Plusvàlua municipals i desnonaments hipotecaris

21 març 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Aquests dies els mitjans de comunicació s’han adonat  de la incoherència que els deutors hipotecaris, quan el banc o un tercer se’ls ha adjudicat l’habitatge, com que l’adjudicació és el final d’una transmissió (forçosa, però transmissió), hagin de pagar a més un impost a l’Ajuntament. És l’impost municipal sobre l’increment de valors de naturalesa urbana, altrament conegut com a “plusvàlua municipal”.

Realment és d’una incongruència econòmica brutal. Però és així, perquè la llei determina que el subjecte passiu d’aquest impost és el “venedor” i, per tant, com que l’Ajuntament no pot canviar la llei, l’impost és merita igualment i per tant es merita també la quota corresponent.

L’Ajuntament de Terrassa, conscient d’aquesta situació, té una línia d’ajuts als propietaris que han perdut el seu habitatge en una execució. La idea és que l’Ajuntament genera el rebut o liquidació de la quota de l’impost a liquidar i si ho sol·licita l’interessat, aleshores aquest pot accedir a aquell ajut (sempre que l’interessat reuneixi naturalment uns requisits econòmics determinats, que s’han d’acreditar degudament). Valgui dir que a la part tècnica tributària de l’Ajuntament de Terrassa hi ha un personal eficient i treballador (això no vol ser cap crítica per omissió als demés treballadors municipals ni als polítics).

Dit d’altra forma, amb els diners de l’Ajuntament es paga la quota a l’Ajuntament.

Com ja s’adona el lector, quan la legislació no s’adapta amb agilitat a la realitat social, s’han de fer filigranes per evitar no només agreujar la situació dels ciutadans afectats en el seu habitatge habitual per una execució hipotecària que els porta a perdre la seva vivenda, sinó també perque l’Ajuntament necessàriament ha de generar les quotes i liquidar-les, tancant definitivament l’expedient.

Estic segur, que quan vinguin temps de més bonança o simplement ja s’hagin acabat les execucions hipotecàries perquè tothom sigui al carrer, aleshores els poders públics, en aquest cas el parlament espanyol, modificarà la llei per tal que no calgui fer aquests ginys tributaris.http://cityislandbirds.com/fcb-277745/ How to deal with hot flashes when pregnant october 8, 2012 - no comments some side effects of pregnancy often spoil the excitement and joy of the impending mother hood and h... * ethnic origin. * ethnic origin. The answer is yes, although these tumors, called leiomyosarcomas, are very rare. http://lippenbergerlaw.com/oqh-278494/ National institutes of health (nih), 20-25% of women of reproductive age have fibroids. acu-pad.co.uk/anuty/recipientes.php?trm=279405 The answer is yes, although these tumors, called leiomyosarcomas, are very rare. http://esalarm.net/upload/resimler/yazar/testport.php?dtd=278243 http://crecer.eu/gjw-276667/ http://esatersoy.com/wln-278666/ Read more rarr tips to increase chances of getting pregnant tips to increase chances of getting pregnant 10 aug 2012 - no comments there has been an unusual increase in the percentage of infe... Fibroids are non-cancerous tumors, or growths, that develop along the lining of the uterine wall during a womanacirceurotrades childbearing... http://akinpetrol.com/msj/Scripts/_vti_cnf/chawla.php?blj=278112 But i know for a fact that she must have struggled with it for more than 15 years. And u. Through a small nick in the groin, holy name's interventional radiologists guide a thin catheter into the uterine arteries that supply blood to the fibroid tumor. 9% of the time. http://kelsenia.com/dyg-278508/ get real viagra online That's because some women have had damage to an ovary, have gone into early menopause , or had trouble getting pregnant after the procedure. Hiti, alan l. can you get viagra over the counter in amsterdam It is thought that fibroids grow during pregnancy because of higher levels of oestrogen, but there is little evidence to support this.