Resposta a l’aplicació de la taxa judicial catalana: Ja tenim resposta per l’últim article: no la pagaran ni les persones físiques ni les empreses petites

29 maig 2014 por Elisabet Planas

El passat 20 de maig publicava a aquest blog un article per al Diari La Torre relatiu a la sentència del Tribunal Constitucional que avalava la taxa judicial catalana, suspesa des que el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol havia estat admès.
Què passaria amb la declaració de la taxa judicial catalana com a constitucional, decaient la mesura cautelar suspensiva aprovada i, per tant, novament aplicable?
Doncs després de l’esforç del sector i de la Conselleria de Justícia, s’ha arribat a una entesa que entenc immillorable per al ciutadà, cada dia més empobrit. Així ho anunciava la pròpia pàgina web de la Generalitat (transcric literalment):
Els representants del Consell de l’Advocacia Catalana i del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya i el Departament de Justícia han acordat aquest migdia, en una darrera reunió, excloure les ciutadanes i els ciutadans, és a dir les persones físiques, i les petites empreses de l’aplicació de la taxa per a la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia, per garantir el dret a la tutela judicial efectiva. Aquest acord ha estat possible després de setmanes de negociacions, arran de la sentència del Tribunal Constitucional que avala l’aplicació de la taxa catalana. Tot i la dificultat inicial d’arribar a un acord, donada la llunyania de les parts, la voluntat de consens i l’esforç dels diferents agents implicats en la negociació han fet possible assolir un acord definitiu en l’aplicació de la taxa catalana.
Aquest acord a què s’ha arribat avui inclou també l’ampliació dels supòsits que quedaran exempts del pagament de la taxa. Aquests supòsits són les demandes d’execució, les reconvencions i les sol·licituds de concurs.
Alhora, a petició dels operadors jurídics, el Departament de Justícia ha acordatmantenirl’aplicació d’un descompte del 25 % per afavorir la presentació telemàtica de demandes.
Tanmateix, les parts han arribat a l’acord de mantenir el mínim de 60 euros i el màxim de 120 euros en l’aplicació de la taxa catalana, molt lluny dels imports que suposen les taxes judicials imposades per l’Estat, que en alguns casos poden arribar a 10.000 euros.
En aquest sentit, el Departament de Justícia s’ha compromès, d’una banda, amb advocats i procuradors a instar el Govern de l’Estat a modificar la Llei d’enjudiciament civil, amb l’objectiu que es puguin incloure les taxes catalanes a la taxació de costes. És a dir, que qui hagi d’abonar la taxa sigui la persona jurídica que perd el litigi, i d’una altra, a demanar al Ministeri de Justícia que redueixi les seves taxes al 20 % de l’import de la taxa catalana.
La taxa catalana s’aplicava i s’aplicarà, doncs, en els àmbits civil i contenciós administratiu, i exclourà, com fins al moment de la seva suspensió, els àmbits penal i social, així com totes aquelles persones amb dret a assistència jurídica gratuïta. Però deixarà, doncs, d’aplicar-se a les persones físiques (als ciutadans i a les ciutadanes), per fer-ho, només, a les persones jurídiques, tret de les petites empreses.
Finalment, i a petició expressa dels operadors jurídics, el Departament de Justícia s’ha compromès a desenvolupar una gestió més àgil en el pagament de la taxa.
Aplaudeixo la feina feta per les parts implicades. Felicitats!


Publication: science news article type: brief article geographicnbspcode: 1usa date: mar 9, 2002 words: 491 previousnbsparticle: odyssey's first look: craft spies signs of ice at the martian south pole. Herbal therapy for uterine fibroids by jane smolnik, nd, intuitive, iridologist and herbalist disclaimer: this information is not intended to treat, cure, prevent, or diagnose any disease or ailment, but to educate and inform. over the counter viagra yahoo http://jeffbowers.net/mqv-607619/ Where to get more information your healthcare provider is the best source of information for questions and concerns related to your medical problem. Reply from this study (7 months ago): got severe vertigo where i couldn't move for about 4 hours. mendillo.info/qgj-607154/ best price viagra 20 mg Jadvar, hossein jaque, jenny m. All uterine fibroids are similar in their makeup: all are made of abnormal uterus muscle cells growing in a tight bundle or mass. viagra works better than viagra Through a percutaneous approach, a laser fiber tip imbedded in tissue, infrared laser energy is converted to heat and causes a rise in temperature and eventual coagulative necrosis. Another advantage of a myomectomy is that it controls pain or excessive bleeding that occurs in some women with uterine fibroids. pharmacological mechanism viagra Ochoga peters says: october 6, 2012 at 12:40 am it is well with our first lady. http://billbrochtrup.com/bhu-608098/ However, estrogen is necessary for their growth, as many grow during pregnancy and then recede at menopause. http://bscl-comms.co.uk/pvs-606604/ National library of medicine 8600 rockville pike, bethesda, md 20894 u. viagra safe 27 year old hospedajeneiva.com/vhh-609696/ All uterine fibroids are similar in their makeup: all are made of abnormal uterus muscle cells growing in a tight bundle or mass. Additional full-texts additional resources jobs see more network lead position: it specialist employer: progressive recruitment cax support engineer doors/request position: engineer employer: acs alpha creative solutions gmbh keywords chinese biomedical database nbsp clinically relevant outcomes nbsp cochrane complementary medicine field nbsp cochrane library 2008 nbsp cochrane menstrual disorders nbsp controlled trials nbsp dichotomous data nbsp heavy menstrual nbsp herbal preparations nbsp methodological criteria nbsp methodological risk nbsp primary outcomes nbsp quality trials nbsp randomised trials nbsp risk ratios nbsp surgical procedures nbsp tested herbal preparations nbsp traditional chinese medical literature analysis nbsp trial risk nbsp trials registers nbsp jian-ping liu 59.