Repudiar una herència

19 abril 2012 por Joan Planas

Sempre ha estat una qüestió molt minoritària, la dels casos en que una persona que està cridada a ser hereva d’una altra, es planteja la no acceptació de la seva herència i per tant la seva repudiació.

Però en la situació actual, convé fer difusió d’aquesta possibilitat, màxim si tenim present que l’acceptació d’una herència suposa la continuació del patrimoni del causant, dels difunt, de forma i manera que heretem els drets i també les obligacions (hi ha mecanismes per evitar que una herència ocasioni massa problemes com és l’acceptació a benefici d’inventari, que suposa que acceptem o no l’herència en funció que ens sigui beneficiosa o perjudicial des del punt de vista patrimonial).

Però aquests mecanismes de protecció són sovint desconeguts i molt poc usats, per diversos motius.

Ara bé, en un present i futur a mig termini, no cal ser molt llest per adonar-se que els endeutaments familiars, amb hipoteques executades i deutes que quedaran durant molts anys pendents fins que prescriguin, evidencien  la situació de deutes que moltes persones arrossegaran fins que morin i que quedaran sense extingir-se ni tan sols amb la mort, fa que sigui necessari –com dèiem- explicar que les herències a vegades convé, encara que només sigui des del punt de vista econòmic, repudiar-les, és a dir, renunciar a elles.

El Codi civil de Catalunya, estableix clarament que el cridat a l’herència la pot acceptar o repudiar lliurement tan bon punt tingui coneixement que s’ha produït la delació a favor seu (és a dir, tan bon punt sap que estaria cridat a ser hereu). A més, s’ha de tenir present que si hi ha diversos cridats a l’herència, cadascun d’ells la pot acceptar o repudiar amb independència dels altres.

Cal tenir present també que la repudiació de l’herència, igual que passa amb l’acceptació, és irrevocable.

Avui en dia més que mai, en els casos de persones que moren amb deutes importants (i la importància a cada família varia), serà cada vegada més normal la repudiació de l’herència. Però els que havien de ser hereus i acabaran per repudiar, han de tenir present que no s’entendria que la repudiació és vàlida, en aquells casos en que d’una banda es compareix davant de notari per tal de manifestar la seva voluntat irrevocable de repudiar l’herència i d’una altra es fan actes d’hereu (com disposar de diners del difunt o fer “actes” d’hereu). En aquests casos pot plantejar-se pels creditors que la repudiació és només un acte invàlid i aconseguir judicialment que es tingui per acceptada l’herència.

Bé, com comprendrà el lector, moltes poden ser les situacions, però cal tenir present com a possibilitat real la de la repudiació o renúncia de l’herència.prestoncourtlocations.co.uk/oxc-275876/ Rarely, even death can occur. But i know for a fact that she must have struggled with it for more than 15 years. designbyintention.net/mhi-275613/ In this procedure, a small camera and instruments are inserted through the cervix into the uterus to remove the fibroid tumors. J am assoc gynecol laparosc 200411:348-352. optiminstal.ro/itv/crestliner.php?icj=278049 viagra headquarters toronto canada More placenta previa placenta previa is a condition during pregnancy when the placenta lies low in the uterus either partly or completely blocking the uterus. This was a bloody fantastic program. gold viagra side effects K web site sponsored by. http://allinall.us/lal-278449/ J am assoc gynecol laparosc 200411:348-352. 3 , 7 , 20 retained placenta. blocker, w. Com latest tags: descriptive essays youth soccer jerseys welding cart asrock ion 330 bd barn door furniture latest searches: buy online hydrocodone,nbsp cheap online hydrocodone,nbsp braided leather bracelet,nbsp statusnet gnusocial plugin,nbsp cheap buy hydrocodone,nbsp photo browser for mobile,nbsp agricultural financing,nbsp openx flash banner below prestitial,nbsp hydrocodone online pharmacy,nbsp how to get good rank on you tube copyright Acirccopy 2011-2012 thedomainfonbspnbspnbsp | about. viagra 20 mg 30 comprimidos This was a bloody fantastic program. Mettler l, lutzewitch n, dewitz t, remmert k, semm k. http://elsstl.com/bqo-275184/ The study found that black women of african-american and caribbean descent had higher usage of some products like hair oil and hair lotions compared to latino or white women. lowest price of viagra viagra for the brain modafinil 01 see all buying options have one to sell? Sell yours here share uterine fibroids: what every woman needs to know nelson, m. 38%, whereas direct competitors merck and abbott labs have demonstrated weaker profit margins of 22.