Reclamar l’Administració morosa

13 abril 2012 por Elisabet Planas

Revista LLOCS – Abril 2012 – Número 19

El passat 9 de març el Consell de Ministres aprovava el Reial Decret-Llei 7/2012 que crea el Fons per al finançament dels pagaments als proveïdors (35.000 milions d’euros) que ha de servir per eixugar el deute que els Ajuntaments i les Comunitats Autònomes tenen amb aquests. I és que la morositat de l’Administració afecta de tal manera a les petites i mitjanes empreses o autònoms en els darrers anys, que molts d’ells han hagut de plegar veles.

La mesura arriba tard per tots aquests proveïdors que depenien de l’Administració Pública i que han vist com la reforma operada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, tampoc els proporcionava gaire alè.

Aquesta reforma imposa a l’Administració uns períodes de pagament que no poden superar avui els 40 dies (a partir del 2013 els 30 dies) des de la data de les certificacions d’obra o documents que acreditin el compliment total o parcial del contracte. Cas de superar aquest termini l’Administració està obligada al pagament d’interessos de demora (que es fixen en el tipus d’interès aplicat pel BCE a la seva més recent operació principal de finançament efectuada abans del primer dia del semestre natural de què es tracti més 7 punts) i a la indemnització per costos de cobrament. Per tots és conegut que la majoria d’Administracions paguen en terminis molt més dil·latats, els han reclamat mai els interessos que els pertoquen? I ja no m’atreveixo a formular la pregunta: els han pagat motu proprio els interessos del deute que els van ajornar unilateralment?

A més articula un procediment per facilitar el cobrament de l’Administració morosa, una espècie de “procediment monitori administratiu”, que permet als contractistes de l’Administració presentar una reclamació judicial (un recurs contenciós-administratiu) contra aquesta Administració deutora si se li ha reclamat el cobrament prèviament de forma extrajudicial i per escrit i no s’ha obtingut resposta satisfactòria en el termini d’un mes.

Amb tot, avui aquelles empreses o autònoms que presten serveis a l’Administració sense que aquesta pagui, tenen al seu abast un seguit d’instruments que poden i han d’utilitzar per tal que amb (o sense, ja que recordin que a l’hora de cobrar l’Administració no té cap mirament, no et deixa passar ni un pèl i no li serveixen les justificacions ja sigui quan actua com a Agència Tributària, ja sigui com a Ajuntament que exigeix el pagament de taxes municipals) la liquidesa que els ha de proporcionar el Fons aprovat pel Consell de Ministres, l’Administració es vegi forçada a pagar el deute amb els seus interessos, o bé els pagui els interessos que no els ha liquidat mai.

Per tant, si l’Administració els deu diners com a contractista, no dubtin en reclamar-los.Some women note a change in their orgasmic response because they no longer experience uterine contractions. viagra when to take Symtomatic tumors now treated without surgery. buy viagra over the counter london For some, the procedure has even become a family affair, with mothers carrying children for their own daughters . http://enzoservice.com/files/es/apice/uterian.php?yhb=605264 196694:571acirceuroldquo576. Because of the blood loss, iron supplements may also be required. http://advanceindustrial.us/qcb-608320/ diferencia viagra 5 mg 20 mg While the information found on our websites is believed to be sensible and accurate based on the authorrsquos best judgment, readers who fail to seek counsel from appropriate health professionals assume risk of any potential ill effects. As … advertisement related topics hysterectomy gynecologic health ovarian cancer testosterone low sex drive pap smear advertisement in the current issue in o's october issue, you'll find our ci best pieces of advice—ever. http://yeniotokose.com/aspnet_client/system_web/4_0_30319/bakersfi.php?yvb=607383 A. Stumbleupon digg del. There are several possible reasons for uae failure. nicolascaroneestate.org/spu-607769/ viagra high blood pressure medicine Because of the blood loss, iron supplements may also be required. nbsp as with other forms of myomectomy, there is a chance (20%) of the fibroids coming back but you should be able to retain your fertility. 02. lamadeeasy.com/wdo-605808/ viagra cost 2012 As … advertisement related topics hysterectomy gynecologic health ovarian cancer testosterone low sex drive pap smear advertisement in the current issue in o's october issue, you'll find our ci best pieces of advice—ever.