Registre d’inquilins morosos

3 maig 2012 por Joan Planas

És notícia la possible creació per part del Govern de l’Estat d’un Registre Públic d’Inquilins Morosos. La notícia surt del “Programa de Reformas” enviat a la Unió Europea (on diu que “estudiarà” la creació d’aquest registre així com modificarà la llei d’arrendaments urbans i la llei d’enjudiciament civil per a millorar la protecció jurídica del propietaris (i afavorir més els lloguers).

És una bona notícia, ja que fa molts anys que el sector immobiliari arrendatici troba a faltar un instrument que ajudi als propietaris com a arrendadors a assabentar-se dels antecedents de les persones amb les que poden contractar.

L’Estat espanyol és el paradís de molts de poca-vergonyes, que a l’empara d’una normativa nyonya, en tant que protegeix de forma excessiva la no inclusió d’un tipus de dades en registres públics, ha menystingut  de forma flagrant els drets dels propietaris, impedint a la pràctica l’existència d’un registre clar, fiable i accessible, de llogaters morosos.

Així, per exemple, a finals dels anys 80 principis dels 90 (del segle passat), la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca, va endegar una iniciativa d’aquest tipus, en la que només s’inscriurien les dades dels llogaters que haurien estat objecte d’un procediment judicial de desnonament amb sentència ferma!!!! Poca broma, no es tractava de crear un registre on els propietaris, sense més justificació, facilitessin les dades dels llogaters que ells consideressin problemàtics, sinó que s’inscriurien només els que la Justícia hagués sentenciat –amb sentència ferma i inapel·lable- com a morosos després d’un judici verbal de desnonament per manca de pagament. La iniciativa va ser avortada per part del poder judicial.

No sabem, hores d’ara, quin serà el contingut del Registre Públic d’Inquilins Morosos, com s’hi accedirà, com s’inscriuran les situacions de morositat, com es justificaran, i tot això sense transgredir la normativa legal actual vigent en matèria de protecció de dades, ni la corresponent a la protecció de la pròpia imatge, l’honor i la intimitat, però estic segur que un Registre d’aquest tipus pot ser eficaç de cara a millorar la seguretat jurídica i les garanties necessàries per a un bon i millor funcionament del mercat de lloguers.

Pensem que avui en dia, hi ha molta gent que ara i abans –en temps de vaques grasses- viuen a costa de tots nosaltres i que contracten un lloguer avui a nom del marit o la parella, demà a nom de l’altre, més endavant a nom d’un fill, i així van deixant un rastre de morositat que tira d’esquena. No es tracta de penalitzar qui en un moment determinat passa per una mala situació, sinó dels que han fet de l’impagament una forma de vida habitual (i són  molts).

No hi ha gaire més informació sobre aquesta possible proposta del Govern, però si tira endavant segons el seu enunciat, afavorirà l’existència de més habitatge de lloguer, que els lloguers baixin (per simple joc d’oferta i demanda) i serà millor per a propietaris –que estaran més segurs- i per als llogaters que veuran que disminueixen les garanties econòmiques que a vegades se’ls hi demanen.

I finalment, molts poca-vergonyes que tant respecte de pagar el lloguer com de moltes altres obligacions,  fan del ni pagar ni respondre el seu mètode de vida, quedaran al descobert.

Esperem a veure com queda tot plegat, perquè del que es diu al que es fa, a voltes la diferència és abismal.