Si ha de vendre abans de 31/12/2014

25 setembre 2014 por Joan Planas

logo-diari-terrassa25

Està passant massa ignorada la reforma fiscal que s’està tramitant a Madrid (on sinó, mentre les coses siguin com ara). I allà s’estan decidint unes modificacions molt importants que la gent ignora.

Els tècnics donem per suposat que Madrid, amb la seva astúcia, està dilatant la seva aprovació perquè els seus efectes siguin més notoris (afectin més als ciutadans que patrimonialment no hagin estat al cas, en la mesura del possible).

Així, una de les mesures és la modificació de la tributació dels lloguers, volent-se suprimir les deduccions fiscals dels lloguers d’habitatge signats a partir de l’1 de gener de 2015 (sobre aquesta matèria ja en vàrem parlar en un comentari anterior).

Però un dels temes més rellevants serà, sense cap dubte, el que afectarà a les vendes d’immobles a partir de l’1 de gener de 2015.

La modificació prevista consistirà, si s’aprova tal qual, en la supressió dels anomenats coeficients d’abatiment o coeficients correctors del valor inicial.

En paraules més planes (que em seria el més escaient al meu cognom), fins ara a l’hora de pagar els impostos de l’irpf derivats dels guanys obtinguts en la venda d’un immoble, el guany no era la simple diferència entre el valor d’adquisició (al que es sumen les millores i despeses fiscalment admeses) i el valor en venda, sinó que en els termes previstos a la llei s’apliquen al valor d’adquisició uns coeficients que permeten una reducció dels guanys derivats de la venda d’immobles i altres actius patrimonials no afectes a activitats econòmiques adquirits amb anterioritat al 31 de desembre de 1994 (aquesta reducció s’aplica als guanys obtinguts fins el 20 de gener de 2006).

A partir de l’1 de gener de 2015 es pagarà la diferencia entre valor d’adquisició (i despeses i millores fiscalment admeses) i valor en venda.

I això, benvolguts lectors, suposa una quantitat molt important a pagar per a totes les vendes que es produeixin a partir de l’1 de gener de 2015.

Vol dir això que, en la mesura que els sigui possible, millor vendre abans amb un lleuger descompte (si és que troba comprador) que fer-ho l’any vinent.

Tinguem també present que és molt possible que s’opti també fiscalment per tal de suprimir amb efecte retroactiu les deduccions a l’irpf corresponents a l’adquisició de l’habitatge habitual, per a tots aquells que encara la tenien, que és la immensa majoria.

Així les coses, si tenim present que ja ens venen la idea que Europa vol que incrementem els impostos sobre la propietat (l’IBI o impost sobre béns immobles), es treuen aquelles deduccions per adquisició habitual d’habitatge amb efecte retroactiu, es suprimeixen les deduccions per l’arrendament de l’habitatge també habitual i es suprimeixen també els coeficients correctors dels guanys (no dels empresarials, sinó del ciutadà normal i corrent), ens trobarem amb una situació molt greujosa.

Després de les retallades de sous i de poder adquisitiu, ara s’advoca per fer una trampa al ciutadà, acabar-li de regirar les butxaques de forma fiscalment ignominiosa.

Valdrà la pena plantejar-se si estem d’acord que des de fora ens segueixin apretant.