Responsabilitat fiscal de Presidents de Comunitats

29 gener 2015 por Joan Planas

logo-diari-terrassa25

Arran de la difusió feta de les noves obligacions tributàries relatives a les Comunitats de propietaris de les que s’ha fet ressò aquest diari fa molts pocs dies, s’ha posat sobre la taula en forma de consultes, esbrinar i saber quina és la responsabilitat dels Presidents de les Comunitats.

Parlem ara de la nova obligació de presentar la declaració fiscal del model 347 de declaració amb terceres persones per imports superiors a 3.000 € (per exemple si la Comunitat ha pagat a pintors, paletes, ascensoristes, advocats o qualsevol altre professional més de 3.000 € a algun d’ells  en conjunt a l’any 2014).

O per exemple de presentar la declaració com a entitat en atribució de rendes de la declaració fiscal del model 184.

Malgrat de difusió que es va fer al seu moment (l’any 2013 quan va sortir la normativa  que és el Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre), i de què entrava en vigor per a 2014 i per tant la primera declaració seria al 2015, moltes Comunitats de propietaris no n’han fet cap cas. La Cambra de la Propietat de Terrassa i Comarca ha fet diverses accions per a donar-ho a conèixer i evitar els perjudicis que la ignorància de la llei pugui meritar a Comunitats i als seus Presidents.

I ara ve el moment  de fer-ho. Fa pocs dies, molt pocs, el President d’una Comunitat (en la que s’havien fet obres per valor de 15.000 € amb més l’IVA corresponent, que li van comptar al 21% quan tocava al 10%), m’indicava que la seva comunitat havia pres l’acord de no fer la presentació del model 347 (parlant-ne em va dir que a més no els havien fet la factura amb totes les dades, la qual cosa indica que l’IVA que van cobrar a la Comunitat, anirà directament a la butxaca del constructor i no a ingressar-se a Hisenda).

La pregunta és: qui ha de respondre davant d’Hisenda? La Comunitat, com a subjecte passiu de les obligacions fiscals, no pot eximir-se de complir les seves obligacions fiscals (l’incompliment de les quals que l’article 198 de la llei general tributària considera que és una infracció tributària amb sancions que van des de 20€ per dada o conjunt de dades d’una mateixa persona, fins a 20.000 €, amb un mínim de 300 €).

Però, pot el President emparar-se amb un acord que és manifestament il·legal? No. Naturalment que no. I, com a mínim, qualsevol propietari de la Comunitat que es mostri contrari a l’acord podrà exigir responsabilitat de danys i perjudicis al President de la Comunitat per no haver complert amb les obligacions fiscals corresponents.

Per tant, no és un tema a tractar amb lleugeresa, sinó a prendre’l amb seriositat i organitzar la comunitat degudament (tinguem present que la declaració voluntària fora de termini pot comportar reduir les sancions al 50%).

Reflexionem-hi. Però és important, i les Comunitats i els seus Presidents encara són a temps per a complir les obligacions corresponents.