Per als morts al 2011

5 maig 2011 por Joan Planas

És clar que el títol vol atreure l’atenció del lector, que en cap cas serà un difunt.

Però sí que és important, al fil dels darrers comentaris que hem fet en aquesta mateixa secció, destacar que el Govern de la Generalitat va aprovar, el passat 6 d’abril, el Projecte de llei de Regulació de l’impost sobre successions, que entrarà en vigor a efectes d’1 de gener de 2011, naturalment que sempre que sigui aprovada pel Parlament, que és qui té la darrera paraula.

Aquesta modificació aprovada pel Govern,  suposarà la bonificació del 99% de la quota tributària per als contribuents dels grups de parentiu I i II (fills, pares i cònjuges).

Però a més, pel que fa a les reduccions, la tercera fase de la reforma de l’impost de 2009, que havia d’entrar en vigor el 31 de juliol del 2011, la proposta de modificació les avança i les farà efectives a l’1 de gener d’aquest any.

Tot això, de cara als familiars dels morts que ho siguin o hagin estat a partir de l’1 de gener de 2011, és important.

D’altra banda, dos comentaris valdria la pena fer: En primer lloc, que el propi Govern, com que sap que la reforma no compte amb suports massa generosos al Parlament i que el temps per a l’aprovació definitiva no depen d’ell, sinó del propi Parlament, aleshores recomana públicament que les persones que tinguin algun difunt del que hagin d’heretar (dins aquells graus de parentiu), no paguin encara (doncs si s’aprova la reforma se’ls hi haurà de tornar els diners), sinó que dins els 5 mesos de la defunció demanin la pròrroga per a donar temps a què puguin gaudir de la “supressió” (la veritat és que aquesta recomanació és de lloar).

En segon lloc, tal com estan les coses i a menys que el seny arribi a les formacions polítiques una vegada acabades les eleccions municipals, el govern sap que per a tirar endavant la reforma li cal que hi votin a favor a més dels diputats de Convergència i Unió, els d’algun altre grup, amb el que assolir la majoria suficient. I per a aquesta labor només té disponible el Partit Popular. Aquest, imposa com a condició que a més de la proposta que es fa, s’incorpori la “supressió” de l’impost sobre donacions.

Per aquest motiu, és important considerar que si algun lector té previst fer alguna donació, pot ser bo (no segur ni potser aplicable a tothom), que ajorni la donació uns 6 mesos, doncs previsiblement l’impost de donacions ja no existirà i, naturalment, el Govern no aplicarà aquesta mesura amb efectes 1 de gener de 2011, amb la qual cosa els impostos pagats per donacions dins el 2011 no seran retornats.