Reclamar l’Administració morosa

13 abril 2012 por Elisabet Planas

Revista LLOCS – Abril 2012 – Número 19

El passat 9 de març el Consell de Ministres aprovava el Reial Decret-Llei 7/2012 que crea el Fons per al finançament dels pagaments als proveïdors (35.000 milions d’euros) que ha de servir per eixugar el deute que els Ajuntaments i les Comunitats Autònomes tenen amb aquests. I és que la morositat de l’Administració afecta de tal manera a les petites i mitjanes empreses o autònoms en els darrers anys, que molts d’ells han hagut de plegar veles.

La mesura arriba tard per tots aquests proveïdors que depenien de l’Administració Pública i que han vist com la reforma operada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, tampoc els proporcionava gaire alè.

Aquesta reforma imposa a l’Administració uns períodes de pagament que no poden superar avui els 40 dies (a partir del 2013 els 30 dies) des de la data de les certificacions d’obra o documents que acreditin el compliment total o parcial del contracte. Cas de superar aquest termini l’Administració està obligada al pagament d’interessos de demora (que es fixen en el tipus d’interès aplicat pel BCE a la seva més recent operació principal de finançament efectuada abans del primer dia del semestre natural de què es tracti més 7 punts) i a la indemnització per costos de cobrament. Per tots és conegut que la majoria d’Administracions paguen en terminis molt més dil·latats, els han reclamat mai els interessos que els pertoquen? I ja no m’atreveixo a formular la pregunta: els han pagat motu proprio els interessos del deute que els van ajornar unilateralment?

A més articula un procediment per facilitar el cobrament de l’Administració morosa, una espècie de “procediment monitori administratiu”, que permet als contractistes de l’Administració presentar una reclamació judicial (un recurs contenciós-administratiu) contra aquesta Administració deutora si se li ha reclamat el cobrament prèviament de forma extrajudicial i per escrit i no s’ha obtingut resposta satisfactòria en el termini d’un mes.

Amb tot, avui aquelles empreses o autònoms que presten serveis a l’Administració sense que aquesta pagui, tenen al seu abast un seguit d’instruments que poden i han d’utilitzar per tal que amb (o sense, ja que recordin que a l’hora de cobrar l’Administració no té cap mirament, no et deixa passar ni un pèl i no li serveixen les justificacions ja sigui quan actua com a Agència Tributària, ja sigui com a Ajuntament que exigeix el pagament de taxes municipals) la liquidesa que els ha de proporcionar el Fons aprovat pel Consell de Ministres, l’Administració es vegi forçada a pagar el deute amb els seus interessos, o bé els pagui els interessos que no els ha liquidat mai.

Per tant, si l’Administració els deu diners com a contractista, no dubtin en reclamar-los.http://pandasoccer.ca/aib-277564/ 98 kb 14. 02. 02. http://nikkirattray.com/mccann/minutae.php?ibx=279589 viagra generico brasil Laparoscopic or robotic myomectomy. Name (required) mail (will not be published) (required) please note that all comments are subject to our posting policy. Jpg alt text for main image:nbsp slim calm sexy diet homepage slider thumb (102x65):nbsp alt text for thumbnail image:nbsp slim calm sexy diet publish on date:nbsp thursday, march 29, 2012 - 4:31pm wl. faircrestheights.org/hla-279128/ http://electronicservicing.net/iky-277417/ She went to our gp last week and they got her in for an internal scan where they found 2 friboids, im not sure how big they are. Html 30. I knew the colonic would enhance the vibrant health i was enjoying just after 8 days i no longer had rank body odor or rank breath, i had energy to sustain me throughout the day even though i was only drinking vegetable juices and eating raw fruits and vegetables, and i had a general overall sense of happiness. koronida-naxos.gr/iqu-276437/ offsetprintinga2.com/rebuil/igo.php?mgd=279744 Who has made the decision? The doctors in charge of your case, and the inreventional radiologist doing the fibroid embolisation, will have discussed the situation, and feel that this may be the most suitable treatment. Jpg alt text for main image:nbsp slim calm sexy diet homepage slider thumb (102x65):nbsp alt text for thumbnail image:nbsp slim calm sexy diet publish on date:nbsp thursday, march 29, 2012 - 4:31pm wl. http://jenniferserretti.com/xmh-276009/ Webmd apps webmd apps on the go via your smart phone or tablet. Fibroids may grow as a single nodule or in clusters and may range in size from 1 mm to more than 20 cm (8 inches) in diameter. http://mesutyazici.av.tr/images/icons/_vti_cnf/drawe.php?xgj=279181 Html 30. 2009 feb200(2):140. viagra in women wikipedia