Presentar papers a Hisenda

30 gener 2014 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Aquests dies moltes persones han descobert que la seva relació amb Hisenda ha canviat i aquest canvi els provoca problemes de gestió i la necessitat de reorganitzar-se. Justament aquest final de mes s’acaba el termini per a la presentació de diverses declaracions fiscals.

El canvi s’escau per la negativa d’Hisenda a què se li presentin declaracions en “paper”, de forma i manera que s’han de presentar obligatòriament per sistema digital (no es tracta que l’administració tributària de Terrassa, ho hagi decidit així, sinó que és una decisió presa directament pel Ministeri per a tothom)

Per complir amb l’obligació tributària, el ciutadà primer cal que s’identifiqui davant d’Hisenda, per tal que la declaració que se li formula sigui vàlida. Aquesta acreditació, per a la qual hi ha diverses opcions, que van des del certificat digital  al nou sistema de firma electrònica anomenat PIN-24h. Aquest nou sistema va destinat a les persones físiques (fonamentalment autònoms).

També és imprescindible la tinença d’ordinador, per tal de poder treballar a la pàgina de l’agència tributària espanyola (www.agenciatributaria.es), on radicarà el certificat digital, si es fa servir aquest tipus d’acreditació, ja que “s’identifica” amb un ordinador (i no des de cap altre).

Finalment, cal procedir a fer la declaració electrònica o digital.

Aquests dies a les oficines d’Hisenda amb motiu de declaracions informatives com la corresponent al resum anual de l’IVA (model 390), fan el ple.

Els ciutadans que s’autogestionen la seva relació amb Hisenda i, per tant, la seva presentació de documents davant d’ella, s’han trobat amb el fet que no se’ls admet la presentació d’algunes declaracions en paper i els provoca un problema.

Amb la implantació al seu dia de l’IRPF en el sistema actual, els ciutadans van descobrir que s’ha de presentar documentació a Hisenda i despullar-se fiscalment davant d’ella. I així ha de ser, doncs un sistema fiscal modern ho fa imprescindible, doncs no hi ha administració pública sense ingressos fiscals.

Però la sorpresa per al ciutadà autogestionari ha estat important. I  també ho serà quan s’hagi de fer la presentació de la declaració fiscal informativa d’operacions amb tercers (que correspon al model 347), que per a la declaració de l’any vinent ja hauran també de presentar també les Comunitats de Propietaris (aquestes convé que es preparin aquest any, doncs per fer la declaració l’any vinent caldrà tenir les dades de tot aquest any amb anticipació i preparació).

Justament per a poder operar per a tercers, la Cambra de la Propietat urbana de Terrassa i Comarca té signat un conveni especial amb l’agència tributària espanyola, i així poder procedir a fer aquestes declaracions, per a les persones que vulguin acollir-se a aquest servei.