Properes reformes als lloguers

21 febrer 2013 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

La setmana passada comentàvem que en la tramitació del  “Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas”, una esmena del PP preveia la creació del Registre de llogaters morosos.

És important, tot i que aixecarà crítiques.

Però no era aquesta la única novetat, sinó que el mateix 5/2/2013, altres propostes en via d’esmenes es van fer.

Una d’elles preveu que, quan es vengui l’habitatge que estigui llogat, encara que s’hagi pactat que el llogater no tingui dret preferent a comprar per haver-hi renunciat, el propietari li haurà de notificar la seva decisió de vendre amb una anticipació mínima de 30 dies a la data de formalització de la venda.

L’explicació d’aquesta mesura és, que d’aquesta manera el llogater pugui tenir un termini per tal de buscar un nou habitatge o fer el que li sembli més convenient. No és aquesta una qüestió que hagi de ser molt important a la pràctica, però en tot cas, s’haurà de tenir en compte (màxim quan el termini de protecció al llogater passa de 5 a 3 anys, amb la reforma de la llei).

Tanmateix, s’autoritza als llogaters a que, prèvia notificació al propietari, puguin realitzar la vivenda les obres necessàries per adequar-la a les seves necessitats pel cas de discapacitació del propi llogater, el seu cònjuge o qualsevol altra persona que convisqui amb ell de forma permanent (però quan s’acabi l’arrendament, si ho exigeix el propietari, haurà de reposar l’habitatge a l’estat en que abans es trobava).

També es proposa modificar la llei per tal que si el propietari necessita la vivenda per a ell o els seus familiars, hagi de preavisar amb una antelació mínima de dos mesos a la data en què hagués d’abandonar la vivenda.

Bé, hi ha algunes modificacions més, però aquestes modificacions legals la veritat és que es fan esperar massa, ja que portem mesos i mesos i sembla que els legisladors espanyols són curts de feina.