Indemnització patrimonial per divorci

8 setembre 2011 por Joan Planas

Quan el matrimoni es trenca, un dels temes importants és el del reconeixement o no al dret a percebre una pensió per part d’un cònjuge a pagar per l’altre, i si a més té dret o no a rebre una indemnització a banda d’una vegada reconegut, determinar la quantia.

El comentari bé justament a en relació a aquesta indemnització, de la que parla a llei (art. 1438 del codi civil), establint que el treball per a la llar serà computat com a contribució a les càrregues familiars per part dels que el realitza i donarà dret a una compensació, que el Jutge determinarà a l’extinció del matrimoni, si no hi ha acord entre les parts.

Per bé que fa anys que el tema es discuteix als tribunals (des de la llei de divorci), hi ha hagut una disparitat de criteris important en els propis jutjats, que una sentència del Tribunal Suprem que s’ha publicat ara ho deixa resolt.

Es tracta de la sentència de 14 de juliol de 2011, de la que n’ha estat ponent la magistrada Encarna Roca (que durant anys va fer professionalment equip amb l’inefable jurista català Lluís Puig Ferriol). El cas que es planteja –i així és més fàcil explicar-ho- és si la ex-esposa, Sra. Macarena que tot i sent llicenciada en Dret, mai va exercir la  professió d’advocat ni havia portat a terme cap activi tat remunerada abans de casar-se ni durant el matrimoni, sinó que era la que tenia cura de la llar,  té dret a una pensió i si el seu ex-marit, Sr. Dionisio, té l’obligació de pagar-li.

Fins ara la discussió ballava al voltant de si el cònjuge que treballava fora la llar, en aquest el marit Dionisio, en divorciar-se, el seu patrimoni ha tingut un increment patrimonial, atribuint-se en aquest cas aquest dret indemnitzatori a la Macarena, pel fet que ella l’havia alliberat de les feines de la llar. O si en cas que no hi hagi un increment patrimonial al Dioniso, la Macarena no té dret a aquesta indemnització.

El Tribunal Suprem assenta com a doctrina jurisprudencial que “el dret a obtenir la compensació per haver contribuït a les càrregues del matrimoni amb treball domèstic en el règim de separació de bens, … requereix que hagi contribuït només amb el treball realitzat per a la llar. S’exclou, per tant, que sigui necessari per a obtenir la compensació que s’hagi produït un increment patrimonial de l’altre cònjuge”.

Ras i curt, el cònjuge que es queda a casa tenint cura de la llar i dels fills, quan es trenca el matrimoni, té dret a ser indemnitzat per aquesta contribució (que vindria a ser, com que no ha cobrat com una feina, a  l’acabar el matrimoni té dret a una indemnització com si hagués treballat fora del domicili).

És una precisió important. Queda per resoldre quin sigui  el mètode per a fixar la quantia de la indemnització respecte de la qual la llei no estableix cap tipus de regles.