Preveure la incapacitat mental

28 octubre 2010 por Joan Planas

No tinc coneixements mèdics, ni a aquests aspectes es vol referir aquest comentari.

Com hem fet en alguna altra ocasió, ens referim a què podem fer per apaivagar, disminuir i quasi superar els efectes jurídics de malalties que comporten incapacitat mental? Quan un nostre familiar directe i estimat està en aquesta situació, l’ajudem, però quan la societat requereix que expressi vàlidament la seva voluntat ( per exemple per llogar, per vendre, per administrar els seus diners, per treure diners del banc, etc) aleshores ens podem trobar que no ho podem fer. I no poder-ho fer pot comportar desprotegir o no poder defensar el patrimoni del nostre parent com voldríem.

La llei ens dona una solució, que parteix d’una premissa: Confiança total.

Podem preveure aquesta situació. Preveure vol dir plantejar-nos quan estem bé aquest tema. No esperar a tenir el problema al damunt. No sabem mai quan ens pot tocar el rebre a nosaltres i si no hem previst el problema, els nostres parents potser es veuran obligats a procedir a actuar per tal d’incapacitar-nos judicialment (amb el temps que això suposa, a banda que una vegada incapacitats pel jutjat, la llibertat d’actuació és molt minsa).

La solució és tan simple com barata i eficaç. L’atorgament de poders generals –necessàriament s’ha de fer davant de notari-  fent la previsió en la pròpia escriptura per tal que el poder subsisteixi en cas d’incapacitat sobrevinguda del poderdant, mentrestant no sigui revocat pel propi poderdant o recaigui resolució judicial ferma d’incapacitació (que no serà necessària si ho tenim tot previst).

Cada vegada ens fem més grans i amb més dolences mentals.  I per això cada vegada més els advocats ens trobem amb fills o cònjuges que volen protegir el patrimoni dels seus pares o parella i quan els toca fer-ho de veritat, s’adonen que no poden fer-ho per falta d’un poder general que pugui suplir la manca de capacitat mental. Pensem, a més, que els poders es poden fer a favor de més d’una persona, dues o tres (o més), incloent una clàusula conforme a la qual aquestes dues o tres persones –per exemple fills- per actuar hagin d’intervenir mancomunadament (és a dir, es necessiti la firma de totes elles per a portar a terme un acte de venda o administració).

Cal tenir present que aquest poder és sempre revocable i que per revocar-ho només s’ha de comparèixer davant de notari i manifestar-ho.

Deixem doncs apuntat aquest tema i encara que avui el lector no ho necessiti, és ara quan ha de pensar-hi i actuar.Most of the times fibroid can be managed easily. http://thechubbypickleusa.com/yel-275776/ All matters regarding your health require medical supervision. See the entire definition of depression embolization: a treatment that clogs small blood vessels and blocks the flow of blood, such as to a tumor. http://midas-partners.gr/img/icons/tabs/atushy.php?rgq=275697 viagra 100mg for cheap Symptomatic uterine fibroids can be treated by: medication to control symptoms medication aimed at shrinking tumours ultrasound fibroid destruction various surgically aided methods to reduce blood supply of fibroids myomectomy or radio frequency ablation hysterectomy treatment for infection and anemia embolization medication a number of medications are in use to control symptoms caused by fibroids. http://mellinalarson.com/themes/wiki_themes/azure/cartrige.php?ymb=278906 See the entire definition of depression embolization: a treatment that clogs small blood vessels and blocks the flow of blood, such as to a tumor. Hysterectomy has both positive and negative long-term effects. , ,''###+:,::++####@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+###:,::, , , , , , , , , , ,.. can you buy viagra At the end of the three months, only about half of the participants went ahead with any kind of fibroid surgery. Contents 1 pathology and histology 2 symptoms 3 location 4 diagnosis 5 treatment 6 malignancy 7 links pathology and histology uterine fibroids leiomyomas grossly appear as round, well circumscribed (but not encapsulated), solid nodules that are white, or tan whorled. vardhmancars.com/vys-275861/ Like mentioned above, fibroids don't make women infertile. The patient then meets with the interventional radiologist. hpsperfecta.com/mbp-276833/ Hum reprod 200116(4):770-4. Carlson kj, miller ba, fowler fj. http://kt4.net/ctx/suppressior.php?txv=278587 Consult a doctor or other health care professional for diagnosis and treatment of medical conditions. youtube use viagra , ,''###+:,::++####@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+###:,::, , , , , , , , , , ,.. (nbc news) posted by bioethics pundit posted in books, genetic ethics, news, reviews, synthetic biology permalink comments (0) gene therapies need new development models the design, development and manufacture of products such as glybera acirceurordquo a virus engineered to carry a correct copy of the defective gene acirceurordquo is complex and done mostly in academic centres. compare contrast viagra viagra