Nova Llei de foment dels lloguers (II)

13 juny 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Seguint el comentari a la nova Ley 4/2013, de 4 de juny, de “medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas”, que va entrar en vigor el 6 de juny de 2013, una qüestió important és destacar quina millora suposa en l’eficàcia i rapidesa dels procediments judicials, quan l’arrendatari o llogater incompleix les seves obligacions.

Un tema especialment important, és la petita modificació que s’introdueix en el procediment de desnonament (del qual els governs espanyols cada vegada s’omplen la boca dient-ne “desahucio exprés”.

La reforma processal que anem a comentar, sí que ha estat reclamada força vegades no només per les Cambres de la Propietat com a representants dels propietaris urbans, sinó també pel món jurídic.

Fins ara, una vegada interposada una demanda de desnonament urbà, si quan l’arrendatari o llogater demandat era requerit pel Jutjat i aquest li donava deu dies per a pagar, oposar-se o entregar claus, aquest no deia res, la data fixada pel llançament judicial no es modificava, sinó que es seguida mantenint.

Perquè es seguia mantenint i no s’avançava? Fàcil! Perque el legislador no va preveure que es podés avançar.

Així de simple.

Contràriament, després d’anys d’anar-hi al darrera, ha entrat el legislador en el tema i el reforma. Així, ara l’article 440.3 de la Llei d’Enjudiciament Civil  especifica que en el requeriment judicial al llogater demandat, s’ha de fixar una data de llançament si no s’oposa el llogater a la demanda.

No sabem, hores d’ara, com a la pràctica ho portaran a terme els Jutjats (sempre hi ha algú més savi que ningú que troba una interpretació de la llei que desdibuixa l’esperit d’aquesta), o també quina celeritat, rapidesa o eficàcia seguiran els Jutjats.

En qualsevol cas, l’esperit de la llei és que el Jutjat haurà de fixar en el requeriment dues dates de llançament. Una per si no s’oposa i una altra per si s’oposa.

Sembla mentida que una previsió legal tan fàcil de fixar, hagi tardat des del 1995 fins avui a legislar-se. Ara veurem si dóna o no problemes pràctics d’aplicació.

En farem més comentaris.