La neteja de la Comunitat i els notaris

27 agost 2015 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Ha estat notícia, ja veurem en què quedarà, que des del 1986 fins al 2014 una senyora feia la neteja, sense cobrar ni estar donada d’alta de la seguretat social i ocupant a canvi un habitatge sense pagar, de l’Arxiu General de Protocols de Madrid, que depèn del Col·legi de notaris de Madrid.  El fet és transcendent i surt en premsa quan el col·legi de notaris esmentat ha volgut desnonar la dita senyora de l’habitatge.

Aquest fet ens porta a comentar que si aquella senyora treballava pel col·legi notarial, havia d’estar donada d’alta de la seguretat social, com també ho ha de ser el personal o la persona que s’ocupa de la neteja d’una comunitat de propietaris.

No hi ha excepcions i la pràctica en algunes Comunitats, que a més no van normalment sobrades de liquiditat, de perdonar, de condonar eximint de pagament a algun propietari o propietària (sempre o  quasi sempre propietària), de les quotes a pagar a la Comunitat a canvi de la neteja no és legalment correcte.

S’ha de tenir en compte que tota relació laboral entre una Comunitat de Propietaris i un empleat d’aquesta haurà d’estar enquadrada dins del Règim General de la Seguretat Social i regulada per la normativa corresponent, amb les seves respectives cotitzacions i obligacions, talment com si es tractés d’una empresa amb una activitat econòmica. No fer-ho correctament pot comportar a la Comunitat incórrer en responsabilitats legals.

Els tòpics habituals, com ara “és una persona de confiança”, “es paga el cupó, no cal fer el contracte” o “només són quatre hores a la setmana, no passarà res”, haurien de ser desterrats perquè un accident o una denúncia podria provocar un problema seriós, en cas d’empleats sense la cobertura social adequada.

De la mateixa manera que es va normalitzar la relació laboral dels conserges i porters amb les Comunitats a través del Conveni Col·lectiu d’Empleats de Finques Urbanes, els empleats que fan la neteja a les Comunitats haurien d’estar contractats a l’empara del que disposa el Conveni Col·lectiu del Sector de Neteja d’Oficines i Locals de Catalunya.

El fet que per un acord de la Comunitat, un propietari s’ocupi de la neteja a canvi de no pagar o pagar menys a la Comunitat, no és legalment correcte, ja que cal complimentar les obligacions corresponents amb la seguretat social (i no oblidem les corresponents a Hisenda). Hi ha sentències judicials que així ho contemplen i les responsabilitat per a la Comunitat i també per a la persona del seu President, no són una broma, ja que a més, la persona que treballa fent la neteja a la Comunitat adquireix també drets contra aquesta en ordre al possible pagament de pensions, indemnitzacions en cas d’accident, etc.