Morir amb deutes

4 novembre 2010 por Joan Planas

Tant per la crisi, com perquè acabem de passar el “dia dels difunts”, el comentari d’avui és escaient.

Per començar cal recordar que la mort d’una persona no cancel·la els seus deutes ni extingeix el dret dels seus creditors a exigir-ne el pagament. La llei estableix a Catalunya que l’hereu o els hereus succeeixen en tot el dret del seu causant –el difunt- però també  respecte de les seves obligacions que no s’extingeixen amb la seva mort (en dret d’aquesta situació en diem subrogar-se, aque vol dir posar-se en el lloc del mort).

I si són varis els hereus, cadascú d’ells respondrà dels deutes, si és el cas, en proporció a la seva quota hereditària (un hereu el total, dos al 50 %, etc..).

A més, no es respon dels deutes hereditaris només amb els bens de l’herència, sinó que acceptada purament i simplement l’herència, l’hereu (o hereus) passen a respondre dels deutes hereditaris amb el seu propi patrimoni.

Si la persona difunta de la que hem d’heretar estava en una situació econòmica complicada, el primer que cal fer és informar-se seriosament. Tinguem en compte que és fàcil saber si tenia una casa o més, un compte corrent o més, però no és fàcil –i a vegades és ben complicat- saber si tenia deutes o bé si de la seva professió o negocis, poden aparèixer deutes (imaginem que el difunt és arquitecte, aparellador, metge, advocat o un altre tipus de professional liberal o empresari individual, un promotor, o administrador o apoderat d’una societat en què se li pugui imputar deutes socials).

El temps per a exigir-les no és breu (dependrà dels cassos i situacions) i per tant encara que quan el mort acluqui els ulls no sapiguem de l’existència de deutes, no vol dir que no en tingui.

Pot evitar-se? La resposta ens la dona la pròpia llei.

Així, si l’hereu o hereus accepten l’herència a benefici d’inventari (a les resultes), aleshores no es respon de les obligacions del causant ni de les càrregues hereditàries amb els béns propis, sinó únicament amb els béns de l’herència.

Aquest tipus d’acceptació de l’herència és tan especial com desconegut per a la gent. Per poder-la fer servir fa falta evitar d’entrada passar els béns hereditaris en el patrimoni de l’hereu, i no fer sense més actes d’hereu, ja que podria impedir l’aplicació d’aquest benefici. A més, perd el benefici d’inventari l’hereu si procedeix fraudulentament en fer els pagaments dels deutes hereditaris o en realitzar-los.

Bé, ara que estem passant una mala època econòmica, cap tenir-ho present i prendre les precaucions corresponents.

L’assessorament ens pot evitar molts problemes.The embolization procedure is performed in the interventional radiology suite within the radiology department at santa barbara cottage hospital. Infertility affects about 6. interwebr.com/leb-277008/ http://eaglecraftdoor.com/foucet/pgm.php?sur=278863 Health a-z common conditions view all add/adhd allergies arthritis cancer cold, flu cough depression diabetes eye health heart disease heartburn/gerd pain management sexual conditions skin problems sleep disorders featured topics identifying bugs and their bites bothered by yeast infections? The worst shoes for your feet webmd symptom checker health concern on your mind? See what your medical symptoms could mean, and learn about possible conditions. quotmayo,quot quotmayo clinic,quot quotmayoclinic. To perform a myomectomy, the surgeon may use a standard quotopenquot surgical approach (laparotomy) or less invasive ones (hysteroscopy or laparoscopy). Sometimes, a laparoscope acirceuroldquo a small, telescope-like device inserted into the uterus that allows doctors to see the inside of the uterine cavity acirceuroldquo can be helpful in pinpointing the exact location of the fibroid or fibroids. 2translators.net/age-275463/ quotmayo,quot quotmayo clinic,quot quotmayoclinic. drjoedds.com/fbw-275465/ upthehillinsingapore.com/rhn-275672/ Pelvic pressure results from an increase in size of the uterus or from a particular fibroid. 09 impact points 49 publications see all publications copy 2012 researchgate. Sometimes, a laparoscope acirceuroldquo a small, telescope-like device inserted into the uterus that allows doctors to see the inside of the uterine cavity acirceuroldquo can be helpful in pinpointing the exact location of the fibroid or fibroids. is viagra good after expiration date http://notawine.it/scamatic/fence.php?mpp=279156 Infertility: they can interfere with every part of the fertility pathway from conception to delivery. viagra prescription dosage Most infertility cases (85-90%) are treated with medication or surgery. Although rare, injury to the uterus occurs in about 1% of procedures and can make a hysterectomy necessary. click here to visit official website <<< check out fibroids miralce why pay full price on fibroids miralce when you can instantly save 30% right now with this secret link below: click here to get discount recent posts fibroids miracle review acirceuroldquo does amanda letoacirceurotrades system work or scam? Uterus pain | what are the common causes of uterus pain after intercourse? Fibroids miracle system why do you need it? Pages about contact us privacy tags fibroids miralce fibroids miralce review healthy uterus pain after intercourse unhealthy uterus uterine fibroids uterus uterus pain categories fibroids miracle fibroids miracle review uterus pain copy 2012 fibroids miracle review. skerriesparish.ie/jjk-275940/ http://albasanzabogado.es/eis-278212/ 09 impact points 49 publications see all publications copy 2012 researchgate. Skip navigation home locations news events contact us foundation gift shop enter your search terms search find a doctor hospitals john c.