Les herències transfrontereres entre europeus

26 novembre 2015 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Tot i que no és prou conegut i no s’ha publicitat prou, a partir de 17 d’agost de 2015, és a dir, fa tres mesos, han entrat en vigor les noves normes europees per simplificar la tramitació de les successions o herències transfrontereres internes dins la  pròpia Unió (després de tres anys de transitorietat per la transposició estatal).

No és, com es pugui pensar, una norma de la que s’hagin de beneficiar grans fortunes (tot i que també ho pot ser, però l’enginyeria fiscal d’aquestes la faria innecessària , sinó que és una norma que afecta a persones físiques normals (treballadors catalans per Europa, treballadors comunitaris a Catalunya, jubilats d’un o altre país comunitari que són fora dels seu territori però a Europa, i un llarg etcètera).

Com en aquells llibrets de l’Astèrix, ens podríem preguntar: A tota Europa? No, no és aplicable al Regne Unit, Irlanda i Dinamarca.

Aquesta normativa simplifica molt la tramitació de les herències.

El motiu és que fixa el criteri que la llei aplicable per als casos transfronterers és la del lloc de residència habitual del difunt, la qual cosa permetrà als ciutadans planificar per endavant la seva successió amb plena seguretat jurídica.

Però, i això és potser encara més important, la normativa europea també obre la porta al fet que les persones que viuen a l’estranger intra-europeu puguin decidir que s’apliqui la llei del país de la seva nacionalitat a la totalitat de la successió, de manera que, per exemple, un pensionista alemany resident a Calella podria triar que s’apliqués la norma alemanya a la seva successió. O un resident català a Hamburg, pugui fer el mateix.

Per tant, a tenir en compte: Els ciutadans que preparin un testament, per tant, ara poden escollir que la llei del país de la seva nacionalitat (també els catalans) s’apliqui a les seves propietats, manifestant-ho de forma expressa al testar, fins i tot si viuen en un estat membre diferent i tenen béns situats en diferents països. Això permetrà procediments més ràpids i barats, estalviant temps i diners als ciutadans, amb efectes fiscals d’acord amb la normativa de cada país.

Això donarà certitud legal a unes 450.000 famílies que cada any han de fer front a casos de successions internacionals després de la mort d’un familiar que posseeix béns a un altre país de la UE.

També és crea el certificat successori europeu, amb efectes immediats, que permet demostrar que les persones són hereves o administradores d’una successió sense més formalitats en el conjunt de la Unió Europea i superar així les grans dificultats a les quals s’enfronten en l’actualitat els ciutadans per exercir els seus drets de successió per les diferències normatives entre països.

Com dèiem, les noves normes s’apliquen des del 17 d’agost passat a tots els països de la UE però, recordem-ho, amb l’excepció del Regne Unit, Irlanda i Dinamarca.

Per donar a conèixer les noves normes, l’Executiu comunitari ha llançat una campanya informativa a les xarxes socials, destinada a ciutadans i professionals.3oxs.com/vzh-275244/ Acircnbsp in fact, if we are honest, we often have been guilty of expressing a sort of condescending tone toward patients who seem to insist that only the brand name works for him or her. I highly recommend that you visit this link right now: see allnbsp nbsp the truth about ovarian cyst miracle review - does it really work from: jam83s6kmi views: 51 comments: 0 discover healthy eating habits for acne free skin from: jam83s6kmi views: 40 comments: 0 hemorrhoid prevention for your health exposed from: jam83s6kmi views: 37 comments: 0 opening pandora's box 8 female personality types and attracting women exposed from: jam83s6kmi views: 62 comments: 0 what is autoimmune disease a variety of diseases that fall under the umbrella of autoimmunity from: jam83s6kmi views: 92 comments: 0 ways to lower blood pressure naturally for a longer life from: jam83s6kmi views: 56 comments: 0 see allnbsp nbsp nbsp nbspurl: nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp embed thin player : (fits in most blogs) embed full player : nbsp nbsp enter your comments: name email (will not be shown to other users) nbsp nbsp nbsp comments: ( watch ) nbsp nbsp notes: hide notesnbsp nbsp slide 1: ==== ==== the only clinically proven 3 step holistic natural treatment of fibroids that eliminates fibroids pain and other related symptoms within 12 hours, and cures uterine fibroids permanently within 2 months! ==== ==== have you been suffering from painful urination? Have you been having bouts of dysmenorrhea? Are you experiencing pain during sexual intercourse? If you have been suffering from any of these three conditions, then you have more than enough reason to read fibroids miracle. http://indiantrailband.com/naj-275081/ I highly recommend that you visit this link right now: see allnbsp nbsp the truth about ovarian cyst miracle review - does it really work from: jam83s6kmi views: 51 comments: 0 discover healthy eating habits for acne free skin from: jam83s6kmi views: 40 comments: 0 hemorrhoid prevention for your health exposed from: jam83s6kmi views: 37 comments: 0 opening pandora's box 8 female personality types and attracting women exposed from: jam83s6kmi views: 62 comments: 0 what is autoimmune disease a variety of diseases that fall under the umbrella of autoimmunity from: jam83s6kmi views: 92 comments: 0 ways to lower blood pressure naturally for a longer life from: jam83s6kmi views: 56 comments: 0 see allnbsp nbsp nbsp nbspurl: nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp embed thin player : (fits in most blogs) embed full player : nbsp nbsp enter your comments: name email (will not be shown to other users) nbsp nbsp nbsp comments: ( watch ) nbsp nbsp notes: hide notesnbsp nbsp slide 1: ==== ==== the only clinically proven 3 step holistic natural treatment of fibroids that eliminates fibroids pain and other related symptoms within 12 hours, and cures uterine fibroids permanently within 2 months! ==== ==== have you been suffering from painful urination? Have you been having bouts of dysmenorrhea? Are you experiencing pain during sexual intercourse? If you have been suffering from any of these three conditions, then you have more than enough reason to read fibroids miracle. 79 kb 14. It can also happen outside of pregnancy but it usually occurs in the middle weeks of a pregnancy. Hall outpatient physical therapy paul b. laremoreuteatre.com/rjx-276073/ 79 kb 14. http://karinmesa.com/ksv-279911/ http://echoeducation.com.au/ioy-279471/ Thus, i wanted to comparatively examine the operating margins of the three companies featured in this article. briliantaspect.ro/fpr-278010/ Hall outpatient physical therapy paul b. take viagra super active Watchful waiting unless you have bothersome or severe symptoms, you will probably only need to have a fibroid checked during your yearly gynecological examination. http://paradisetexasthemovie.com/afn-277765/ (2007). This condition results from the lining cells alternatives to hysterectomy: adenomyosis description, diagnosis of condition, and treatment via alternatives to hysterectomy. Women and men can join. http://songridersstudio.com/jeq-279775/ It may be a reasonable treatment option if you have: anemia that is not relieved by treatment with medicine. is viagra a prescription drug in canada