Justícia, taxa i IVA

27 juliol 2012 por Joan Planas

logo-diari-terrassa25

La veritat és que en la situació que està tot plegat, un ja no sap si queixar-se o no.

Poques raons hi ha per tal que la gent que es veu afectat per una mesura de retall i/o co-pagament d’un servei públic, pugui aixecar massa la veu, quan realment afectats ho són tots els sectors.

Aquests dies, rel la puja de l’IVA el sector cultural es queixa que es passa d’un IVA del 8 al 21 per cent. De les matrícules universitàries què cal dir? (respecte d’aquestes, si  realment es posessin a preu de cost amb un bon sistema de beques o de préstecs a retornar, també veuríem quants mals estudiants deixarien de passejar-se per les aules i  això reportaria no pocs beneficis per a tota la comunitat universitària!). Però els increments d’IVA són generals.

El co-pagament sanitari (del que l’euro per recepta només és un apunt), més d’hora que tard també serà una realitat.

Per tant, pot queixar-se el món de la Justícia respecte dels increments que hauran de pagar els ciutadans per a accedir-hi?

Quan jo vaig començar en aquest món de la Justícia, fa més de trenta anys, ja es pagaven unes taxes judicials, que liquidaven els secretaris judicials (i que els portava força problemes).

Però al cap d’un temps, justament quan aquest país va començar  a pensar que érem rics, van desaparèixer les taxes judicials i el “gratis” total també va aparèixer en el món de la justícia.

El mes de setembre, els costos per pledejar s’encareixen. Els honoraris d’advocats i procuradors (tots ells –com el que escriu- tocats per la crisi), s’hauran de reduir encara més del que estan, doncs l’increment de l’IVA del 18 al 21% no el podrem repercutir al client, no perque legalment no es pugui, sinó que comercialment seria nefast. A banda, a la taxa judicial catalana, de 60 €, s’haurà d’afegir l’estatal que en alguns temes anirà als 750 €.

En el món del funcionariat, els sindicats es fan sentir amb veu alta i manifestacions importants i aldarulls notoris, per rebaixes d’un 5 ó un 7%, o per pèrdues de poder adquisitiu per inaplicació d’IPC. I la seva protesta es fa notar especialment quan des del Govern estatal es toquen els funcionaris de l’administració de l’Estat (que fins ara no patien com els de la Generalitat). Però en el món dels advocats i procuradors, en el que la immensa majoria són “mini-empresaris”, autònoms, les retallades són de molt més. No pocs despatxos ja han prescindit de personal administratiu (secretàries, telefonistes, etc).

Els ingressos han quedat retallats en 50 i 60% de promig. I què no dir d’altres professionals com els arquitectes, aparelladors, enginyers, etc., on a vegades en tot un mes no hi ha ingressos o són tan minsos que no arriben per a res.

Serviria de res cap protesta? No.

Per tant, jo diria que els sectors que depenen de les administracions públiques, als que ningú nega que també es retallen, haurien de tenir present també de minvar les seves queixes, doncs tots els professionals,  autònoms o empresaris, patim retallades reals, que ens imposa el mercat, no cap administració pública,  i les hem d’assumir (com pot ser que en un país amb un nivell d’atur del 25%, el nombre de funcionaris s’hagi incrementat en un 15%?).Genetics medicine bookshelf database of genotypes and phenotypes (dbgap) genetic testing registry influenza virus map viewer online mendelian inheritance in man (omim) pubmed pubmed central (pmc) pubmed clinical queries refseqgene all genetics medicine resources... http://tri-statewarbirdmuseum.org/rdp-275507/ corncrete.ca/fph-278206/ Share: email a link to this page to: type the code into the box: link: (here's how to do it... Leblang (video) 0 reads 0 comments terry shares what she thought when diagnosed with uterine fibroids (video) 0 reads 0 comments connect with women like you 76 women care about this condition you're not alone. traher.es/urv-276304/ Uterine fibroids natural therapy - cure for uterine fibroids category: people blogs license: standard youtube license 0 likes, 0 dislikes show more show less link to this comment: share to: see all all comments (0) sign in or sign up now to post a comment! Loading comment... nbsp copycopy2000, 2012,nbsp paul indman, md. Leblang (video) 0 reads 0 comments terry shares what she thought when diagnosed with uterine fibroids (video) 0 reads 0 comments connect with women like you 76 women care about this condition you're not alone. You will be scheduled for evaluations at 3, 6, and 9 months and 1 year. frankgomezfoto.com/ueq-279329/ http://ruicastro.com/motorlu/taylors.php?txt=277725 Such drugs may be used alone or in preparation for procedures used to destroy the uterine lining. To this end, the staff at the center for uterine fibroids is studying families with at least one pair of siblings affected by fibroids to search for gene(s) that predispose women to fibroid development. viagra side effects conception nbsp copycopy2000, 2012,nbsp paul indman, md. Goodwin sc, chen g. Dr. does viagra or viagra work You will be scheduled for evaluations at 3, 6, and 9 months and 1 year. oldrichkyn.com/ory-278313/ http://discipledaily.org/xyb-275259/ Source department of obstetrics and gynaecology, university of auckland, 2nd floor, national women's hospital, claude road, epsom, auckland, new zealand. To this end, the staff at the center for uterine fibroids is studying families with at least one pair of siblings affected by fibroids to search for gene(s) that predispose women to fibroid development. docupress.es/twp-276827/