Morositat i Comunitats de Propietaris

2 febrer 2012 por Joan Planas

Una problemàtica que està ofegant avui moltes Comunitats de propietaris és l’increment de la morositat per part d’aquests. És obvi que malgrat que sempre hi ha gent que no paga per voluntat pròpia, les dificultats actuals converteixen en morosos a molts ciutadans de forma involuntària.

No tenim estadístiques fiables i actualitzades respecte de la morositat en les Comunitats de Propietaris, però és clar que molts ciutadans prioritzen els pagaments que han de fer i el pagament a la pròpia Comunitat no el posen en els primers llocs.

Corre una estadística feta a Galícia sobre 3.000 comunitats que indica que en els dos darrers anys la morositat ha augmentat en un 50% (personalment les estadístiques amb dades tan exactes i concloents sóc prudent en citar-les). Dels copropietaris morosos gallecs es diu que el 25% ho són per prioritzar el pagament de les factures i deixar la Comunitat pel final. Un altre 15% serien els “morosos professionals” (els que ho són fixes, encara que puguin pagar). Un 50 % serien la gent que realment no poden pagar. I el 10% restant són “poca-vergonyes” que s’han quedat pisos de promotors i que mentre s’executa la hipoteca lloguen els pisos i no paguen la Comunitat, pisos adjudicats a la Banca que no troben comprador, etc.
La situació arriba a xifres d’escàndol quan tenim present que la morositat representa el 82 % dels problemes de les Comunitats.

És clar que davant el problema, la Comunitat ha de reaccionar. Obviar exigir el pagament –primer amistosament i després judicialment- serà la causa que el problema s’agreugi, doncs altres propietaris es queixaran i deixaran de pagar, ja que per a ells representa també un esforç. A més, els serveis i subministraments comuns de la Comunitat  s’han de seguir prestant i algú ha de pagar-ho (tothom pràcticament paga la llum, gas i aigua, i no és admissible que la llum i l’aigua de la Comunitat només la paguin uns).
Sembla que la situació actual empitjorarà a nivell social i per tant també per a les Comunitats de propietaris.

Per això, cal que les Comunitats es plantegin de forma prioritària mantenir una línia coherent davant d’aquest problema, amb possibilitat d’acords amistosos sempre que sigui possible però sense renunciar a exigir el pagament per via judicial.

El procediment legal que arbitra la llei és raonablement eficaç i pot ser inclusivament realitzat en part directament pels mateixos Presidents de les Comunitats.