Hisenda i Comunitats de Propietaris

12 juliol 2012 por Joan Planas

logo-diari-terrassa25

L’Agència Tributària ha endegat una campanya de requeriment d’informació a les Comunitats de Propietaris, en el marc de les actuacions que es desenvolupen per part de la dependència regional d’inspecció.

Les Comunitats de Propietaris han estat sotmeses en els darrers anys al compliment de cada vegada més normes, que si no són en mans de professionals rigorosos, els costen de complir, ja que el fet de la rotació en els càrrecs de president i secretari ho posa difícil.

Probablement aquest motiu ha ajudat a què la facturació i el cobrament de factures a Comunitats de propietaris sigui objecte d’especial atenció per part d’Hisenda.

No es tracta, pel que sembla, que Hisenda cerqui impostos impagats o no declarats per part de les Comunitats, però si a través de la visita d’un agent tributari a l’edifici comunitari, saber els serveis que poden haver contractat, les obres de conservació, reparació, millora o rehabilitació en general que puguin haver-se dut a terme i la intervenció d’industrials de tot tipus o professionals o proveïdors de la Comunitat, incloent la neteja de l’escala.

És clar que es tracta d’una campanya per tal d’aflorar economia submergida que aprofita aquella situació especial de les Comunitats per amagar-se.

Les Comunitats, una vegada visitades per l’agent tributari, tenen deu dies per tal de facilitar  la relació de propietaris dels pisos, indicant si els rebuts que els gira la Comunitat estan o no domiciliats en compte, en cas d’estar domiciliats, compte de domiciliació i titular.

També se les requereix per tal que aportin a Hisenda una relació de pagaments a tercers –identificats amb nom, raó social i DNI/NIF-  efectuats durant els 4 anys anteriors, per tots els conceptes: neteja i manteniment, porteria, vigilància, reparacions o obres, serveis de gestió administrativa, jardineria, etc.

I finalment també hauran d’aportar els pressupostos de la comunitat dels darrers quatre anys aprovats per la Junta de propietaris i la liquidació anual dels pressupostos.

És clar que la Comunitat, possiblement necessitarà més de 10 dies per tal de facilitar tota la documentació a l’Agència Tributària, però caldrà que el responsable de la Comunitat (bàsicament el President), ho tingui present per tal de demanar una ampliació del termini.

Cal tenir-ho ben present i esperem que la voluntat d’aflorar l’economia submergida sigui general en el conjunt de l’Estat i  no sigui una iniciativa només per a les Comunitats de propietaris de Catalunya.