L’assistència i defensa jurídica gratuïtes

27 juny 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Ahir mateix va publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució del Departament de Justícia, inscrivint al Registre de Col·legis Professionals de Catalunya el Reglament del Servei de Defensa d’Ofici i d’Assistència Jurídica Gratuïta del Col·legi d’Advocats de Terrassa.

És clar que no és motiu d’aquest comentari entrar en detall en aquest Reglament, doncs adormiríem les ovelles.

Però sí cal destacar que, llevat d’alguns moments concrets, la ciutadania no coneix massa la importància i transcendència d’aquests serveis.

Els Col·legis professionals d’advocats, i el de Terrassa n’és exemplar, tenen a disposició de la ciutadania diversos serveis, com el de Defensa d’Ofici i Assistència al Detingut, amb els que es garanteix que la manca de mitjans econòmics no sigui un obstacle per tal de tenir accés a la defensa dels drets i interessos propis, o bé l’assistència al detingut.

També hi ha, entre d’altres, el Servei d’Orientació Jurídica (SOJ), que és un servei públic i gratuït d’atenció personalitzada que ofereixen els col·legis d’advocats de Catalunya, amb la col·laboració del Departament de Justícia, per assessorar i orientar els ciutadans sobre temes jurídics. El SOJ proporciona un primer consell orientador a qualsevol ciutadà que s’hi adreci i informa sobre la possibilitat d’acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no redacta cap document ni tramita cap assumpte.

Els advocats no hem estat mai gaire bons venedors dels nostres serveis. Qualsevol col·lectiu professional posaria com a bandera aquests i d’altres serveis semblants, per tal que la ciutadania tingui present les actuacions que es realitzen. Contràriament, moltes vegades el ciutadà no s’adona dels esforços que des dels propis col·legis i també des de l’administració de justícia es realitzen, per tal de garantir aquests serveis essencialíssims, però poc valorats, en general.

No és culpa del ciutadà. Moltes vegades el dia a dia, i més en professions com les dels advocats que tradicionalment havien quedat excloses de poder-se publicitar, impedeix que el ciutadà conegui millor què fan els seus advocats i quins serveis, gratuïts també, se li aporten.

A més, l’administració fa també un esforç important en matèria de remunerar aquests serveis, si bé la satisfacció del col·lectiu i dels advocats a títol personal és escassa en l’àmbit econòmic, doncs els pagaments són tardans i amb retallades incloses.

Benvingut el nou Reglament, que ha de servir per garantir les millors normes per a l’organització i funcionament d’aquells serveis, determinant alhora les competències i funcions que la Junta de Govern delega en la Comissió de Defensa d’Ofici.