Noves taxes judicials el 2013

25 octubre 2012 por Joan Planas

logo-diari-terrassa25

A principis d’aquest any ens fèiem  ressò de les noves taxes judicials que en l’àmbit de Catalunya es projectaven per a la seva aplicació a Catalunya.

Per a l’any vinent, les noves taxes judicials que, junt amb les anteriors de Catalunya, seran aplicables a tot Espanya, fan fredar.

Per bé que el Ministre de Justícia, Sr. Gallardón, es queda content dient que són constitucionals, els seus imports fan pensar que no és un tema de constitucionalitat sinó de butxaca.

Les previsions, si res ho atura, són aplicar taxes (que fins ara a Espanya només s’aplicaven a les societats o persones jurídiques), també a les persones físiques, salvant només de la cremada a les persones a les que es reconegui el dret d’assistència jurídica gratuïta.

Som conscients que en els temps que correm, una queixa més sobre majors costos fiscals als ciutadans ja no mou ningú, però hem de tenir present que les noves taxes suposen pagar entre 50 i 750 € (aquesta és la forquilla).

Ja veurem si són compatibles la taxa catalana i l’espanyola, però en un territori sense sobirania no s’ha de ser molt espavilat per deduir quina de les dues caurà, cas d’existir incompatibilitat (i si no són incompatibles, ens tocarà el rebre per doble motiu).

L’Estat fa descansar el tema en el sentit que a més taxes, menys plets i, es diu, els ciutadans ja resoldran els seus problemes per altres vies (millor si és amistosament, doncs potser hi haurà qui il·legítimament recorri a les bufetades).

Però si posem exemples, el tema pot quedar més clar.

En un procediment de desnonament, que és dels més simples, la taxa serà de 150 €.

En un procediment monitori (procediments senzills en els que pot fins un cert límit presentar-se sense advocat), la taxa serà de 100 €.

En un procediment ordinari, la taxa passarà a ser de 300 €.

Si no s’està d’acord amb una sentència del jutjat i es vol interposar un recurs d’apel·lació, el cost serà de 800 € i si el recurs és de cassació, sigui davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o davant el Tribunal Suprem, el cost de la taxa passa a ser de  1.200 €.

Costos semblant són els de les taxes en cassos en que s’està discutint amb l’administració pública, sigui l’Ajuntament, la Generalitat o l’Estat, de forma que les taxes son de 200, 350, 800 i 1.200 €, respectivament.

Si es tracta d’un recurs en matèria laboral, el recurs de súplica passa a 500 € i de 750 en cassació (el govern i el ministre, semblen apiadar-se dels treballadors i com es pot veure ja posen un cost inferior).

Alegria.

Crec que sobren moltes paraules. El temps ens acabarà dient com ho suportaran els ciutadans i si s’acabaran arbitrant màfies al marge de la llei i la “justícia” o si mesells, serà un nou cop de pal que s’ha de prendre amb bona cara.purchase viagra online with paypal AcircnbspAcircnbspmaturing hemorrhagic leiomyoma in a postpartum 34-year-old woman with lower abdominal discomfort and a palpable mass. About editorial today | contact us | terms of use | submit an article | our authors | most popular. About editorial today | contact us | terms of use | submit an article | our authors | most popular. http://actuassociates.com/hpq-606490/ how long until viagra goes generic Clinical trials and medical research studiesin columbus ohio medical miracles come from everyday heroes. Doctors at cpmc are using the most advanced technology available, the da vinci surgical system. what do the bathtubs in the viagra ads mean The embolisation versus hysterectomy trial is a multicenter randomized clinical trial in the netherlands. K web site sponsored by. narrativeway.com/dzz-608516/ http://overt.ca/bgz-605579/ Only in rare cases (fewer than 0. Iui #2 1/6/12 bfn inj. Limits the endometrial tissue build-up caused by estrogen vitamin k2 mk7 80 mcg per day stops heavy bleeding health tips to enhance healing see health tips for endometriosis, another estrogen-dominant condition. http://ecthunderintoms.com/awh-606072/ is ordering viagra online illegal It is the only treatment that may improve your chances of having a baby. viagra long term side effects Key discontinued pipeline projects. http://isntlifesweet.com/ray-607003/ K web site sponsored by.