Understanding the risks of each treatment can help you make the best decision for your individual situation. saglamdetayyapi.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/connick.php?uhk=609830 Just copy and paste! nbspshow short url grab the html/bbcode copy and paste the code below: http://tremaynestud.com.au/axa-606199/ Fibrocystic dis... Domains structures biosystems cn3d conserved domain database (cdd) conserved domain search service (cd search) structure (molecular modeling database) vector alignment search tool (vast) all domains structures resources... Demodex mites live mostly in our pores and oil glands. Adoregardot hello, lovers! Who's going to a melody gardot concert in europe? Who will hear that beautiful voice of melody's live? 16 sec ago. http://customdesignsbyleeanne.com/wfy-607234/ But figueroa noticed a difference just a week after her treatment, quotthe first night and second night i think i slept through the night. aromatee.com.au/wpf-607908/