Subvencions per a rehabilitar habitatges el 2015

14 abril 2015 por Joan Planas

logo-diari-terrassa

Divendres 27 de març, la Generalitat de Catalunya va publicar les convocatòries del 2015 (DOGC 27/3/2015) per a sol·licitar subvencions a la rehabilitació d’edificis.

Cal tenir present que les corresponents a l’any 2014, no es van esgotar, en bona part perquè es van publicar massa avançat l’exercici.

Aquestes subvencions van destinades a obres de conservació, obres de sostenibilitat i obres d’accessibilitat, preferentment a comunitats de propietaris, encara que  excepcionalment també es contemplen ajuts per habitatges unifamiliars en els supòsits previstos (majors de 65 anys o persones amb discapacitats). Per tant, els destinataris preferents són les Comunitats de Propietaris i els propietaris d’edificis.

Així, per exemple, els requisits són que es tracti d’immobles construïts abans de 1981, dels que el 70 % de l’edificació ha de ser d’ús residencial (s’exclou la planta baixa del còmputs, si no és habitatge) i el 70 % dels habitatges han d’estar destinats a domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris. Les edificacions han de comptar amb un mínim de 8 habitatges. Excepcionalment menys quan pateixin patologies estructurals, quant es facin obres  d’accessibilitat i conservació, o també accessibilitat si hi ha discapacitats o majors de 65 anys.

Els requeriments a aportar són l’IITE (informe d’inspecció tècnica de l’edifici ), el CEE (Certificat d’Eficiència Energètica ) i l’Informe de les Condicions Bàsiques d’Accessibilitat.

La normativa, molt detallista i que requereix uns determinats coneixements per a digerir-la, especifica les circumstàncies per cada tipus d’obres (conservació, sostenibilitat i accessibilitat).

Aquesta normativa es va demanar tant per part de la Cambra de la Propietat, com per part de Cecot i el Gremi de la Construcció, que s’avancés enguany, per facilitar el coneixement i accés dels ciutadans a ella (pot veure’s al web www.cambrapropietat.com amb més detall, tant la pròpia norma com els requisits concrets).

És important tenir present que les subvencions normals de 2.000 €/habitatge, en alguns casos poden incrementar-se en 1.000 € més i fins a 4.000 € i 11.000 € , de límit segons casos i el tipus d’obres a realitzar de les esmentades.

És molt important assessorar-se tècnicament amb algun enginyer de l’edificació o arquitecte o arquitecte-tècnic, ja que les obres van des d’estructurals, cobertes, façanes, instal·lacions, a les que impliquin una reducció del 30% de demanda energètica (calefacció, estalvi d’aigua, regs, sorolls, eficiència energètica d’ascensors o il·luminació comunitària i també a la pròpia instal·lació d’ascensors, rampes, videoporters, supressió de barreres arquitectòniques, etc).

Val la pena que aquesta vegada els propietaris facin servir aquestes subvencions, ja que a més de gaudir del seu resultat, ajuden a millorar el parc immobiliari, faciliten el manteniment i creació de llocs de treball i són d’un important estalvi en el pagament de les obres.