L’Impost de successions: NO!

10 maig 2012 por Joan Planas

Ja han saltat totes les alarmes. Ha estat suficient un comentari –potser en forma de globus sonda informatiu- per part del secretari de Convergència Democràtica de Catalunya, l’Oriol Pujol, perquè molta gent es posi a tremolar.

Tot just fa un any i un mes que la  Generalitat de Catalunya va acordar la “supressió” de l’impost de Successions -el que afecta a les herències- per als familiars pròxims, mesura que coincidí  amb els 100 primers dies del Govern presidit per Artur Mas (5/4/2011), que ja es parla de tornar-lo a implantar amb aquesta mesura, Mas complí amb la seva promesa estrella de la campanya electoral de deixar aquesta figura impositiva en la mínima expressió i acabar amb la “discriminació” en relació amb altres autonomies)

Tot i que la situació del país és greu, hem de considerar que donar marxa enrere en aquesta mesura seria un error igualment greu.

Al seu moment el tripartit format per PSC-PSOE, ERC i ICV-EA, va rebaixar en prop d’un 75% l’impost de successions (si no es va suprimir més, malgrat estar-hi d’acord la resta de formacions, ICV-EA va negar-se en rodó a aquesta mesura per deixar la seva empremta). Aquests partits, en perdre el poder i adoptar el Govern de Convergència la decisió de complir el programa electoral, han abanderat una forta campanya, avantposant en cada moment la supressió del 15% restant (ja que l’impost es segueix pagant quan els hereus no són els familiars més pròxims), com a peça de desgast.

Pels ciutadans, tot i les mesures de retall, aquest és un impost manifestament injust, que no grava als rics –digui el que diguin els partits que es diuen d’esquerra- sinó que grava als més rucs dels ciutadans, les classes mitjanes i ja no tan mitjanes –a la baixa- que han anat estalviant –i pagant els seus impostos per treballar i estalviar-.

Ja n’hi ha prou de demagògia. Amb números a la mà, la situació que patien els catalans front a la resta ciutadans de l’Estat era vergonyant en matèria de pagament d’aquest impost. Ara, respecte de pràcticament tota la resta d’impostos també ho segueix sent, però com a mínim pel que fa a la fiscalitat sobre les herències, havíem acabat amb la discriminació. Tornar-hi vol dir fer marxa enrere i això preocupa i molt.

Només es va fer públiques les declaracions de l’Oriol Pujol, diverses persones em van preguntar si haurien de pagar –respecte d’herències de difunts de l’any 2011 i el que portem de 2012- i algunes que estan pendent d’escripturació, si això ja els afectaria. A banda, s’ha despertat el fantasma sobre ciutadans d’edat ja important o amb malalties importants, que ja tornen a patir per si  a la seva mort –que veuen certament propera- hauran o no de pagar i amb quins diners.

Des d’aquestes línies voldríem demanar una reflexió important sobre la conveniència de no fer marxa enrere en aquest mesura de suprimir l’impost de successions i a més desmentir ràpidament la seva nova implantació, doncs els ciutadans catalans no es mereixen aquesta inseguretat (Oriol, fes el gest).Mesia, af, williams fs, yan z, mittal k. http://bloordundaschiropracticclinic.com/ppg-606382/ cybertictg.com/ggx-607446/ icirc/$/z/lsquo/Ccedil/thorn050l0curren0Ucirc11j1sbquo1ordm1ograve2*2c2rsaquo2Ocirc3 3f33cedil3ntilde4+4e4�4Oslash55m5Dagger5Acirc5yacute676r6reg6eacute7$7`7oelig7times88p8OElig8Egrave99b99frac149ugrave:6:t:sup2:iuml-kordfegrave27euml9krouml|degiexcloeligideguacutevntildeOgravebdquo macrIgraveiumlbullndashsup2Eumlt�! regbsup3uuml0(UumloslashOacute)OEligmAacuteOcircjd6s$Scaroniexcl@lsquomacregraveecircreth)OcircEcircffEcirciexclrsaquoigravecurrendivide'|,lndashsup17raumlyacuteUacutetimesrsquoldquodeg'wmacrNtildelsquo%tilde /tilde. (uhs), a king of prussia, pa-based company, that is one of the largest healthcare management companies in the nation. All rights reserved. acirceurooeligmost women can resume normal activities in about a week, versus six weeks for a hysterectomy,acirceuro� says dr. generic viagra viagra online negative effects viagra women (uhs), a king of prussia, pa-based company, that is one of the largest healthcare management companies in the nation. (2009). natural remedies to viagra Anti-inflammatory painkillers this type of drug is often effective for women who experience occasional pelvic pain or discomfort. Health problems in african american women nbspoverweight and obesity nbspdiabetes nbsphigh blood pressure nbspkidney disease nbsphiv/aids nbsplupus nbspbreast cancer nbspcancer nbsppregnancy-related death nbspheart attack and stroke nbsphigh cholesterol nbspsexually transmitted diseases (stds) nbspasthma nbsputerine fibroids nbspsickle cell anemia nbsposteoporosis nbsptuberculosis (tb) nbspinfant deaths nbspaccess to health care nbsp | women's health zone | women's health glossary | links | copy 2004 womenshealthzone. acirceurooeligmost women can resume normal activities in about a week, versus six weeks for a hysterectomy,acirceuro� says dr. danbarkley.com/wjr-607903/ Org 100. viagra ingredients joke (2009). All rights reserved. http://bitmutant.com/iot-609499/ Annabelle is the owner of and has been involved in internet marketing for several years. http://ngc-e.es/abr-607905/ http://normahsap.com/lhv-609915/ Health problems in african american women nbspoverweight and obesity nbspdiabetes nbsphigh blood pressure nbspkidney disease nbsphiv/aids nbsplupus nbspbreast cancer nbspcancer nbsppregnancy-related death nbspheart attack and stroke nbsphigh cholesterol nbspsexually transmitted diseases (stds) nbspasthma nbsputerine fibroids nbspsickle cell anemia nbsposteoporosis nbsptuberculosis (tb) nbspinfant deaths nbspaccess to health care nbsp | women's health zone | women's health glossary | links | copy 2004 womenshealthzone.