La privatització del Registre Civil

9 setembre 2013 por Elisabet Planas

latorredelpalau

El senyor Ruiz-Gallardón no s’ha buscat gaire amics des que s’encarrega de comandar el Ministeri de Justícia. I és que per si amb la implantació de les taxes judicials i la reforma del Consejo General del Poder Judicial (posant-se tant advocats, com jutges i magistrats en contra) no n’hi havia prou, ara és el torn del Registre Civil.

El Registre Civil és una institució administrativa, de l’Estat, que dóna publicitat als actes que s’hi inscriuen, que són els fets relatius a l’estat civil de les persones. A l’Estat espanyol es va constituir el 1870 i depèn del Ministeri de Justícia. Malgrat que aquest Registre institucionalment és únic, n’existeixen tres categories: el central, els municipals i els consulars. Fins ara els Registres Civils municipals (n’hi ha un a cada municipi) han estat a càrrec del Jutge de Primera Instància (o del Jutge de Pau si el municipi no és capital de partit judicial), són públics, i els tràmits que s’hi duen a terme (tant les inscripcions com les certificacions que es sol·liciten) són gratuïts.

A Terrassa, que és capital de partit judicial, tenim un Registre Civil, les funcions del qual són assumides pel Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Terrassa.

Doncs bé, s’imaginen què és el que poden voler modificar Gallardón i companyia del funcionament i sistema del Registre Civil espanyol? No cal pensar gaire per endevinar que el ministre el que pretén és escombrar cap a casa. I com ho farà? Els il·lustro amb molt de gust.

Essencialment, el que pretén el ministre és que la gestió del Registre Civil s’encomani als Registradors de la Propietat. I es preguntaran què suposa: una privatització del Registre Civil en tota regla, que implicarà haver de pagar per sol·licitar partides de naixement, de matrimoni i de defunció, documents tots ells que se’ns requereixen majoritàriament per molts tràmits quotidians amb l’Administració Pública, la de Justícia (per una demanda de divorci, per exemple) o d’altres entitats. I tot això per beneficiar, no l’erari públic (que falta li fa, sobretot si els nostres polítics es gasten els diners públics amb carreteres i places de toros desertes, per no parlar d’altres qüestions), sinó simplement un col·lectiu que amb la crisi del totxo ha perdut bona part dels seus exorbitants ingressos d’altres èpoques de vaques grasses, i que segons el ministre, cal protegir: els Registradors de la Propietat.

Saben que Rajoy i dos dels seus germans són Registradors de la Propietat? I que la jove de Gallardón també pertany al col·lectiu?

Aquesta reforma fa mal d’ulls i no podem fer més que criticar-la i rebutjar-la. No només va en detriment del ciutadà, sinó que a més pretén afavorir a una minoria sense suposar cap estalvi. En primer lloc, l’únic que canvia és qui s’encarrega de certificar (abans el Jutge, ara es pretén que els Registradors de la Propietat), els funcionaris del Registre Civil continuaran al Jutjat i els seguirem pagant amb els nostres impostos. I en segon lloc, per les pròpies conseqüències que suposa encomanar la gestió d’aquest Registre als Registradors de la Propietat, que són funcionaris públics i professionals del Dret alhora, la qual cosa suposa que els seus ingressos els obtinguin directament dels ciutadans a través d’uns honoraris sotmesos a aranzels que són cobrats per inscripció o certificació. Per això parlem de privatització.

Els advocats que portem procediments de família ens preguntem si pels certificats del Registre Civil que se’ns requereix per llei aportar amb les demandes de divorci (per exemple), també haurem de pagar en detriment dels justiciables. De nou, polítics 1-ciutadans 0.The toronto star. can viagra be used after expiration date 21 kb 14. D news advertising how it works faq for consumers faq for physicians testimonials site map terms of use contact us feedback freemd is provided for information purposes only and should not be used as a substitute for evaluation and treatment by a physician. rodschubertartist.com/pjq-276624/ Some women choose to do nothing since fibroids will often shrink in size as a woman goes through menopause. Personal stories are you interested in what others decided to do? Many people have faced this decision. motorbikemongolia.com/ibb-278904/ where can i buy viagra in england D news advertising how it works faq for consumers faq for physicians testimonials site map terms of use contact us feedback freemd is provided for information purposes only and should not be used as a substitute for evaluation and treatment by a physician. Full article at: cairns nbsp more like this nbspnbsp1 hour ago update: 8 quote: quotthese data make it clear that even functionally similar plant-eating pests can affect the biochemical and genetic makeup of plant populations, playing a major role in shaping and refining the plant defenses in a natural communityquot source: futurity. http://betforfun.ro/yth/caulator.php?bje=277056 Stewart ea. http://footcareconsult.com/qpv-279628/ Personal stories are you interested in what others decided to do? Many people have faced this decision. Hysterosalpingography Acircnbsp-Acircnbsp x-ray examination of the uterus and fallopian tubes that uses dye and is often performed to rule out tubal obstruction. My mother had her own fibroid just before she became pregnant with me. mcmillanandwifephotography.com/custsite/multitest3/photos/mucha.php?pae=279466 Full article at: cairns nbsp more like this nbspnbsp1 hour ago update: 8 quote: quotthese data make it clear that even functionally similar plant-eating pests can affect the biochemical and genetic makeup of plant populations, playing a major role in shaping and refining the plant defenses in a natural communityquot source: futurity. Online version of bmj clinical evidence : credits by healthwise staff primary medical reviewer sarah marshall, md - family medicine primary medical reviewer andrew swan, md, ccfp, fcfp - family medicine specialist medical reviewer divya gupta, md - obstetrics and gynecology, gynecologic oncology last revised january 17, 2012 top of page next section: health tools previous section: topic overview top of page next section: cause previous section: health tools top of page next section: symptoms previous section: cause top of page next section: what happens previous section: symptoms top of page next section: what increases your risk previous section: what happens top of page next section: when to call a doctor previous section: what increases your risk top of page next section: examinations and tests previous section: when to call a doctor top of page next section: treatment overview previous section: examinations and tests top of page next section: prevention previous section: treatment overview top of page next section: home treatment previous section: prevention top of page next section: medications previous section: home treatment top of page next section: surgery previous section: medications top of page next section: other treatment previous section: surgery top of page next section: other places to get help previous section: other treatment top of page next section: related information previous section: other places to get help top of page next section: references previous section: related information top of page next section: credits previous section: references top of page last revised: january 17, 2012 author: healthwise staff medical review: sarah marshall, md - family medicine andrew swan, md, ccfp, fcfp - family medicine divya gupta, md - obstetrics and gynecology, gynecologic oncology practice committee of the american society for reproductive medicine, society of reproductive surgeons (2008). atsinnovation.net/uqa-278872/ eli lilly viagra price quotleiomyosarcoma of the bone and soft tissue: a reviewquot. If you are interested in a more detailed discussion of the reported scientific results, we encourage you to read our literature review. Fibroids are also known by the names fibromyoma, leiomyoma, leiomyomata and myoma. nbsp from north decatur road, enter the hospital campus via wash lively road. 209beverage.com/fsn-275263/