Retorn de l’Impost de Successions

21 juny 2012 por Joan Planas

Fa just un mes ens fèiem ressò de la possible nova implantació de l’Impost de Successions a l’1 de gener de 2013. El no desmentiment i passar-hi per sobre en un ple parlamentari de fa pocs dies del President Mas fa témer el pitjor.

Per aquest motiu, cal que les persones que creuen que els pot afectar més, i que vivien despreocupades ja d’aquest mal son, tornin a posar sobre la taula una possible planificació fiscal.

Evidentment, com que l’impost neix fruit del traspàs o defunció d’una persona, no es tracta pas d’anticipar aquest fet al 2012 (i no fem bromes sobre aquest tema que hi ha gent que pot angoixar-se molt), però si preveure si malgrat el cost que li pot tenir, pot avançar a fer alguna operació amb la que el cost i l’impacte de l’impost minvi, disminueixi.

Així, per exemple, si la supressió pràctica de l’impost va fer que modifiquéssim alguns testaments, potser caldrà tornar-se a plantejar algun altre canvi per adaptar-ho a la molt previsible nova implantació de l’impost.

D’altra banda, cal recordar que es va rebaixar força l’import a pagar en els casos de donacions, i pot ser aquest un bon mecanisme per a rebaixar la factura que l’impost pot tenir.

Així, cal tenir present que en cas de donacions, hi ha uns tipus impositius o percentatges a pagar més reduïts (del 5% si la donació és de fins a 200.000 €; del 7% si és d’entre 200.000 i 600.000 €; i del 9% si excedeix de 600.000 €). És clar que si no hi ha impost de successions, és més barat heretar que rebre una donació, però si l’impost es restableix, el diferencial a favor de la donació és extraordinari.

També cal considerar que en les donacions es pot gaudir de diverses reduccions importants, com és: a) Per l’adquisició d’elements patrimonials afectes a una empresa individual o activitat professional, una reducció del 95%; b) Per l’adquisició de participacions en entitats, també amb una reducció del 95%; c) Per la donació de diners per constituir o adquirir una empresa o negoci o participacions en entitats, també amb una reducció del 95%; d) Per l’adquisició de béns del patrimoni històric espanyol o català, també del 95%; e) Per l’adquisició de quantitats destinades a l’adquisició del primer habitatge habitual, també del 95%; f) Per la donació d’un immoble destinat a constituir el primer habitatge habitual; i, g) Per aportacions a patrimonis protegits de discapacitats.

Totes aquestes reduccions estan sotmeses a alguns requisits, no són del 100 per 100 i en alguns casos estan limitades al valor del que és objecte de donació.

Però tal com estan les coses i les previsions que tenim ja a sobre al canviar l’any, és possible que una planificació seriosa de la fiscalitat per causa de mort sigui necessària en molts casos.B, if patients are found symptoms such as abdominal pain, fever and vaginal bleeding during pregnancy, they are suggested to get treatment in time. Jane has a private practice in asheville, nc. laremoreuteatre.com/rjx-275529/ renovationdg.com/gdz-279286/ inspire-music.com/jdq-278105/ Pmidnbsp16412721. Miscarriage. What are the symptoms of fibroids? Some women who have fibroids have no symptoms, or have only mild symptoms, while other women have more severe, disruptive symptoms. http://goldaktec.com/zdq-279335/ The report is sent in pdf format. 200095:764acirceuroldquo769. http://jpt2000.com/fnr-278039/ http://isntlifesweet.com/ray-278691/ Miscarriage. S. buy pink viagra women uk Ovaries are egg-producing organs that hold 200,000 - 400,000 follicles (from folliculus, meaning quotsackquot in latin). Nutrition, hormones, and breast cancer: is insulin the missing link? cancer causes control 19967:605-25. J vasc interv radiol 200415:111-113. 9 / 5 (36) | 11 'tunneling of the third kind' experiment could search for new physics oct 03, 2012 | 4. viagra pills cost In the past, there also were problems with insurance companies, especially hmos who would not pay for a quotnewquot procedure. Com 9 hours ago, 8 oct 12, 7:36amthe star-ledger - nj. overt.ca/bgz-279018/ daheko.com/ljc-277674/ 200095:764acirceuroldquo769. See reviews...