STOP desnonaments?

15 novembre 2012 por Joan Planas

logo-diari-terrassa25

Sembla mentida que faci falta un suïcidi (un de més, però més ressonat que els anteriors per part dels medis de comunicació), perquè els polítics es decideixin a començar a estudiar el tema més cruixent –amb el de l’atur- que és el dels desnonaments hipotecaris.

Valgui dir que, per confusió de termes, es barregen en la majoria d’informacions i estadístiques el que són desnonaments hipotecaris del que són desnonaments arrendaticis.

Convé precisar a qui afecta. Molts propietaris tenen la desgràcia de veure com s’impaguen lloguers i han d’interposar demandes judicials. Hem de dir que el plantejament de revisió dels desnonaments només afecta als hipotecaris. Val la pena diferenciar.

En els desnonaments hipotecaris entren en joc desgraciat, entre d’altres, dues qüestions. D’una banda l’alegria imprudent de la banca a la concessió de crèdits per a més del cent per cent del valor d’immobles taxats per sobre del seu valor real (amb la qual cosa els comptes de resultats dels banquers estaven infladíssims i els permetien a més cobrar primes per la seva “bona gestió”). D’una altra, l’alegria ignorant dels deutors hipotecaris que van caure en aquesta espiral, que no van considerar la responsabilitat personal il·limitada, més enllà del propi habitatge, en el retorn del crèdit hipotecari.

Però pel que fa als desnonaments arrendaticis, aquestes circumstàncies no existeixen.

La responsabilitat del llogater és només per les quantitats impagades i les costes del procediment judicial.

A més, el mercat ha deflactat els preus dels lloguers, tant pel que fa a habitatges com pel que fa a locals, oficines, despatxos i naus industrials (no només per als nous contractes, sinó també per als existents), ja que el mercat s’actualitza de forma quasi immediata en matèria de lloguers.

Altrament, el mal funcionament de l’administració de justícia (comparant els terminis fixats a la llei, els objectius explicitats a les exposicions de motius de les reformes legals i la pràctica diària), atribuïble o no a la manca de mitjans personals i materials i també a la manca de control del treball en alguns jutjats (i reitero que els de Terrassa destaquen en molts per eficiència comparats amb els del voltants –Sabadell, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Martorell, etc.), aquest mal funcionament fa que a la pràctica i amb càrrec als propietaris, els ajornaments siguin reals per simple demora en la tramitació.

Per tant, diferenciem clarament que les mesures que ara els polítics volen adoptar –ja veurem el seu abast- no afectaran o no han d’afectar als desnonaments per impagaments de lloguers (el propietari és persona que complementa a vegades ingressos minsos amb el lloguer que ha de cobrar d’uns estalvis invertits en habitatge, a voltes heretat, i no porta ni txistera ni frac).

Veurem que acaben proposant els polítics “mentiderots”.In contrast to a hysterectomy the uterus remains preserved and the woman retains her reproductive potential. buy viagra without doctor prescription cost viagra daily use American journal of epidemiology. generic viagra online shop Treatment treatment alternatives cover a wide range of approaches--from conservative to interventional procedures. http://trevormccormack.com/zws-606041/ She said she was excited to find out that she was a good candidate, only to learn this past summer that the procedure is not covered by her military health-care insurance, tricare. Others may feel pressure in the bowel, and experience bloating or constipation. generic viagra prices 6 cm. keifelagostini.com/wbp-607079/ http://gainigo.com/qtu-605422/ ilpadrinocaffe.com/wqu-607537/ However, certain fibroids that distort the inside of the uterus can cause trouble becoming pregnant or with miscarriage. Secret#11: how to get pregnant fast using an exclusive proven technique that eliminates your cysts and restores a healthy, safe and balanced reproductive environment 17 common household products you must avoid that interfere with your hormonal production system and significantly contribute to the development of uterine fibroids several of the best-kept anti-pcos and uterine fibroids supplements that almost nobody knows about…compiled by an 11 year study finally the complete and honest answer as to why you have uterine fibroids and why some women always seem to make their uterine fibroids worse and how you can guarantee to stop it permanently the amazing connection between physical activity and uterine fibroids and why, when, where and how you can start ‘exercising’ your way to uterine fibroids free life today! The 2 breathing strategies that significantly help your body to start heal itself , normalize hormonal production and fight pcos. Com - hayden panettiere talks body issues in women's health celebtv. danahargrove.com/avf-609585/ mascotcostumes.ie/img/icons/tabs/oceanfront.php?jac=605220