Lloguers no declarats

3 març 2011 por Joan Planas

Si bé és cert que la major o bona  part de la gent compleixen amb les seves obligacions tributàries, segueixen havent ciutadans que les eviten.

En el cas dels lloguers, on s’estableix una vinculació periòdica que s’allarga en el temps entre propietari i llogater, sembla una mica incongruent que el lloguer es cobri i es pagui “en negre”. A banda de l’incompliment legal, s’imposa reflexionar sobre les conseqüències que les desavinences entre propietari i llogater poden tenir i com poden afectar a ingressos o pagaments de fins a pràcticament 5 anys (o més). Qui cobra i no declara ho fa amb negre, i qui paga i no declara, també (amb l’afegitó que caldrà també explicar d’on treu els diners per pagar en negre.

Reflexions a banda sobre la inconsciència de la gent, s’ha de tenir en compte que ja fa un any que Hisenda té més mecanismes per descobrir el frau en el món dels lloguers: L’Ordre del Ministeri d’Economia i H de 16 de juliol de 2009 (EHA/2041/2009), imposa a les companyies que comercialitzen subministraments d’energia elèctrica, a informar a Hisenda. Amb aquesta finalitat, a través del model 159, aquests companyies han de fer

la “Declaració anual de consum d’energia elèctrica”, informant a Hisenda sobre la identitat dels contractes de subministrament, la referència cadastral i la localització de la finca.

L’objectiu d’Hisenda és detectar situacions irregulars com per exemple: lloguers d’immobles no declarats pels seus propietaris; ús d’habitatges i locals comercials no declarats; falsos habitatges habituals; activitats industrials, comercials i de serveis més baixes del que es considera habitual o naus industrials que estiguin treballant dins l’economia submergida.

El contingut de la declaració abasta a identificar els contractants del subministrament (nom i cognoms o raó social, i número d’identificació fiscal) i en els casos que correspongui, dades del pagador de les corresponents factures, així com la referència cadastral de l’immoble i la seva localització, la potència nominal contractada i consum anual en quilowatts; la ubicació del punt de subministrament i la data d’alta del subministrament.

La declaració s’ha de presentar cada mes de febrer i ha de fer referència a l’any immediatament anterior. Així doncs, per segon exercici, a partir del passat dimarts 1 de març, Hisenda tindrà informació dels consums elèctrics des del dia 1 de gener de 2010.

No ho oblidi quan faci la seva declaració de renda.